మూల పేజి
 ముఖ్యమైన పదాలు
జోక్య ఉద్ధరణము


అనువాదములు:

'العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी
Italiano
日本語
Kiswahili
Português
Română
Русский
Af Soomaali
Srpski
Tiếng Việt
Türkçe
اردو
中文 / Zhōngwén

                                   

మిగితా పేజీలు

మొదలు పెట్టడం

విభాగాలు

స్థల పటము

ముఖ్య పదాలు

మాతో సంప్రదించండి

ఉపయోగపడు పత్రాలు

ఉపయోగపడు అనుసంధాలు


Links to words that begin with:

"జోక్య ఉద్ధరనమునకు"
కావలసిన ప్రధాన పదములు

రచన: ఫిల్ భర్ట్లె , పీ హెచ్ డీ

అనువాదకులు: తుంగ మెహెర్ ప్రసూనా

 

ఉద్ధరణము

"ఉద్ధరణము" అన్న పదము అభివృద్ధి సహాయానికి ప్రధానము. (ఈ పదం చాల నిఘంటువులలో కనపడదు). ఈ పదము ఏదయినా బయట ఆసరా ఉపసంహరించినప్పుడు, వహించే యోగ్యతని సంభోదిస్తుంది. నీటి సరఫరాని నిర్మించే ఒక సమాజము, పంపు నిర్మాణము తరువాత పంపు మరమ్మతు, పరిశుబ్రత మరియు పంపు ఉపయోగాన్ని అభిలాశిస్తుంది.

ఒక బాహ్య ప్రదాతకి, తను ఉపసంహరించాక, ఆ ప్రణాళిక కొనసాగింపు లేదా దాని ఫలితమే ఉద్ధరణము. ఓ నిర్వాహకునిగా మీకు మీ ఉపసంహరణ తరవాత కూడా నిరంతరము సమాజాన్ని బలపరిచే సాంఘిక ప్రక్రియ యెక్క కొనసాగింపే ఉద్ధరణము. పరిసర పరేసీలకు మరియు ప్రకృతి పరేసీలకు, పున్నరుద్ధరించలేని సంపదల వినియోగం లేకుండా, భౌతిక పరిసరాలతో కార్య సమర్థన కాగలగ నిచ్చేదే ఉద్ధరణము.

العربيّة: الاستمرارية,   हिन्दी : निरंतरता,    తెలుగు: ఉద్ధరణము,    Bahasa Indonesia: Keberlangsungan,    Deutsch: Nachhaltigkeit die nachhaltigkeit,    Ελληνικά: Bιωσιμότητα,    English: sustainability,    Español: sostenimiento,    Filipino/Tagalog: maipapatuloy,    Français: durabilité,    Galego: sostentabilidade,    Italiano: sostenibilita,    日本語: 継続,    Kiswahili: udhibiti,    Português: sustentabilidade,    Română: dezvoltare durabila,    Pyccкий: устойчивость,    Af Soomaali: xejin,    Srpski: održavanje,    ไทย: ความยั่งยืน,    Tiên Việt: Tạm dịch là sự phát triển bền vững,    اردو (Urdu): سسٹينيبِلٹ, سسٹينيبِلٹی",    中文 / Zhōngwén: 持续性


 
──»«──
If you find a word that needs discussing here, please write.
వెబ్ సైట్ నుంచి సమాచారము కాపీ చేసినచొ రచయితల గురించి సమాచారము అందులో పొందుపరచగలరు
మరియు దానిని తిరిగి ఈ వెబ్ సైట్కి లింక్ చెయ్యగలరు www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© ప్రచురణ హక్కు 1967, 1987, 2007 ఫిల్ భర్ట్లె
వెబ్ రూపకర్త: లోర్డస్ సడా
CSS మార్పిడి ద్వారా Wai King Lung Matthew
──»«──
చివరగా మార్చబడిన తేది: 2012.08.16

 మూల పేజి
 జోక్య ఉద్ధరణము