Glavna Stranica
 Sredstva
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


PRINCIPI I TEHNIKE PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Dokument Za Diskusiju

Sažetak:

Ovaj dokument predstavlja predloge za metode i princpe za prikupljanje sredstava za finansiranje zajednično baziranih projekata.

Prikupljanje sredstava je vredan deo unapredjenja CBOs, NGOs i zajednica; gotovinski (i bez gotovinski) doprinosi su potrebni njima da bi sproveli njihove poželjne i planirane aktivnosti. Prikupljanje sredstava je stoga poželjni i dostojanstveni zadatak; ti koji ga izvršavaju bi trebali biti priznati i pohvaljeni. Prikupljanje sredstava je posao kojem bi svi trebali doprineti, i za koji bi svi trebali biti odgovorni.

Uvod:

Mnoge tehnike i veštine u prikupljanju sredstava (neke od kojih su ovde opisane) mogu biti ili su bile adaptirane iz trgovačke profesije "marketinga" (čak šta više, mnogi NGOs zovu prikupljanje sredstava "marketing"). Dok marketing and prodavačke veštine mogu biti vredne, one se uvek moraju primenjivati na etički način. Svaki prikupljivač (plaćen ili dobrovoljni) mora kao prvo biti u potpunosti ubedjen u vrednost, integritet i korist organizacije, i aktivnosti za je koje će se prikupljena sredstva koristiti.

Ovi predlozi moraju biti adaptirani i promenjeni u svakoj zajednici da bi bili prilagodjeni razlikama koje karakterišu svaku zajednicu.

1. Principi Prikupljanja Sredstava:

Principi i tehnike prikupljanja sredstava se razlikuju. Ovaj dokument proučava oboje. Ovaj odeljak se koncentriše na principe.

1.1 Profesija Marketinga:

Mnoge veštine i tehnike prikupljanja sredstava korištene od strane NGOs i nekih agencija pri Ujedinjenim Nacijama su razvijene i adaptirane iz trgovačke profesije marketinga. Neki ljudi (često ti koji su izvan ove profesije ili neuspešni u ovoj profesiji) gledaju na to kao na ciničnu i nesrdačnu aktivnost. Možda je to slučaj sa nekima, ali to nemora biti, i često puta nije. Ukoliko prodavački ili marketing profesionalac srdačno veruje u vrednost proizvoda, prodaja može biti napravljena pošteno i etički.

Principi srdačnosti i etičkog integriteta su naročito primenljivi u prikupljanju sredstava. Prikupljanje sredstsava treba da bude odgovornost svih članova organizacije, iako oni mogu učestovati u tome na drugačije načine. To ne bi trebalo biti ostavljeno samo na ledjima profesionalaca. Svi mi/vi, stoga, treba da smo upoznati sa principima a takodje i tehnikama prikupljanja sredstava. Prikupljivač, kao prvo i najvažnije, mora biti iskreno ubedjen u integritet organizacije, i u korist i vrednost aktivnosti ili projekta organizacije. Potencijalni i prošli donori ubrzo uoče nesrdačnost, neiskrenost, i proćardavanje "njihovih" poklonjenih sredstava.

1.2 Priznanje Poklonjenih Sredstava:

Priznanje je neophodno. Mnogi donori koriste poklone kao način da steknu prestiž i čast u njihovim zajednicama. To je mala cena da se svaki donor pohvali. Obezbedite da sve zajednice kojima mi pomažemo su upoznate sa potrebom za priznanjem svih poklonjenih sredstava, i da pohvale donore za njihovu privrženost i podršku zajednici i za njihova preko potrebna sredstva (gotovinska i bez gotovinska).

1.3 Hvala!

Najvažnija reč u prikupljanju sredstava i u vodjenju uspešne organizacije ili zajedničnog projekta je "Hvala!"

Osoblje mnogih organizacija su se čudili zašto se entuzijazam za njihove aktivnosti osušio, i zašto su sredstva prestala da stižu, i jednostavan uzrok je često da je organizacija zaboravila da prizna i zahvali se donorima.

1.4 Izveštaji Napretka:

Uz jednostavno "Hvala, donori žele da znaju šta se postiglo sa njihovim poklonjenim sredstvima. Najefektniji oblik zahvale je izveštaj napretka. Donori su manje zainteresovani u vaše aktivnosti; njih više interesuju rezultati vaših aktivnosti; da li ste postigli, ili barem delom postigli, zadatke koje ste pomenuli kada ste tražili sredstava? CMP je pripremio druge dokumente o pisanju izveštaja; koristite ih i uključite izveštaje pri prikupljanju sredstava. Prikupljanje sredstava i izveštavanje nisu nezavisne aktivnosti.

1.5 Integritet:

Visok stepen integriteta mora uvek biti održavan. To važi uopšteno za formiranje i organizovanje aktivnosti organizacije, i specifično za njene aktivnosti u prikupljanju sredstava. Jedan važan aspekat tog integriteta je puna odgovornost.

Sve akcije moraju biti odgovorne; sva sredstva moraju biti dokumentovana. To znači tačni, kompletni, razumljivi i iskreni opisni izveštaji o finansijskoj situaciji, na raspolaganju bilo kada bilo kojem članu javnosti.

Uz odgovornost ide providnost. Organizacija nesme imati bilo kakvu tajnu agendu, i mora biti javna i iskrena o svim svojim aktivnostima i troškovima. Dokumenti moraju biti otvoreni, što znači na raspolaganju za pregled od strane bilo kojeg člana javnosti u bilo koje vreme. Iskrenost nemože bit žrtvovana. Dobri ciljevi organizacije nesmeju biti žrtvovani osporivim načinima koji su korišteni da bi ispunili te ciljeve.

Ljudi odgovorni za sprovodjenje aktivnosti organizacije, uključujući aktivnosti pri prikupljanju sredstava, moraju biti iskreni i totalno ubedjeni u dobrotu organizacije i njenih ciljeva, i u vrednost i korist projekta. Ovaj stepen integriteta je neophodan da bi se ogranizacija održala, projekat izvršio, i da bi zajednica imala koristi od projekta.

1.6 Vrednost Pozitivnog Stava:

Nije svako donor. Neki ljudi, agencije ili grupe nemogu ili neće da doprinesu vašoj zajednici ili organizaciji. Ukoliko ne prepoznate da neuspeh pri nabavci sredstava od jednog izvora neznači da ste vi ili vaša organizacija gubitnici, bi ćete obeshrabljeni i spremni da odustanete.

Nemojte odustati. Nemožete sebi dozvoliti da budete obeshrabljeni; to je luksuz koji vi , vaša organizacija i vaša zajednica nemože da priušti. Možda ćete osam puta biti odbijeni; nemojte odustati jer deveti i deseti put će možda doneti potrebna sredstva.

1.7 Procena i Dokumentovanje Projektnih Ulaganja:

Važno je vodite tačnu dokumentaciju svih sredstava korištenih u zajedničnom projektu.

Prečesto neka sredstva (naročito zajednična radna snaga ili ostala bez gotovinska) su zaboravljena ili podcenjena, i tačna suma zajedničnog doprinosa je mnogo viša nego što je dokumentovano i raportirano. Ova podcena je loša zbog nekoliko razloga: (a) članovi zajednice imaju nisko mišljenje o sopstvenoj vrednosti i ova podcena umanjuje njihovo sampouzdanje, (b) ako spoljni donori imaju nisko mišljenje o zajedničnom doprinosu manje će para pokloniti i (c) neće prepoznati vrednost vrednost zajedničnih ulaganja.

Vi/mi morate obezbediti da izvršni odbor zajednice koja planira da poduzme zajednično bazirani projekat, prepozna vrednost skrivenih zajedničnih sredstava. Tačna procena gotovinskih vrednosti doprinosa –– na primer: zajednične radne snage za gradnju, vreme članova zajednice potrošeno u sastancima i planiranju, ili bez gotovinskih fizičkih doprinosa –– zajednica mora napraviti. Vi.mi bi trebali da podstičemo zajednicu da ih utvrdi i dokumentuje. Ove finansijske procene be trebale da su obuhvaćene u predlogu u procenama troškova projekta, i trebalo bi da su dokumentovane u toku gradjevinskih aktivnosti.

