Strona Główna
 Badanie Społeczności
Tłumaczenia:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Badanie Społeczne


BADANIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ SPOŁECZNYCH

Co społeczność może uzyskać z zewnątrz?

autorstwa Phil Bartle, Dr

Tłumaczenie: Kasia Jędrkowiak


Ulotka ćwiczeniowa

Ocena Źródeł Zewnętrznych Użytecznych dla Projektów Społecznych

Źródła Zewnętrzne:

Aby społeczeństwo było silniejsze i bardziej zaangażowane, powinno czerpać z jak największej ilości źródeł wewnątrz siebie (Wewnętrzne) aby móc się usamodzielnić. Niebezpieczeństwo Uzależnienia zostało opisane w innym miejscu.

Jeśli społeczeństwo może korzystać z zewnętrznych źródeł do których jest upoważnione, można nakierować członków społeczeństwa na te źródła, jeśli jednocześnie są wykorzystywane również źródła wewnętrzne.

Aby przygotować siebie do pracy lidera, należy zbadać różne źródła zewnętrzne, które można wykorzystać w projektach społecznych. Trzy usankcjonowane źródła informacji to: (1) rządowe, na poziomie, rejonu, regionu a potem kraju, (2) agencje nierządowe, czyli organizacje międzynarodowe i krajowe, oraz (3) międzynarodowe obustronne i wielostronne projekty asystenckie.

Z tymi źródłami wiążą się osobne kwestie. Źródła rządowe można pozyskać korzystając ze sztywnych reguł i procedur, które mogą ograniczyć proces usamodzielnienia. Organizacje pozarządowe to często organizacje charytatywne, które również oparte są na zależności, często są związane z religią lub inną formą aktywności duchowej i mogą nie mieć charakteru stałego, co wiąże się z niesprawiedliwością na poziome krajowym. Projekty międzynarodowe są zazwyczaj przewidziane na określony czas i często zajmują się przygotowaniem do równowagi i zrównoważonego zaangażowania.

Istnieją dwa główne źródła zewnętrzne: (1) finansowe, takie jak granty i wsparcie pieniężne, oraz (2) ekspertyza, która może pomóc członkom społeczeństwa w tworzeniu i prowadzeniu swoich projektów.

Źródła Rządowe:

Odwiedź biura rządowe, najpierw na najbardziej lokalnym poziomie, np. biura rejonowe. Od nich uzyskaj informacje jakie ekspertyzy i finansowa pomoc są potencjalnie dostępne. Spróbuj również uzyskać wstępne informacje o urzędnikach rządowych, którzy zajmują następny poziom w hierarchii, np. z biur regionalnych lub prowincjonalnych. Zrób to samo z urzędnikami krajowymi.

Pamiętaj o tym, że niektóre ministerstwa i wydziały mają wyszkolonych ludzi, którzy są gotowi do odwiedzin społeczności ale którym brakuje środków transportu lub innych zasobów. Zorientuj się czy możliwa byłaby wizyta w społeczności jeśli zebrane byłyby środki na pokrycie takich kosztów. Taka działalność służy dwócm celom: (1) pozyskane jest źródło przywództwa dla społeczności (2) społeczność jest zaangażowana w cały proces i w ten sposób bardziej doceni przywództwo.

Ekspertyza i przywództwo techniczne jest dostępne z wielu źródeł:
 • rozwój społeczności
 • eko-turystyka
 • edukacja
 • leśnictwo
 • zdrowie
 • wytwarzanie dochodu
 • irygacja
 • czytelnictwo
 • mikro - kredyt
 • drogi
 • higiena
 • służby słoneczne
 • woda

Zasoby rządowe są dostępne przez:

 • cesję środków publicznych poprzez decentralizację
 • granty dostępne dla specyficznych sektorów
 • pożyczki lub kredyt dostępne dzięki specjalnym programom

Jeśli korzystasz z rządowego lidera lub pracujesz dla agencji pozarządowej, musisz zbadać dostępne źródła z których może skorzystać społeczność.

Musisz również dowiedzieć się i ustalić procedury wymagane przez wydziały rządowe dla Ciebie i Twojej społeczności by mogła uzyskać wsparcie finansowe.

Źródła Pozarządowe

Pozarządowe źródła finansowania i ekspertyzy technicznej mogą zawierać jeden z poniższych elementów:

 • Międzynarodowe Organizacje Pozarządowe
 • Krajowe i Lokalne Organizacje Pozarządowe
 • Kościoły i inne organizacje religijne
 • Fundacje i fundusze powiernicze
 • Ambasady(Wysokie Komisje krajów wspólnotowych)
 • Dwustronne projekty
 • Organizacje Narodów Zjednoczonych i inne agencje wielostronne
 • Patroni i inni prywatni darczyńcy
 • Miejskie i zamorskie stowarzyszenia członków społeczności

Zarówno agencje Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe stanowią często źródło różnego rodzaju ekspertyzy i często organizacje są skłonne do wysłania swoich specjalistów do lokalnych społeczności, pod warunkiem, że lokalni liderzy zorganizują warsztaty dla danej społeczności. Pamiętaj, że liderzy, aktywiści, animatorzy i pracownicy społeczni z innych agencji stanowią dobre źródło pozyskiwania informacji, oraz iż obie strony będą w takiej sytuacji czerpać korzyści z partnerstwa i wspólnej pracy.

Wystrzegaj się wzmacniania uzależnienia społeczności od zewnętrznych źródeł. Patrz: dokument o Syndromie Zależności. Mała część funduszy może pochodzić z zewnątrz i może być potrzebna do ukończenia projektu społecznego, ale generalnie źródła zewnętrzne osłabiają raczej niż wzmacniają społeczność

Powiązany z tym tematem dokument ćwiczeniowy Zbieranie Funduszy, pokaże Ci proces kierowania społecznością podczas pisania wniosku o pozyskanie dostępnych funduszy. W swoim badaniu musisz ustalić jakie są potencjalne źródła, z których może skorzystać społeczność.

Jeśli jesteś częścią procesu mobilizacyjnego danego dystryktu lub terenu musisz upewnić się, że Twój następca będzie mógł pracować bez poważnych przeszkód a Twoje obserwacje (zapiski badań) będą być dostępne w formie pismnej.

––»«––

Eksperci Ministerialni Udzielają Pomocy Technicznej:


Eksperci Ministerialni Udzialają Wskazówek Technicznych

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011

 Strona Główna

 Badanie Społeczności