Strona Główna
 Badanie Społeczności
Tłumaczenia:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Badanie Społeczne

Zawartość:

Zawartość:

Zawartość:

Zawartość:


BADANIE DLA LIDERÓW

Praktyczne, Stosowane i Celowe

autorstwa Phil Bartle, PhD

tłumaczenia Kasia Jędrkowiak


Broszura Ćwiczeniowa

Badanie Społeczne Stosowane w Procesie Zaangażowania Społeczności

Fragment:

Ten dokument skierowany jest do liderów społecznych oraz ich managerów.

Metody badań społecznych stosowane w naukach takich jak Socjologia i Antropologia są podobne ale inne od metod użytych w badaniach naukowych stosowanych, które wykorzystuje lider lub trener zarządzania. Ważna jest aby w obu metodach badawczych zachować perspektywę społeczną, ponadto wyniki badań typowo naukowych mogą mieć znaczenie dla naukowca wykorzystujące wyniki w praktyce.

Lider podczas działań w terenie, musi zastosować metody odpowiednie do celów i wymogów, zaangażowania się społeczeństwa i umiejętności rozwoju organizacji.

Stosowana Nauka Społeczna:

Ważny jest podział na naukę czystą i stosowaną (praktyczną). Nauka w czystej formie poszukuje odpowiedzi na pytanie jak rzeczy działają. Nauka stosowana poszukuje odpowiedzi na pytanie związane z praktycznym zastosowaniem wiedzy. Chemia jest nauką w czystej postaci, inżynieria chemiczna jest nauką stosowaną. Usamodzielnienie się społeczeństw i rozwój umiejętności organizacji są dwoma przykładami praktycznej nauki społecznej.

Podczas gdy mobilizacja, zaangażowanie, rozwój umiejętności i trening zarządzania wchodzą w skład społecznych nauk użytkowych, nie są one jednoznaczne z inżynierią społeczną.

Różnica pomiędzy nauką czystą i użytkową wpływa na sposób przeprowadzenia badań naukowych.

Czyste badanie naukowe, np. w antropologii obejmuje obserwację uczestników projektu. Wykorzystując tą metodę antropolog mieszka w danej społeczności, gdzie kultura jest inna w jakiej się dana osoba urodziła, uczy się języka i obyczajów, oraz składa raporty o kulturze tego egzotycznego społeczeństwa. Obserwacja uczestników (tak jak w antropologii) zajmuje dużo czasu. Nie byłaby to jednak praktyczna metoda badawcza dla lidera, który ma ograniczony czas aby zgromadzić informacje na temat.

W odróżnieniu od antropologii socjologia zwykle oparta jest na ilościowym badaniu wywiadowczym. Ilościowe badanie wywiadowcze(jak jest to w przypadku Socjologii) ma charakter formalny i być może trochę sztywny. Ta formalność często ma wpływ w jaki informatorzy odpowiadają na pytania. Badanie podkreśla również opinie respondentów. Samo badanie nie odpowiada na pytanie i nie odkrywa sposobu w jaki społeczność lub instytucja socjalna funkcjonuje w danych warunkach.

To są jedynie proste przykłady. Ogólnie, metody badawcze w czystych naukach nie są odpowiednie dla nauk stosowanych (np. mobilizacja, zarządzanie, zaangażowanie). Rezultaty czystych badań naukowych mogą nie mniej mieć wartość dla lidera. Na pewno nic się nie stanie jeśli lider zapozna się z publikacjami czystych badań naukowych aby podpatrzeć jakie wnioski zostały wysnute i jakie zastosowano metody badawcze. To jest na pewno dobra wskazówka dla liderów.

Aby lider dowiedział się więcej o danej społeczności tak aby mógł jej pomóc, musi zastosować inne metody.

Cel Badania:

Celem badania w czystej nauce jest odkrycie mechanizmów działania. Celem nauk stosowanych jest pomoc w efektywnym zaangażowaniu społeczeństwa. Odkrycie mechanizmu działania może być produktem ubocznym badań.

Celem przywódcy jest zwiększenie siły i umiejętności społeczności o niskich dochodach. Zwykle stosuje się zachętę, stymulację i pokierowanie społeczeństwem aby zaangażowało się w takie działania jak projekty samopomocowe skierowane na realizację celów priorytetowych zdefiniowanych przez członków społeczeństwa.

Aby być efektywnym i osiągnąć sukces lider musi poznać strukturę społeczeństwa – przez jakie przemiany przechodzi i jakie obecne struktury oraz wzorce mają zastosowanie. Lider musi wiedzieć w jaki sposób społeczeństwo zareaguje na różnego rodzaju interwencje. Lider musi wiedzieć na ile prawdopodobne będzie zjednoczenie społeczeństwa i wybór działalności, która przyciągnie wszystkich jego członków. Lider musi mieć również znać się na ekonomii, procesach politycznych, technologii, wzorcach interakcji, wartościach i wierzeniach członków społeczności, a w skrócie, jego kulturze.

Informacja na ten temat pomoże liderowi w wyborze efektywnej strategii, która będzie stymulować społeczność do rozwoju. Manager programu zajmujący się procesem zaangażowania kilku społeczności potrzebuje informacji społecznej zebranej przez liderów na miejscu. Ta informacja nie powinna pozostać u przywódcy, ale należy skopiować ją managerowi zajmującemu się szerszym procesem lub programem.

Ogólne Podejście do Metody

Lider powinien odkryć wszystkie te rzeczy o społeczeństwie w taki sposób aby nie zaprzepaścić swoich możliwości oddziaływania na społeczństwo przy podejmowaniu działań.

Jako lider nie musisz poświęcać roku czasu albo i więcej do przeprowadzenia wstępnych obserwacji, takich jakie prowadzi antropolog. Lider zwykle nie może przeprowadzić badania formalnego, ponieważ brakuje mu personelu i innych środków, jak również ponieważ przeprowadzenie takie formalnego badania będzie miało wpływ na poglądy i zachowanie rezydentów.

Badanie społeczne przeprowadzone przez Ciebie, lidera, powinno mieć charakter nieformalny i niezauważalny (w tak sposób aby ludzie byli rozluźnieni).

Pomimo to, że obserwacje powinny być przeprowadzone w normalnym trybie bez formalnego zapisywania notatek na miejscu, lider powinien każdego wieczoru poświęcić czas, z dala od rezydentów, na zapisanie szczegółowych notatek na temat tego co było przedmiotem obserwacji i analizy w ciągu dnia. Podczas przeprowadzania takiego badania, lider nie może nalegać zbytnio na szczegóły. Na szczęście precyzja nie odgrywa zbyt dużej roli; podobne trendy i wzorce mogą pomóc liderowi w opracowywaniu podobnej strategii dla danej społeczności i mogą pomóc managerowi opracować strategię właściwą dla danego rejonu.

Czas na Pisanie:

Codziennie na przynajmniej godzinę lub więcej usiądź w odoosobnieniu, nie pozwól by coś ci przeszkadzało i zanotuj swoje obserwacje oraz analizę społeczeństwa w którym pracujesz. Prowadź dziennik, zawierający informację nie tylko o wydarzeniach danego dnia, ale zapisuj swoje obserwacje, reakcje, odpowiedzi, myśli i rozważania na temat tego co widzisz i słyszysz i robisz.

Twoje pisanie ma kluczowe znaczenie w badaniu społecznym wspólnoty. Nie omijaj tego. Pisanie pomaga.

Pisanie pomaga zorganizować Twoje myśli. Ponieważ społeczność jest konstrukcją socjologiczną, nigdy nie zobaczysz całości, pisanie pomaga zbudować obraz Twojego społeczeństwa. Musisz dokonać analizy rzeczy, które obserwujesz i pisanie w tym pomaga. Pisanie wzbogaca Twoje spojrzenie na społeczność jako całość, nad i ponad jednostkami, które codziennie spotykasz.

Również przepisuj.

Potrzeba Perspektywy Społecznej:

Aby przeprowadzić badanie i odnieść sukces jako lider, musisz postrzegać społeczność jako coś więcej niż zbiór jednostek.