Kada su totalni troškovi zajednično baziranog projekta izračunati, oni bi stoga trebali da obuhvataju stvarne gotovinske doprinose od donora, internactionalnih, lokalnih, vladnih i bez-vladnih, plus procene troškova svih bez-gotovonskih predmeta i usluga, ili ljudskog vremena i energije.

2. Vrste i Izvori Doprinosa:

Ovaj odeljak opisuje doprinose od raznoraznih potencijalnih donora, osim tih od agencija koje zahtevaju zvanične predloge. (Ti su diskutovani u dokumentu, Nabavka Sredstava).

Ta raznovrsnost potencijalnih donora znači da postoje širok raspon tehnika koje mogu biti primenjene u procesu (a) pronalaženja donora, (b) dostavljanja poruka tim donorima, i (c) prikupljanju doprinosa. Nemojte zaboraviti da im se (d): zahvalite.

Dobar materijal za radionicu prati ovaj odeljak: Spisak Unutrašnjih Sredstava.

2.1 Gradske U Poredjenu Sa Seoskim Zajednicama:

Postoji nekoliko razlika u tehnikama koje su naglašene pri prikupljanju sredstava za projekat, u zavisnosti o kojim se zajednicama radi. Gradske zajednice, na primer, su obično veće, i stoga punije raznoraznih frakcija. Male seoske zajednice se lakše mogu organizovati i ujediniti, iako to nije garantovano.

Gradske zajednice imaju više društvenih frakcija (podela), i stoga ih je teže organizovati nego seoske, iako gradski sirotinjski kvartovi je lakše organizovati nego bogati komšiluk. Doprinose u gotovini je lakše nabaviti u gradskim nego u seoskim zajednicama, dok su doprinosi u obliku hrane i poljoprivrednih proizvoda češći u seoskim zajednicama.

2.2 Dogadjaji Javnog Prikupljanja Sredstava:

Oni mogu biti u mnogim oblicima. Veliki dogadjaji javnog prikupljanja srestava mogu biti sasvim složeni, sa govorima od strane visoko rangiranih ličnosti, i razmetljivim doprinosima od strane poznatih osoba. Mnogi bendovi, plesne grupe, uključujući pevače i plesače i lokalnih zajedničnih škola mogu biti prisutni.

U Istočnoj Africi, reč "harambee" se koristi da se opiše takav dogadjaj. (2)

Napomena (2): "Harambee" nije neophodno zajednični dogadjaj; danas je često korišten od strane jedne porodice da prikupe pare za školske ili zdravstvene troškove deteta.

U Zapadnoj Africi, naročito pri selima, seoska poglavica može predsedovati, i zabava može obuhvatati plesanje, bubnjanje i posedovanje duhova iz lokalnih bogova ili kultova.

Takvi dogadjaji mogu privući gradske odseljenike nazad u njihova sela, i kao pogrebi, takodje služe drugim svrhama sem prikupljanja sredstava, posebno za održavanje kontakta izmedju odseljenika i daljih članova zajednice i za održavanje njihovog identiteta kao članova zajednice iako oni žive izvan zajednice. Mnoge veze nastanu pri ovakvih dogadjajima, na primer, koje će kasnije dovesti do brakova ili trgovačkih udruženja.

2.3 Gradski Donori Seoskim Zajednicama:

Gradksi odseljenici održavaju veze sa njihovim kućnim zajednicama. To mogu da iskoriste seoske organizacije. Mali procenat gradskih odseljenika se obogati u gradovima, i mogu se nagovoriti da doprinesu razvoju njhovih kućnih zajednica. Osećaj krivice što nisu kod kuće, ili privrženosti uprkos odsutnosti, može proizvesti neke veoma elike doprinose od bogatih gradskih odseljenika.

2.4 Komercijalni Doprinosi:

Komercijalni doprinosi mogu obuhvatati poklone od firmi i poduzeća koja žele da reklamiraju njihovu dobru volju i podršku za zajednicu. (Oni bi trebali da su priznati i zahvaljeni pri javnim sastancima). Zajednice bi trebalo da budu podstaknute da pronadju načine da ubede komercijalne donore da je u njihovom interesu da pomognu njihovom projektu (publicitet za komercijalnog donora, na primer).

