Pàgina d'inici
 Pàgina d'inici de Sociologia


Traduccions:

Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Pycкий
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

SOCIOLOGIA de les COMUNITATS

El centre del nostre interès i afecte

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Introducció al Mòdul (Índex)

La comunitat és alhora un object que s'ha d'enfortir i una matèria que s'ha d'estudiar

Si bé és cert que la comunitat és el centre principal de la sociologia pràctica o aplicada d'aquest lloc web (com enfortir-la), també és una institució social que s'estudia com a part de la investigació sociològica de la cultura i de l'organització social.

Aquest mòdul se centra en algunes de les qüestions i temes sociològics relacionats amb la comunitat.

Aquest mòdul està format per apunts per als alumnes que comencen a estudiar sociologia.

Analitza vàries definicions i descripcions de comunitat, i també les característiques de les comunitats.

Ferdinand Tönnies utilitzava les dues paraules gemeinschaft (comunitat) i gesellschaft (societat) per distingir entre elements d'una organització social informal, càlida, difusa i espontània i els d'una organització social formal, freda, ordenada i codificada.

Seguint les seves idees, utilitzem aquestes dues paraules alemanyes per identificar elements de les dues com a graus d'una o l'altra, no només com a categories absolutes.

Un descobriment important és que hi ha una línia molt prima entre comunitats i famílies.

Tot sovint, entre molts grups no occidentals (com ara els pobles autòctons del Canadà), el grup parental és la comunitat.

Donat que reconeixem una àmplia varietat de maneres d'organització familiar, moltes d'elles van semblant comunitats.

Un altre descobriment important és que el nostre caràcter, que no ha canviat gaire en els últims 50.000 anys, ens fa sentir més còmodes en petits grups cara a cara on ens coneixem tots, en contrast amb l'anonimat dels assentaments urbans.

Sembla que aquí rau l'energia per crear noves combinacions gemeinschaft on creem associacions (incloent-hi les d'internet), o aprenem el nom de pila del personal de servei al públic (com ara els conductors d'autobús o el xarcuter) per crear la il·lusió de que continuem vivint en un entorn gemeinschaft, malgrat el ritme ràpid d'urbanització i creixement de la gesellschaft.

Vegeu: Què és comunitat?

──»«──

Una sessió de formació:

Una sessió de formació

──»«──
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2013.01.08

 Pàgina d'inici