Pangunahing Pahina
 Mobilisasyon
Mga Translasyon:

Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Tiếng Việt

                                        

Ibang mga ilustrasyon:

Chile

Latin American

First Nations

Timog-Silangang Asia

South Asian

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

ILUSTRASYON SA MOBILISASYON

Ambiyansiya sa Aprika

sulat ni Julianna Kuruhiira

Sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin sa Desirée Yu


Rerkurso ng mga Materyales sa Pagsasanay

Sa pagkopya nang mga larawan galing sa kanyang URL, pindutin mo ito sa kanan at piliin ang "Save Picture As" na gusto doon pull-down menu.

Ilustrasyon 1: Pagsasama-sama ng Komunidad; Pagbibigay Kaalaman:


Ilustrasyon 1

Ilustrasyon 2: Pagtatasa sa Sitwasyon ng Komunidad; Paggawa ng Mapa:


Ilustrasyon 2

Ilustrasyon 3: Miting ng Komunidad; Pagdedesisyon ng mga Prioridad


Ilustrasyon 3

Ilustrasyon 4: Ehekutibong Miting ng Organisasyon ng Komunidad; Pagpaplano ng Proyekto:


Ilustrasyon 4

Ilustrasyon 5: Pagsasanay Teknikal ng Komunidad; Dialogo Kasama ng mga Eksperto ng Ministeryo:


Ilustrasyon 5

Ilustrasyon 6: Pagbibigay-alam sa Komunidad; Kalusugan at Kalinisan:


Ilustrasyon 6

Ilustrasyon 7: Pagsasanay sa Pamamalakad ng Komunidad; Workshop sa Pinansiyal na Accounting:


Ilustrasyon 7

Ilustrasyon 8: Ambag ng Komunidad; Pagdala ng mga Materyales:


Ilustrasyon 8

Ilustrasyon 9: Aksyon ng Komunidad; Paghukay ng Trinstera:


Ilustrayon 9

Ilustrasyon 10: Workshop sa Pagsasanay: Pagtuto ng Kakayanan sa Pamamalakad:


Ilustrasyon 10

Ilustrasyon 11: Pagsasanay: Workshop sa Pagsulat ng Report o Ulat:


Ilustrasyon 11

Ilustrasyon 12: Iba pang Aksyon ng Komunidad; Pagsasagawa ng bloke:


Ilustrasyon 1

Ilustrasyon 13: Iba pang Aksyon ng Komunidad; Konstruksyon:


Ilustrasyon 13

Ilustrasyon 14: Ambag ng Komunidad: Pagkain para sa Natanggap ng Pagtulong:


Ilustrasyon 14

Ilustrasyon 15: Teknikal na Pagsasanay; Pag-aralan ang Pag-Recycle ng Dumi o Basura:


Ilustrasyon 15

Ilustrasyon 16: Pagsusubaybay at Pagtatasa ng Komunidad:


Ilustrasyon 16

Ilustrasyon 17: Pagbibigay Ulat sa Komunidad:


Ilustrasyon 17

Ilustrasyon 18: Pagtatapos ng Proyekto; Seremonya at Selebrasyon:


Ilustrasyon 18


Siklo ng Mobilisasyon


Kapag nakatulong ang mga ilustrasyong ito sa inyo, paki bigay alam lang sa amin kung paano niyo ito nagamit.
Para sa iba pang mga tulad na ilustrasyon, tignan ang

Mga Ilustrasyon sa Siklo ng Pagpapalakas ng Komunidad
Ilustrasyon sa Pagkakaroon ng Kita
Ilustrasyon ng Disaster
Ilustrasyon sa Pagsusubaybay at Pagbibigay-Ulat
Ekstra na mga Ilustrasyon

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Mobilisasyon