Αρχική Σελίδα
 Αρχική Σελίδα: Κοινωνιολογία


Μεταφράσεις:

Català
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Pycкий
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις
Συζητήσεις

Πληροφορίες:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το επίκεντρο του Ενδιαφέροντος και της Αφοσίωσής μας

του Φιλ Μπαρτλ PhD,

Μετάφραση: Εύη Παρμαζή

Εισαγωγή στην Ενότητα (Διαδικτυακός Κόμβος)

Η Κοινότητα αποτελεί τόσο αντικείμενο μελέτης, όσο και οντότητα που χρήζει ενδυνάμωσης

Αποτελεί, αφενός, το κυρίως αντικείμενο της πρακτικής και της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας (πώς να ενδυναμωθεί) και αφετέρου, έναν κοινωνικό θεσμό ο οποίος μελετάται ως μέρος της κοινωνικής έρευνας του πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης.

Η ενότητα αυτή εξετάζει ορισμένα από τα κοινωνιολογικά ερωτήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την κοινότητα.

Η ενότητα αυτή αποτελείται από σημειώσεις για τους αρχάριους μαθητές της κοινωνίας.

Περιλαμβάνει διάφορους ορισμούς και αναλύσεις της Κοινότητας και εξετάζει τα χαρακτηριστικά της.

Ο Ferdinand Tönnies χρησιμοποίησε δύο όρους gemeinschaft (κοινότητα) και gesellschaft (κοινωνία) για να διαχωρίσει τους παράγοντες της ανεπίσημης, ζεστής και ανοιχτής, αυθόρμητης κοινωνικής οργάνωσης από εκείνους της επίσημης, ψυχρής, κωδικοποιημένης και διατεταγμένης κοινωνικής οργάνωσης.

Με βάση το δικό του διαχωρισμό, χρησιμοποιούμε τους δύο γερμανικούς όρους στα αγγλικά για να προσδιορίσουμε τους παράγοντες και των δύο ως βαθμούς του ενός ή του άλλου και όχι απλώς ως απόλυτες κατηγορίες.

Σημαντική ανακάλυψη αποτελεί το γεγονός ότι μία πολύ λεπτή γραμμή χωρίζει τις κοινότητες από τις οικογένειες.

Σε πολλές μη-δυτικές ομάδες (όπως τα «Πρώτα Έθνη» στον Καναδά), συχνά ο κύκλος των συγγενών είναι η κοινότητα.

Διαπιστώνουμε την ύπαρξη πολλών μορφών οικογενειακής σύστασης, πολλές από τις οποίες φαίνεται όλο και περισσότερο ότι είναι ίδιες με αυτές των κοινοτήτων.

Μία ακόμη σημαντική ανακάλυψη είναι ότι η ψυχική μας σύσταση, η οποία δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 50.000 χρόνια, μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα σε μικρές ομάδες όπου γνωριζόμαστε μεταξύ μας και υπάρχει διαπροσωπική επικοινωνία, από ό,τι στα ανώνυμα αστικά κατασκευάσματα.

Και αυτή φαίνεται να είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σύσταση gemeinschaft μέσα στις οποίες δημιουργούμε δεσμούς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο διαδίκτυο, και μαθαίνουμε τα μικρά ονόματα του προσωπικού (π.χ. των οδηγών λεωφορείων και των υπαλλήλων των ντελικατέσεν) με σκοπό να δημιούργήσουμε την ψευδαίσθηση ότι συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στο περιβάλλον της gemeinschaft παρά τους γρήγορους ρυθμούς της αστικοποίησης και της ανάπτυξης gesellschaft.

Δείτε: Τι είναι η Κοινότητα;

──»«──

Σε ώρα μαθήματος:

Σε ώρα μαθήματος:

──»«──
Εάν αναπαράγετε μέρος του κειμένου της ιστοσελίδας, παρακαλούμε να αναφέρετε τον/τους συντάκτη/ες
και το σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός ιστοσελίδας: Lourdes Sada
──»«──
Τελευταία ενημέρωση 2012.05.19

 Αρχική σελίδα