Pangunahing Pahina
 Sakuna
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang Pagpapakita

Chile

Latin American

Mga Mauunlad na Bansa

Nakatira sa Timog Silangang Asya

Nakatira sa Timog Asya

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


MGA PAGPAPAKITA NANG ISANG SAKUNA

ni Julianna Kuruhiira


isinulat ni Phil Bartle, Doktor ng Pilosopiya

Isinalin ni Gerasmo G. Pono


Mga Babasahin sa Pagsasanay

Sa pagkopya nang mga larawan galing sa kanyang URL, pindutin mo ito sa kanan at piliin ang "Save Picture As" na gusto doon pull-down menu.

Unang Pagpapakita: ang Sakuna ay Nangyari:


Unang Pagpapakita: Ang Sakuna ay Nangyari

Pangalawang Pagpapakita: Kaagad na Tulong; Pangunahing Pangangailangan Para Mabuhay:


Pangalawang Pagpapakita: Kaagad na Tulong; Pangunahing Pangangailangan Para Mabuhay

Pangatlong Pagpapakita: Kaagad na Tulong; Paggamot nang mga Nasaktan:


Pangatlong Pagpapakita: Kaagad na Tulong; Paggamot nang mga Nasaktan

Pang-apat na pagpapakita: Pag umpisa nang Pagbibigay nang Kakayahan Kahit Doon sa Kampo nang Biktima:


Pang-apat na Pagpapakita: Pag-umpisa nang pagbibigay Kakayahan Kahit Doon sa Kampo nang Biktima

Panglimang Pagpapakita: Pag-iwan nang Kampo Pabalik sa Kanilang Mga Tahanan:


Panglimang Pagpapakita: Pag-iwan nang Kampo Pabalik sa Kanilang mga Tahanan

Kapag nakatulong ang mga ilustrasyong ito sa inyo, paki bigay alam lang sa amin kung paano niyo ito nagamit.
Para sa iba pang mga tulad na ilustrasyon, tignan ang

Mga Ilustrasyon sa Siklo ng Pagpapalakas ng Komunidad
Ilustrasyon sa Pagkakaroon ng Kita
Ilustrasyon ng Disaster
Ilustrasyon sa Pagsusubaybay at Pagbibigay-Ulat
Ekstra na mga Ilustrasyon

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.04.2011


 unang pahinaunang pahina

 Disaster