Musisz zrozumieć Perspektywę Społeczną. Metoda ta koreluje z prowadzeniem obserwacji w społeczeństwiw, a następnie z prowadzeniem w odosobnieniu licznych notatek dotyczących obserwacji i analiz. Nigdy nie zobaczysz całej społeczności od razu, ale możesz ją poznać jako pojedynczą całość (patrz Historia o Słoniu).

Dzięki pisaniu możesz myśleć i na nowo postrzegać społeczeństwo jako swoistego rodzaju konstrukcję, oraz zrozumieć lepiej całą społeczność w swojej głowie. Aby to lepiej zrozumieć, musisz zrobić przegląd całej społeczności jako całości oraz społeczeństwa jako całości. Pamiętaj o tym, że społeczeństwo jako konstrukcja socjologiczna, jest usytuowana ponad jednostkami.”Duży obraz” jest w Twojej głowie.

Społeczeństwo to funkcjonujący ( a czasem dysfunkcyjny) zmieniający się system. Należy przetłumaczyć indywidualne obserwacje na części tworzące ten całkowity obraz, a najlepiej zrobić to poprzez zapisywanie notatek po spotkaniu. Należy podzielić swoje obserwacje na kategorie odpowiadające sześciu aspektom kultury. To pomoże Ci w zidentyfikowaniu pominiętych aspektów i utrzymaniu holistycznej wizji społeczeństwa jako superorganicznej jedności. Możesz również podzielić swoje obserwacje na 16 elementów umiejętności.Ten podział uświadomi Ci zmiany jakie Twoja metodologia zaangażowania musi dokonać w społeczności

Badanie Biblioteczne:

Nie bój się pozyskiwać socjologicznych informacji o społeczności z nauki, nauk politycznych, geografii, antropologii i socjologii. Wiadomości zgromadzone w celu zrozumienia pod względem naukowym, mogą pozwolić Ci w osiągnięciu celów związanych z zaangażowaniem.

Jeśli masz dostęp przejrzyj artykuły w akademickich gazetach socjologicznych, antropologicznych i geograficznych. Biblioteki uniwersyteckie i Internet są dwoma dobrymi źródłami poznania. Nie omijaj danych statystycznych.

Badanie wykonane na podobnych społecznościach w tym samym rejonie, w tej samej grupie etnicznej, może się przydać, tak długo jak będziesz o tym pamiętać, że mimo iż społeczność jest podobna do innych, to zawsze każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju. Rób notatki i przetestuj ogólne obserwacje związane z tym co widzisz na miejscu.

Mapy i Pomoce Wizualne:

Robiąc notatki na temat tego co widzisz i o czym słyszysz w społeczeństwie, nie ograniczaj się jedynie do słów. Od początku, zacznij rysować różnego rodzaju mapy.

Zacznij od zwykłych map geograficznych, szkiców gdzie elementy społeczności są widziane z lotu ptaka. Nie poprzestawaj na tym. Zacznij rysować inne mapy, bez geograficznych danych. Użyj 6 kulturalnych aspektów jako mechanizmu organizacyjnego

W aspekcie technologicznym, na przykład, narysuj społeczeństwo jak żyjący organizm: co jest konsumowane, co wydala? Jak społeczeństwo zachowuje się w trakcie konsumpcji przed wydaleniem? W podobny sposób, zaznacz wymiar ekonomiczny: gdzie skoncentrowane jest bogactwo? Jaki jest przepływ bogactwa? (różnica pomiędzy bogactwem a pieniędzmi). W wymiarze politycznym zaznacz strefy władzy i wpływu. Umieść źródła tradycyjne, odziedziczone, wybrane, nieformalne, nie rozpoznane i inne typy cech, które mogą dokonywać zmian. Jak władza jest podzielona w społeczeństwie? Jakim ulega zmianom? Czy jednostki mają władzę z więcej niż jednego źródła? Czy jednostki zmieniają swoje źródła? Jakie mechanizmy mają wpływ na te zmiany? Nie bądź na ślepo pod wpływem innych ludzi (włączając mnie) myśl, bądź kreatywny.

Sporządź swoje własne mapy. Ale również podziel się i porównaj swoje mapy z innymi liderami. Wytrenuj siebie aby postrzegać społeczeństwo jak pojedynczy organizm, z cechami, które są nie tylko zbiorem jednostek, ale postaraj się zidentyfikować siły i elementy, które mają wpływ na społeczność mającą swoje życie nad i ponad życiem rezydentów

Sporządzanie List:

Być może wydaje się to nudne ale listy są pożyteczną metodą organizowania i przeglądania swoich obserwacji, oraz głębszego zrozumienia społeczeństwa w perspektywie społecznej.

Zacznij robić listy, nawet jeśli nie skończysz ich w jeden dzień. Zrób listy na temat różnego rodzaju obserwacji jakie robisz na temat danej społeczności. Podczas robienia list jesteś świadoma rzeczy, których nie zaobserwowałeś jeszcze i możesz na nie zwrócić uwagę następnym razem podczas swoich obserwacji.

Wracaj do swoich list później i dokonuj ich rewizji. Podziel się i porównaj swoje listy z innymi liderami.

Twoje listy mogą zawierać spis osób, które pełnią role związane z wymiarem kulturalnym; na przykład, w wymiarze władzy (politycznym), zacznij robić listę wszystkich osób, które mają władzę i/lub mają wpływ w społeczeństwie.

W wymiarze ekonomicznym, zrób listę wszystkich handlowców komercyjnych w społeczeństwie. Zrób listę sposobów w jaki bogactwo jest przekazywane inaczej niż w formie pieniędzy. Zrób listę rzeczy w jakie pieniądze są używane do oszacowania bogactwa w społeczeństwie. Zrób listę drogocennych rzeczy, które są uznawane jako złe w ocenie monetarnej.

Lista nie musi jedynie dotyczyć ludzi. Może to być lista budynków religijnych (kościoły, meczety, synagogi, świątynie, namioty, lokalne budynki bóstw, fetysze?) Można też stworzyć listę zebranych pieniędzy przeznaczonych na rozwój? Możesz zrobić listę budynków użyteczności publicznej (szkoły, kliniki, wodociągi, elektryczność, hale, drogi)?

Na końcu możesz zrobić listę wszystkich list. Wykorzystaj te listy aby odkryć fakty, które mogłeś pominąć podczas zbierania danych w trakcie swoich nieformalnych rozmów i obserwacji w życiu publicznym. Porównaj swoje listy z listami innych przywódców i przedyskutuj je ze swoim managerem.

Managerowie: zachęcajcie swoich przywódców do robienia list i przedyskutowania sposobów ich użycia jako sposobu uprządkowania badania społecznej w każdej wspólnocie.

Wniosek:

Badanie społeczne lidera nie jest dokładnie takie samo jak w czystej nauce, takiej jak socjologia czy antropologia. Musi przebiegać szybciej, nawet jeśli nie jest precyzyjne, i nie może ingerować i wpływać na rozmówców. Nie polega na szukaniu prawdy aby ją dowieść, ale znajdowaniu informacji, która przyczyni się do odnalezienia wydajnych metod zaangażowania społeczeństwa.

Musisz zaprojektować swoją strategię badawczą, dopasowując ją do warunków danego społeczeństwa. Przedyskutuj je z innymi przywódcami w swoim rejonie lub w tej samej organizacji i wymieniaj pomysły oraz doświadczenia.

W tym dokumencie znajdują się wskazówki, a nie recepta jak wykonać pracę. Większość rzeczy obserwowanych trzeba przemyśleć i przeanalizować. Codziennie pisanie pomoże w tym. Patrz na swoje badanie jako pomoc w zrozumieniu społeczeństwa poprzez perspektywę społeczną aby zrozumieć w jaki sposób jest zorganizowane, przez jakie przechodzi przemiany, i jak możesz najlepiej je poddać stymulacji do osiągnięcia większego zaangażowania.

Ten dokument (który podkreśla sposób Twojego badania) jest uzupełnieniem Badania Społeczności (który podkreśla temat Twojego badania).

––»«––

Sporządzanie Map:


Sporządzanie Map

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011

 Strona Główna

 Badanie Społeczności