మొదటి పెజి
అనువాదములు:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
తెలుగు /Telugu
ไทย / Thai
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

మిగితా పాజీలు

విభాగాలు

స్థల పటములు

ముఖ్యమైన పదాలు

సంప్రదించ వలసిన చిరునామా

అవసరమైన పత్రాలు

అవసరమైన అనుసందానములు

జోక్య ఉద్ధరణము

ఒక నిర్వాహకుని అనంతరం

రచయిత ఫిల్ బార్ట్లే, పీ ఎచ్ డీ

అనువాదకులు: తుంగ మెహెర్ ప్రసూనా


అధ్యాయం ఉపక్రమనిక (కేంద్రము)

ఉద్ధరణము అధ్యాయంలో ఇవ్వబడిన దస్తావేజులు

కేవలం ఒక రోజు వ్యాయమ్సాలకు వెళ్తే, కండలు పెరగవు

ప్రధాన పదములను మరియు మొదటి అధ్యాయం లోని మూల భావనలను మరల చూస్తె, మీకు "ఉద్ధరణము." పదం కనిపిస్తుంది. (ఈ పదం చాల నిఘంటువులలో కనపడదు). మనం ఎలా ఒక చోట ఉన్న దానిని అదే చోట ఉంచుతూ, దానిని ఉద్ధరూపించవచ్చు?

ఆరోగ్యాభివ్రుద్దే లక్ష్యంగా, కక్కసు నిర్మించే గమ్యంతో నడిచే ఒక సమాజము ఉద్ధరనంతో సంభందించిన ప్రస్తావములలో "కక్కసు పరిశుభ్రత, మరమ్మతు, సంరక్షణ మరియు వినియోగం ఎలా దీమాయించోచ్చు?" లాంటి ప్రశ్నల్లో ఉంటాయి.

దీని జవాబు, ప్రణాళిక ఆరంభం నుంచి సామాజిక భాద్యత ( నిర్నయించడం మరియు నియంత్రించడంలో సమాజము ఫాలగోనడం ) దీమాయించటములో ఉంది.

సామాజిక పరివర్తన, సమాజమును బలపరచడం లాంటి సాంఘిక ప్రక్రియ తెచ్చు మీకు, ఉద్ధరణకు సంబంధించే ప్రస్తావములు అనేవి అధికంగా ఇలాంటి ప్రశ్నలలో ఉంటాయీ, "ఆ సమాజము, ఎలా తన అభివృద్ధిని స్వాధీన పరుచుకొని కొనసాగుతుంది, ఎలా తన అంచనాలు చేస్తుంది, ఎలా కొత్త ఫ్రాదాన్యతలు ఎంచుకుంటుంది ఎలా కొత్త సంపదలను వెదకుతుంది, ఎలా కొత్త చర్యలను ఉద్యోగించుతుంది, ఎలా స్వావాలంభానలో ఉన్నతి చెందుతుంది?"

మీ గమ్యాలు, సమాజము యెక్క గమ్యాలు వేరే అయీన అవి సంపూర్ణము. మీకు మీ జోక్య ఉద్ధరింపు కావాలి. ఉద్ధారణం అనే ప్రశ్నకు జవాబు, మీరు ఎలా సమాజమును సమీకరిస్తారనే దానిలో ఉంది.

మీ గమ్యం, ఒకేసారి కక్కసు లేదా విధ్యాలయమో లేదా వైద్యశాలనో లేదా నీరు సమకూర్చడం కాదు. మీ గమ్యం, ఉద్ధారణ అభివ్రుది.

ఈ అధ్యాయం, మీరు ఎలా మీ పనిని ఉద్ధరిస్తారో చూపిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నకు జవాబు, కొంత సమీకరణ చక్ర పునరావ్రుతంలో ఉండగా, కొంత లక్షించే సమాజములో ఉండే నిర్వాహకులను గుర్తించి వారికి శిక్షణ ఇవ్వడంలో ఉంది.

––»«––

ఉత్పాదక కార్యం; సబ్బు తయారు చేయడం:


ఉత్పాదక కార్యం

వెబ్ సైట్ నుంచి సమాచారము కాపీ చేసినచొ రచయితల గురించి సమాచారము అందులో పొందుపరచగలరు
మరియు దానిని తిరిగి ఈ వెబ్ సైట్కి లింక్ చెయ్యగలరు cec.vcn.bc.ca/cmp/

 ఎవరు ఎదిరించని దారులలో వెళ్ళటం మూలంగా అన్ని నదులు కొంత మంది మనుషులు వంకరగా తయారవుతారు


© ప్రచురణ హక్కు 1967, 1987, 2007 ఫిల్ భర్ట్లె
వెబ్ రూపకర్త లోర్డస్ సడా
––»«––
చివరగా మార్చబడిన తేది: 2011.12.21

 హొమ్ పేజి