Glavna Stranica
 Istraživanje Zajednice
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Društveno Istraživanje

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


ISTRAŽIVANJE ZA MOBILIZERE

Praktično, Primenjeno i Korisno

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal Za Obuku

Primenjeno društveno istraživanje u pomoć unapredjenju

Sažetak:

Ovaj dokument je namenjen zajedničnom mobilizeru i njegovom upravniku.

Društveno naučni istraživački metodi u naukama kao što su Sociologija i Antropologija su slični ali drugačiji od metoda u primenjenom naučnom istraživanju korišteni od strane mobilizera. Rezultati čistog istraživanja mogu biti korisni primenjenom naučniku.

Mobilizer u polju, medjutim, mora da koristi primeni metode koji su prikladni njegovim ciljevima, unapredjenju zajednica i sposobnosti razvojnim organizacija.

Primenjena Društvena Nauka:

Korisno je razdvojiti nauke u čiste i primenjene nauke. Čista nauka pokušava da pronadju kako stvari funkcionišu. Primenjena nauka pokušava da praktično iskoristi to znanje. Dok je hemija čista nauka, hemijski inženjering je primenjena nauka. Unapredjenje zajednica i razvoj sposobnosti u okviru organizacija su dva primera primenjenih društvenih nauka.

Iako su mobilizacija, unapredjenje, razvoj sposobnosti i obuka u upravljanju sve primenjene društvene nauke, one nisu ista stvar kao što je društveni inženjering.

Razlika izmedju čiste i primenjene nauke utiče na to kako se sprovodi naučno istraživanje.

U okviru čisto naučnog istraživanja, Antropologija često koristi učesničko zapažanje. U tom metodu, antropolog živi u zajednici čija kultura je drugačija od one u kojoj je antropolog rodjen, nauči jezik i običaje, i izvesti o kulturi egzotičnog društva. Učesničko zapažanje (kao u Antropologiji) zahteva mnogo vremena. Taj metod nebi bio praktičan za mobilizera čije vreme je ograničeno.

Sociologija, nasuprot tome, se često oslanja na kvantitativne intervju preglede. Kvantitativan društveni pregled (kao u Sociologiji) je formalan i ponekad malo okrutan. Ta formalnost često utiče na odgovore na pitanja. Pregled naglašava mišljenja tih osoba koje odgovaraju na pitanja. Pregled nedozvoljava da se otkrije kako zajednica, ili bilo koja društvena institucija, funkcioniše na polju.

Samo nekoliko zajedničkih primera postoji. Uopšteno, metodi istraživanja u čistim naukama nisu prikladni ili se nemogu lako primeniti u primenjenim naukama (u mobilizaciji, u upravljanju, u unapredjenju). Rezultati čisto naučnog istraženja, medjutim, mogu biti korisni mobilizeru. Pročavanje izdanja rezultata čisto naučnog istraživanja i proučavanje korištenih metoda nije loša stvar. To je preporučljivo za mobilizera.

Nasuprot tome, da bi mobilizer saznao dovoljno o specifičnoj zajednici da bi joj pomogao u unapredjenju, mobilizer će morati koristiti drugačije pristupe.

Svrha Istraživanja:

Svrha istraživanja (u čistoj nauci) je da pronadje kako stvari funkcionišu. Svrha ovde (u primenjenoj nauci) je da pomogne intervenciji da bude efektivnija. Pronalaženje toga kako stvari funkcionišu je u tom slučaju nusproizvod.

Cilj mobilizera je da poveća moć i sposobnost siromašnih zajednica. Običan metod je da se zajednica podstiče da se angažuje u akciju kao što su samopomoćni projekti sa najprioritetnijim ciljevima utvrdjenim od strane članova zajednice.

Da bi bio efektivan i uspešan, mobilizer mora da sazna na kakvoj je osnovi zajednica bazirana - kroz kakve promene prolazi i kakva joj je sadašnja struktura. Mobilizer mora da sazna kako će zajednica reagovati na različite vrste intervencija. Mobilizer mora da sazna kakve su šanse za ujedinjenje zajednice i da izabere aktivnost koja će privući sve članove zajednice. Mobilizer mora biti upoznat sa ekonomijom, političkim procesom, tehnologijom, vrednostima i verovanjima zajedničnih članova, ukratko, njenom kulturom.

Podaci o svim ovim stvarima će pomoći mobilizeru da bude efektivan u izboru strategija za intervenciju u podsticanju zajednice da samu sebe razvije. Upravniku programa za unapredjenje nekoliko zajednica su takodje potrebni društveni podaci proizvedeni od strane mobilizera na polju. Ti podaci netreba da ostanu sa mobilzerom, nego bi trebali biti kopirani i dostavljeni upravniku šireg procesa ili programa.

Uopšteni Pristup Metodu:

Mobilizer mora da sazna sve ove stvari o zajednici na način koji neće ometiti njegovu sposobnost da podstakne zajednicu u akciju.

Vi, kao mobilizer, nemate vremena da provedete godinu dana ili više u učesničkom zapažanju kao antropolog. Mobilizer obično nije u mogućnosti da organizuje formalan pregled, zbog nedostatka osoblja i ostalih sredstava i zbog toga što bi organizovanje takvog pregleda uticalo na ponašanje i poglede stanovnika.

Društveno istraživanje bi trebalo da bude nezvanično i neprimetno (na način koji opušta ljude).

Iako bi zapažanje trebalo biti nezvanično i bez formalnih i momentalnih beleški, mobilizer zbog toga mora da provede svaku noć, udaljen od stanovnika, beležeći šta je opazio i izanalizirao u toku svakog dana. Pri takvom društvenom istraživanju, mobilizer nemože biti previše opsednut sa preciznošću. Na sreću, preciznost nije hitno potrebna; procene otprilike mogu pomoći mobilizeru u kreiranju odgovarajuće strategije za zajednicu, i mogu pomoći upravniku u kreiranju odgovarajuće strategije za čitavu opštinu.

Provedite Vreme U Pisanju:

Odvojite barem sat vremena ili više svaki dan, da bih ste bili sami, za beleženje vaših zapažanja i analizu zajednice u kojoj radite. Održavajte dnevnik, obuhvatajući u njemu više od samih dogadjaja u toku dana, nego takodje i vaša zapažanja, reakcije, odgovore, i misli o tome šta vidite, čujete i radite.

Vaše beleške su neophodan deo vašeg društvenog istraživanja zajednice. Nemojte to preskočiti. Održavanje beleški je korisno.

Održavanje beleški je korisno u organizovanju vaših misli. Pošto je zajednica sociološki pojam, i vi nikada nemožete sagledati čitavu stvar, održavanje beleški je korisno u stvaranju slike o vašoj zajednici. Vi morate da analizirate stvari koje zapazite, i održavanje beleški je korisno u toj analizi. Ono doprinosi vašem sagledanju zajednice kao jednu čitavu stvar, preko i iznad pojedinaca koje dnevno susretnete.

Takodje, nemojte zaboraviti da prepišete svoje beleške.

Potreba Za Društvenom Perspektivom:

Da bih ste sproveli vaše istraživanje, a i da bih ste bili uspešni mobilizer, vi morate da vidite zajednicu kao nešto više od grupe pojedinaca.

Vi morate da razumete Društvenu Perspektivu. Ona je posledica metoda zapažanja dok ste u zajednici ili sa članovima zajednice, i zatim privatnih beleški o tim zapažanjima i analize. Vi nikada nećete moći sagledati odjednom čitavu zajednicu, ali ćete moći zamisliti je kao jedna ustanova (Proverite Slonovsku Priču).

Kroz beleške, vi ćete moći zamisliti zajednicu kao pojam, i doći do boljeg razumevanja o čitavoj zajednici. Da bi ste je bolje razumeli, vi morate da stavite čitavu zajednicu u perspektivu. Imajte u vidu da zajednica, kao sociološki pojam, je više od pojedinaca. "Velika slika" je u vašoj glavi.

Zajednica je funkcionalan (ponekad disfunkcionalan), promenljivi sistem. Vi morate da prevedete pojedinačna zapažanja u delove tog holističkog pogleda, a to je najbolje uraditi u kasnijoj pripremi beleški. Organizujte vaša zapažanja u kategorije kao što su šest dimenzija kulture. To će vam pomoći da uočite previdjene aspekte, i da stvorite holistički pogled zajednice kao superorganizma. Vi takodje možete organizovati vaša zapažanja u šesnaest elemenata sposobnosti. To će vam pomoći da postanete svesni promena koje vaša metodologija unapredjenja treba da donese zajednici.

Bibliotekarsko Istraživanje:

Nemojte se bojati da pribavite sociološke podatke o zajednici od čistih nauka, uključujući ekonomiju, političku nauku, geografiju, antropologiju i sociologiju. Iako prikupljeni da bi unapredili naučno razumevanje, ovi podaci vam mogu pomoći da dostignete vaše ciljeve u unapredjenju zajednice.

Pregledajte članke u sociološkim, antropološkim i geografskim akademskim časopisima, ukoliko prilaz tim časopisima. Univerzitetske biblioteke i internet su dva dobra izvora takvih podataka. Nemojte preskočiti podatke o popisu stanovništva.

Istraživanje sprovedeno o sličnim zajednicama u istoj opštini, u istoj etničkoj grupi, u istom području, može biti korisno dok god nezaboravite da iako su zajednice slične jedna drugoj, svaka zajednica je jedinstvena. Uzmite beleške, i testirajte neka uopštena zapažanja sa time šta vidite na polju.

Mape i Više:

Pri vodjenju beleški o tome šta vidite i šta čujete u zajednici, nemojte sebe ograničiti samo rečima. Od početka, nacrtajte razne vrste mapa.

Počnite sa običnim geografskim mapama, skicirajte gde se stvari nalaze u okviru zajednice vidjene iz neba. Nemojte sa time stati. Počnite crtati druge vrste mapa bez geografske baze. Koristite šest kulturnih dimenzija kao mehanizam za organizovanje.

U tehnološkoj dimenziji, na primer, skicirajte zajednicu kao živi organizam: šta troši, šta izbacuje? Šta čini sa time što troši pre nego što ga izbaci? Slično tome, skicirajte ekonomsku dimenziju: gde je bogatstvo koncentrisano? Kako bogatstvo teče? (Razlikujte bogatstvo od para). U političkoj dimenziji, skicirajte sfere moći i uticaja. Obuhvatite tradicionalne, nasledjene, izabrane, nezvanične, nepriznate, i ostale vrste izvora sposobnosti da neko promeni stvari. Kako je moć raspodeljena u okviru zajednice? Kako se to menja? Da li postoje osobe koje dobijaju moć od mnogobrojnih izvora? Koji mehanizmi doprinose promeni? Nemojte slepo biti pod uticajem toga šta drugi ljudi misle, budite kreativni.

Napravite svoje sopstvene mape. Ali podelite i uporedite svoje mape sa mapama ostalih mobilizera. Obučite sebe da sagledate zajednicu kao jedan organizam, sa odlikama koje su više od činjenice da je zajednica grupa pojedinaca, ali utvrdite elemente koji doprinose da zajednica ima svoj život pokraj i iznad života njenih stanovnika.

Sastavljanje Spiskova:

Dok na prvi pogled to zvuči dosadno, sastavljanje spiskova je koristan način za organizovanje i pregled vaših zapažanja, i za postizanje dubljeg razumevanja zajednice kroz društvenu perspektivu.

Započnite spiskove, iako ih nemožete završiti isti dan. Sastavite spiskove o bilo kojim zapažanjima koje zapazite o zajednici. Kada sastavite spiskove, vi ćete postati svesni stvari koje još niste zapazili, i onda ćete više pažnje tome obraćati sledeći put kada prodjete kroz zajednicu.

Kasnije pregledajte vaše spiskove. Podelite i usporedite vaše spiskove sa ostalim mobilizerima.

Vaši spiskovi mogu biti o ljudima koji imaju uloge povezane sa jednom od kulturnih dimenzija, na primer, u političkoj dimenziji, počnite sastavljati spisak svih osoba koje imaju moć i/ili uticaj u zajednici.

Za ekonomsku dimenziju, sastavite spisak svih komercijalnih trgovaca u zajednici. Navedite sve načine kojima se bogatstvo prenosi osim kroz korišćenje novca. Navedite sve načine kojima se novac koristi za procenu bogatstva u zajednici. Navedite vredne stvari koje su vidjene kao nešto što nebi trebalo da se proceni sa parama.

Spiskovi nemoraju biti samo o ljudima. Šta je slučaj sa religioznim zgradama (crkvama, džamijama, sinagogama, hramovima, lokalnim božanstvenim zgradama)? Šta je slučaj sa usevima koji su uzgajani za prodaju? Šta je slučaj sa javnim objektima (školama, bolnicama, strujom, putevima, dvoranama za sastanke)?

Nakraju možete sastaviti spisak svih spiskova. Koristite ovaj spisak da otkrijete podatke koje ste prevideli u toku vaših nezvaničnih diskusija i zapažanja u javnosti. Uporedite vaše spiskove sa spiskovima ostalih mobilizera, i diskutujte o njima sa vašim upravnikom.

Upravnici, podstiču vaše mobilizere da sastave spiskove, i diskutuju načine na koje se oni mogu koristiti u društvenom istraživanju svake zajednice.

Zaključak:

Mobilizersko društveno istraživanje nije u potpunosti isto kao istraživanje u čistim naukama, kao što su sociologija i antropologija. Ono mora biti brže, iako ne toliko precizno, i ono mora biti nenametljivo koliko god je to moguće. To nije istraživanje radi znanja, nego istraživanje sa svrhom prikupljanja podataka koji će doprineti pronalaženju efektivnih načina da se zajednica unapredi.

Vi morate da stvorite vašu sopstvenu istraživačku strategiju prilagodjenu uslovima vaše zajednice. Diskutujte sa ostalim mobilizerima u vašoj opštini ili pri istoj organizaciji o izabranoj strategiji, i izmenite ideje i iskustvo sa njima.

U ovom dokumentu su izložena uputstva, ne recept o tome kako treba da uradite vaš posao. Puno toga što vi zapazite, vi morate da izanalizirate i promislite. Dnevne beleške će vam pomoći da to uradite. Gledajte na svo vaše istraživanje kao nešto što će vam pomoći da razumete zajednicu kroz društvenu perspektivu, i što će vam pomoći da bolje razumete kako je zajednica organizovana, kroz kakve promene prolazi, i kako vi možete na najbolji način da je podstaknete ka većoj sposobnosti.

Ovaj dokument (koji ističe i proučava "kako" u vašem istraživanju) je povezan sa dokumentom, Istraživanje Zajednice (koji ističe i proučava "šta" u vašem istraživanju).

––»«––

Sastavljanje Mape:


Map Making

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 04.10.2011.

 Glavna Stranica

 Istraživanje Zajednice