2.5 Zajednična Radna Snaga:

Ovo je važno unutrašnje sredstvo (ponekad obuhvata radnu snagu dobrovoljaca iz spoljašnjosti). Zajednična radna snaga obuhvata vreme i rad doprinet od strane članova zajednice, nekih neobučenih (kao što je slaganje cigli), nekih obučenih (stolarstvo, zidarstvo), upravljanje, rukovodstvo, sastanci, planiranje, nadgledanje.

Važno je da vi/mi podstičete te što planiraju i dizajniraju zajednično bazirani projekat da pažljivo procene gotovinsku vrednost doprinete zajednične radne snage. Prečesto je taj doprinos podcenjen, zbog neprepoznavanja njegove vrednosti ili, zbog niskog stepena pouzdanja i niskog mišljenja o vrednosti zajednice od strane članova zajednice.

Ponekad neki članovi zajednice žele da skriju njihova sredstva na pogrešnoj pretpostavci da mi ili drugi ćemo doprineti svoja spoljna sredstva ukoliko mislimo da je zajednica jako siromašna, i da mi ili drugi donori ćemo uzdržati sredstva ako zajednica ima previše svojih sopstvenih sredstava. Vi/mi moramo da obezbedimo da svi članovi zajednice razumeju da je njihova šansa za dobitak sredstava bolja ukoliko oni mogu da pokažu da su voljni da posvete svoja sredstva svom projektu.

2.6 Poljoprivredni Doprinosi:

Poljoprivrednici mogu doprineti hranu za projekat: (a) za zajednične radnike koji rade na projektu, ili (b) za izvršni odbor za prodaju da bi nabavili gotovinu za projekat. Oni takodje mogu doprineti i druga sredstva iz njihovih farmi (na primer: drvo, pesak, krečnjak, rod) koje može biti korišteno direktno ili posredno za projekat.

2.7 Priprema Doprinete Hrane:

Dok poljoprivrednik može da doprinese hranu za projekat, ona još uvek mora da se pripremi za potrošnju. Ostali donori mogu biti ljudi koji su voljni da pripreme hranu i osveženje pri radnim danima za članove zajednice. Nemojte zaboraviti da se zahvalite ljudima koji kuvaju i pripreme hranu za zajedničnu radnu snagu.

2.8 Doprinosi i Zalaganja:

Doprinosi i zalaganja mogu biti objavljeni pri javnim dogadjajima za prikupljanje sredstava. Učesnici mogu da se odluče da doprinesu nešto pri javnom sastanku ili dogadjaju.

2.9 Lutrija:

Lutrija, kockarski-bazirana tehnika za prikupljanje sredstava, više odgovara dobro ogranizovanim, veštim gradskim organizacijama, nego novim, seoskim i malim organizacijama.

2.10 Anonimni Donori:

Anonimni donori su dobročinitelji koji ostanu nepoznati. Oin obično imaju privatne ideološke ili religiozne razlog za doprinos, ali žele da ostanu bez publiciteta.

Zaključak:

Šta god da su naše akcije u podsticanju i pomaganju zajednicama u planiranju i sprovodjenju njihovih zajednično baziranih projekata (uključujući i izračunavanje finansijskih sredstava) morate upamtiti sledeće:

  • Upamtite i radite prema uopštenom cilju (smanjenje zavisnosti);
  • Vodite, predložite, obučite, podstičite, pohvalite, informišite; i
  • Nemojte obećavati, nemojte obezbediti i nemojte diktirati.

Procena troškova finansiranja zajednično baziranih projekata mora biti poštena i tačna, i procena nesme da podceni bez-gotovinske doprinose. Pri mobilizaciji zajednice u preduzimanju zajednično baziranog projekta, mi trebali da ih podstičemo da pronadju raznovrsna spoljna sredstva (umanjujući zavisnost na bilo kojeg donora), i da utvrde i mobiliziraju mnoga (često skrivena) unutrašnja sredstva.

Nabavka sredstava za zajednični projekat je časna i vredna odgovornost; izvršite je sa oduševljenje, integritetom i sigurnošću.

––»«––

Pravljenje Cigli za Zajednični Projekat:Soap Making

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica

 Projektna Sredstva