Trang Chủ
 Từ Khóa


Dịch:

العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
English
Español
Euskara
Français
Galego
Italiano
Kiswahili
Português
Română
Srpski
Tiếng Việt
اردو

                           

Trang Khác:

Từ Khóa

Sociology

Học Phần

Sơ Đồ Trang

Liên Hệ

Tài Liệu Hữu Ích

Đường Dẫn Hữu Ích


Liên kết đến các từ bắt đầu với:

  A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y


Từ khoá bắt đầu bằng chữ cái Q

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi So Ta, Duong Vu

 

QUYỀN CỘNG ĐỒNG / SỰ UỶ QUYỀN CỘNG ĐỒNG

Để gia tăng năng lực của cộng đồng cũng là gia tăng khả năng tự mình làm một điều gì đó .

Nó cần nhiều hơn hay chỉ là thêm vài dịch vụ và phương tiện công cộng như đường xá, vệ sinh, nước, điều kiện đến trường và chăm sóc sức khoẻ.

Nó cũng có nghĩa là gia tăng khả năng và súc mạnh. Có nghĩa là thêm nhiều kỹ năng, tự tin hơn và tổ chức hiệu quả hơn. Nó không thể chỉ tính bằng những tổ chức từ thiện hay quyên góp nguồn vốn từ bên ngoài. Nó có thể dễ dàng hơn thông qua những hoạt động như các dự án cộng đồng, nhưng chỉ khi nào tất cả các thành viên trong cộng đồng cùng nhau tham gia từ đầu, để quyết định hoạt đồng của cộng đồng, xác nhận những nguồn lực tiềm ẩn từ bên trong cộng đồng và phát triển những ý thức sỡ hữu và trách nhiệm của các điều kiện chung từ đầu cho đến khi kết thúc.

Trong khi sự dân chủ hoá đang gia tăng có thể được giúp đỡ bởi Chính Phủ đã phát triển một số luật cho quyền lực cho cộng đồng, khả năng của nó được tận dụng những quyết định hợp pháp mà nó phụ thuộc vào những khả năng thực hành của nó, hay khả năng quyết định về sữ phát triển của chính nó, xác định rõ tương lai của mình. Quyền lực, sức mạnh, năng lực, khả năng, sự uỷ quyền.

Sự phát triển cộng đồng mang ý nghĩa lớn mạnh trong sự phức tạp của 6 yếu tố văn hoá.  Nó khác biệt từ sự uỷ quyền của cộng đồng mà phát triển mạnh hơn. Mặc dù hai điều này khác biệt về định nghĩa, nhưng xét theo một khía cạnh khác nó có liêm kết với nhau.──»«──
Nếu bạn tìm được từ liên quan đến sự uỷ quyền cộng đồng và nó cần được thảo luận, xin mời bạn viết ra.
Trang web này được lưu trữ thông qua mạng cộng đồng Vancouver (VCN)
Nếu bạn sử dung lại tài liệu của trang này xin hãy ghi rõ tên tác giả
và nối đường dẫn đến www.cec.vcn.bc.ca

© Quyền tác giả: Phil Bartle
 Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Last update: 2015.10.09

 Trang chủ