Pàgina d'inici


Traduccions:

Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


TRES MANUALS PER A COOPERANTS

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Álvaro Martín


Aquí teniu tres manuals per a cooperants que treballin per la reducció de la pobresa i l'enfortiment de comunitats amb baixos ingressos. Dirigits a animadors comunitaris dels països més pobres, estan dissenyats per ser traduïts a les llengües locals i adaptats a comunitats rurals i urbanes. Les il·lustracions estan fetes a Uganda, però es poden descarregar i usar amb material d'ensenyament en altres països.

Tot i que podeu accedir al material de forma gratuïta, us demanem que en citeu la font, ens expliqueu quin ús n'heu fet i participeu als debats sobre els principis i tècniques que s'hi expliquen. Cliqueu a l'icona de Yahoo Groups en la pàgina Enllaços útils i participeu en la discussió.

Enllaços:

A continuació els sumaris dels tres manuals per a cooperants.

Manual per a cooperants (sumari):

ISBN: 92-1-131401-1 ─ UN: HS/543/98

És necessari estimular i fomentar la cooperació comunitària. Aquest és un manual dirigit a cooperants comunitaris.

1. Preparació: identifica les teves metes, la teva comunitat de destí, les habilitats que necessites i els conceptes bàsics. 2. Primers passos: sensibilització de les autoritats i obtenció de permissos. Cicle de mobilització. La comunitat escull les seves accions. 3. Organització de la comunitat: formació per a l'acció. Formació de l'executiu. Avaluació de les condicions: problemes, recursos, restriccions i pla d'acció comunitari. 4. A l'acció: la supervisió és essencial. Transparència. Registres i informes. Necessitats generades per la comunitat. Formació: comunicació: reunions, informes i inspeccions. Celebracions: moments clau i conclusió del projecte. 5. Sostenibilitat: lideratge de la comunitat i mobilització interna. 6. Apèndix: glossari de paraules clau. Ser activista. Què és una comunitat? Elements de força. Cicle de mobilització. Organització de la unitat. Formació com a mobilització. Pluja d'idees. Formació en gestió. Explicar històries. Eslògans i proverbis. Disseny de projectes. Preparació de tallers. Obtenció de recursos. Mesura del progrés. Inicials i acrònims.

Manual per a la generació de riquesa (sumari):

ISBN: 92-1-1314 03-8 ─ UN: HS/544/98

Un manual per a cooperants que volen ajudar a erradicar la pobresa. Una anàlisi de la pobresa i les seves causes. Utilitzar el crèdit i la formació per fomentar la iniciativa empresarial.

1. Definicions, objectius i mètodes. Atacar les causes i no les conseqüències de la pobresa (apatia, ignorància, malaltia, fraudulència, dependència, isolació). 2. Crèdit. Cal crear la riquesa, no només moure-la. Volum dels préstecs. Tases d'interès de mercat. 3. Organització de grups: confiança, paraigües i formació. 4. Habilitats necessàries: gestió, mobilització de recursos, comptabilitat, finances, registres, informes, comercialització, gestió del crèdit i habilitats tècniques. 5. Èxit a l'empresa: viabilitat, integritat i bona voluntat. 6. Apèndix: Formularis. Formació de grups. Microempreses. Registres de l'empresa. Formació financera. Comercialització. Estalvis. Planificació. Gestió d'una empresa. Definicions.

Manual de supervisió (sumari):

ISBN: 92-1-131401-6 ─ UN: HS/545/98

Aquest manual se centra en la supervisió i l'avaluació de l'enfortiment de les comunitats.

1. Principis. 2. Integració a totes les fases del cicle del projecte; execució per tots els interessats. Indicadors per a la supervisió. 3. Avaluació. 4. Informació de la gestió: definir, recollir, analitzar, emmagatzemar, avaluar i divulgar la informació necessària. 5.Avantatges i reptes de participar en la supervisió. 6. Assumptes i procediments a nivell comunitari, regional, nacional i de donants. 7. Pros i contres dels informes orals i escrits. Apèndix: Formularis. Informes de l'activista. Model.

Altes referències:

Bibliographic References és un document de treball amb material bibliogràfic relacionat amb els tres manuals.

Tots tres documents han estat creats a partir de Formar-se per enfortir-se, que alhora prové de Estratègia de gestió comunitària.

Grups modulars de formació:

Posteriorment a la publicació dels tres manuals, aquest web ha creat i desenvolupat diversos mòduls de formació per complementar el material de formació dels manuals. Els mòduls de formació contenen textos bàsics, models de formulari, manuals breus per a tallers i notes per als instructors.

––»«––

 El camí del mínim esforç fa tots els rius tortuosos i algunes persones deshonestes


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 13.01.2011

 Pàgina d'inici