κεντρική σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
Deutsch
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


ΤΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

από τον Δρ. Φιλ. Μπαρτλ

μετάφραση Αντιγόνη Ρόζα


Αυτά είναι τρία εγχειρίδια για τους εργαζομένους των κοινοτικών τομέων που ασχολούνται με τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση των κοινοτήτων χαμηλού εισοδήματος. Στοχεύουν τους κοινοτικούς animators των λιγότερο πλούσιων χωρών. Είναι σχεδιασμένα για να μεταφραστούν σε τοπικές γλώσσες, και να προσαρμοστούν στις αγροτικές και αστικές κοινότητες. Οι εικόνες αυτές πραγματοποιούνται στην Ουγκάντα, αλλά μπορεί να τηλεφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως τοπικά εκπαιδευτικό υλικό σε άλλες χώρες.

Ενώ το υλικό παρέχετε εδώ ελεύθερα, ζητάμε να προσδιορίσετε που τα λάβατε, να μας ανατροφοδοτήσετε στον τρόπο με τον οποίο έχετε χρησιμοποιήσει το υλικό, και να συμμετέχετε στο διάλογο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αρχές και τις τεχνικές χρησιμοποιούμενες σε αυτά. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ομάδων του Yahoo Χρήσιμοι Δεσμοί στη σελίδα, και λάβετε μέρος στη συζήτηση μας.

Σύνδεσμοι:

Εδώ βρίσκονται οι περιλήψεις των τριών εγχειριδίων για κινητοποιούς

Εγχειρίδιο για Κινητοποιούς (Περίληψη):

ISBN: 92-1-131401-1 ─ UN: HS/543/98

Η συμμετοχή της Κοινότητας πρέπει να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί. Αυτό είναι ένα βιβλίο για το "πώς-", και προορίζετε για τούς κινητοποιούς της κοινότητας. 1. Προετοιμασία: γνωρίστε τους στόχους σας, την ενδεικτική σας κοινότητα, τις δεξιότητες που έχετε ανάγκη, τις βασικές έννοιες. 2. Εκκίνηση: Καθιστώντας ευπαθή τις αρχές, λαμβάνοντας τις άδειες. Κινητοποίηση κύκλου. Κοινότητα επιλέγει την δράση της. 3. Οργάνωση της κοινότητας: δράση κατάρτισης. Δημιουργώντας την εκτελεστική εξουσία. Αξιολογώντας τις συνθήκες: Προβλήματα, πόροι, περιορισμοί, Κοινοτικό σχέδιο δράσης. 4. Σε δράση: η παρακολούθηση είναι απαραίτητη.

Διαφάνεια. Πρακτικά, εκθέσεις. Ανάγκες της κοινότητας. Κατάρτιση: επικοινωνία: συνεδριάσεις, εκθέσεις, επιθεωρήσεις. Εορτασμοί: βασικά σημεία καμπής, ολοκλήρωση. 5. Βιωσιμότητα: κοινοτική ηγεσία και εσωτερική συγκέντρωση. 6. Προσαρτήματα: Γλωσσάριο των βασικών ορών. Να είσαι κινητοποιός. Τι είναι η κοινότητα; Στοιχεία Δύναμης. Κινητοποίηση κύκλου. Οργανωτική Ενότητα. Κατάρτιση ως κινητοποιός. Ανταλλαγή ιδεών & Κατάρτιση Στελεχών Διοίκησης. Λέγοντας Ιστορίες. Συνθήματα. Παροιμίες. Σχεδιασμός του Έργου. Προετοιμασία ενός εργαστηρίου. Τρόπος Απόκτησης. Μέτρηση της Προόδου. Αρχικά και Ακρωνύμια.

Εγχειρίδιο για τη Δημιουργία Πλούτου (Περίληψη):

ISBN: 92-1-1314 03-8 ─ UN: HS/544/98

Ένα βιβλίο για το "πώς" οι εργαζόμενοι της κοινότητας μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη της φτώχειας. Ανάλυση της φτώχειας και των αιτιών της. Χρήση πιστωτικών ιδρυμάτων και κατάρτισης για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. 1. Ορισμοί, Στόχοι, Μέθοδοι. Επιτίθενται στα αίτια και όχι τα αποτελέσματα της φτώχειας (απάθεια, άγνοια, ασθένεια, ανειλικρίνεια, εξάρτηση, απομόνωση). 2. Πίστωση. Δημιουργία του Πλούτου, όχι απλή μεταφορά. Μεγέθη των δανείων. Επιτόκιο Αγοράς.

3. Οργάνωση Ομάδων: Εμπιστοσύνη, Ομπρέλα, Κατάρτιση. 4. Δεξιότητες που απαιτούνται: διαχείριση, πόρος συγκέντρωσης, λογιστική, οικονομικά, πρακτικά, εκθέσεις, εμπορία, πιστωτικές δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες. 5. Επιτυχής επιχείρηση: βιωσιμότητα, ακεραιότητα, καλή θέληση. 6. Προσαρτήματα: Μορφές. Ομαδικός σχηματισμός. Μικρο-επιχειρήσεις. Επαγγελματικά αρχεία. Χρηματοδοτική κατάρτιση. Εμπορία. Εξοικονόμηση. Σχεδιασμός. Διαχείριση μιας επιχείρησης. Ορισμοί.

Εγχειρίδιο Παρακολούθησης (Περίληψη):

ISBN: 92-1-131401-6 ─ UN: HS/545/98

Αυτό το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινοτικής ενίσχυσης. 1. Αρχές. 2. Ενσωμάτωση σε όλα τα στάδια του κύκλου του έργου, εκτέλεση από όλους τους κατόχους. Δείκτες παρακολούθησης. 3. Αξιολόγηση. 4. Διαχείριση των πληροφοριών: καθορισμός αναγκαίων πληροφοριών, συλλογή, ανάλυση, αποθήκευση, αξιολόγηση, διάδοση.

5. Πλεονεκτήματα και προκλήσεις της συμμετοχής στη παρακολούθηση. 6. Ζητήματα και διαδικασίες σε κοινοτικό, περιφερειακό, εθνικό και δοτικό επίπεδο. 7. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προφορικών και γραπτών εκθέσεων. Προσαρτήματα: Μορφές. Εκθέσεις των Κινητοποιητών. Υπόδειγμα.

Σχετικές Αναφορές:

Βιβλιογραφικές Παραπομπές είναι ένα έγγραφο εργασίας του βιβλιογραφικού υλικού που σχετίζετε με τα τρία εγχειρίδια.

Αυτά τα τρία έγγραφα παράγονται από Κατάρτιση για Ισχύ· Μια Κοινοτική Διαχείριση Κατάρτιση Μεθοδολογίας, που, με τη σειρά αυτή προέρχεται από Τη στρατηγική CMP.

Καθορίζει Ενότητες Κατάρτισης:

Μετά τη δημοσίευση των τριών εγχειριδίων, η τοποθεσία αυτή έχει δημιουργήσει και αναπτύξει διάφορες ενότητες εκπαίδευσης συμπληρωματικές στο υλικό κατάρτισης των εγχειριδίων. Οι ενότητες εκπαίδευσης περιέχουν βασικά κείμενα, υποδείγματα των εντύπων,βοηθήματα για εργαστήρια, και σημειώσεις για εκπαιδευτές.

––»«––

 Σλόγκαν και εκφράσεις: Ακολουθώντας το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης κάνει όλα
τα ποτάμια και μερικούς ανθρώπους στραβά


© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 15.07.2012

 Αρχική Σελίδα