Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


18. Akayin ang mga Kasapi Patungo sa Paghanga at Kasiyahan sa Pagkatuklas:

Ang iyong mga kasapi ay hindi aasa sa iyong pagtuturo habang-buhay. Kaya mas mabuti kung ihahanda mo silang tuloy-tuloy na magturo sa kani-kanilang sarili, at matagpuan ang saya sa pagtuklas ng kaalaman.

Walang hangganan sa punsiyunal na literasiya. Ang tao ay maaaring dumunong nang dumunong, o maaaring tumigil sa kahit anong baytang. Pinag-umpisa mo sila sa pinakamababang baytang. Iyon dapat ang maging batayan para sila ay patuloy na matuto (katulad ng baybayin o gramatika na hindi dapat saklaw ng iyong programa).

Ang isang ideya na naging matagumpay sa ibang lugar ay ang pagdiskubre kung gusto ng mga kasaping bumuo ng isang klub o samahan tungkol sa pagbabasa. Sa isang klub, sila ay magkakaroon ng sariling pangulo, magpapasiya ng mga gawain, at magpapasiya kung paano mamamahala sa grupo. Maaari silang mag-imbita ng mga boluntaryo, katulad ng mga taong may kalinangan ngunit hindi na nagta-trabaho, mga dalubhasang lokal, at iba pa, na bisitahin sila at magtanghal ng kaalaman tungkol sa iilang paksa. Ito ay maaaring lumago at maging isang klub na nagsusuri ng mga babasahin, o isang klub na nagbabasa ng pahayagan, depende kung gaano kabuti ang pagbasa, at sa kung anong baytang ang naabot.

Kapag pinakita mo sa unang pagkakataon kung paano ang mga guhit ng pluma sa papel ay nagpapahayag ng kahulugan, marahil ay sasaya at magbibigay-hanga sila na maaari palang magawa ito. Ito rin ang tamang panahon na banggitin ang walang-katapusang pag-aaral ng mga bagay-bagay, hanggang sa kamatayan - kung kanilang nanaisin.

Kapag nag-udyok at hinimok mong makaramdam sila ng paghanga at kasiyahan sa pagtuklas ng kaalaman, nagbigay kabutihan ka sa kasapi - at sa pamayanan dahil ang pamayanan ay lalong lalakas kapag ang mga miyembro nito ay mas marunong.

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat