Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
中文

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

DURKHEIM i WEBER

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Comparació i contrast

Fulletó per a la formació

Relacionem Durkheim amb el fet social, i Weber amb el Verstehen.  Les obres de Durkheim van conduir cap al funcionalisme, mentre les de Weber ho van fer cap a l'interaccionisme simbòlic.

Tots dos van ser "pares" de la sociologia i van escriure la major part de les seves obres al segle XIX.

Tots dos defensaven l'aplicació del mètode científic a l'estudi de la societat, i totos dos volien que els sociòlegs fossin objectius (encara que tenien idees diferents sobre l'objetivitat).

Tots dos van contribuir a la perspectiva sociològica.  Tots dos van criticar Marx, però de maneres diferents.

La diferència principal entre ambdós va ser que Durkheim va encunyar el terme " fet social" per indicar que existeixes forces més enllà de l'individu que afectaven el seu comportament, mentre que Weber deia que necessitem entendre el significat que la gent dona al seu comportament per entendre la societat.

Les idees de Weber han donat lloc al que, en la perspectiva de la sociologia moderna, es coneix per interaccionisme simbòlic.

L'estudi de Durkheim sobre el suïcidi mostra com els índexs de suïcidi varien entre grups de diferents característiques socials, encara que no tenim prou informació per predir quins individus cometran suïcidi.

Els índexs de suïcidi són força previsibles quan es basen en característiques socials específiques. Durkheim utilitzava aquest fet per explicar el "fet social".

La idea de considerar els fets socials com quelcom extern a l'individu va ser una contribució de Durkheim. Vegeu "Dintre o fora?"

Pel contrari, la idea de Weber, el verstehen, s'enten com una "comprensió més profunda" (que és la raó per la qual utilitzem la paraula alemanya, en comptes del seu equivalent en altres idiomes) de la societat que tots portem al nostre interior.

Encara que, a primer cop d'ull, puguem percebre aquestes diferències com excloents l'una de l'altra i irreconciliables, la interpretació "interna" de Weber i l'"externa" de Durkheim, les hem d'integrar.

La sociologia moderna requereix que es considerin les dues perspectives vàlides i operant de manera simultània.

Weber va fer altres aportacions importants, com ara a l'estudi de la burocràcia i a la rellevància de les creences i valors religiosos en el canvi social.

De manera similar, Durkheim va fer moltes altres aportacions, com ara la diferenciació entre solidaritat orgànica i mecànica, i l'explicació de l'anomia.

Es pot utilitzar l'estudi de Weber sobre l'ascens del capitalisme i la seva tesi de que va ser causat per l'ascens de l'ètica protestant, per contrastar-lo amb Marx.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc, si us plau cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2012.03.22

 Pàgina d'inici