Unang Pahina
Pagsasaling-wika

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAMAMAHALA NG PAGKILOS

Pagpapatakbo sa Programa ng Pagkilos

ni Phil Bartle, PhD

Isinalin ni Abegail Sabado


Inihahandog para kay Gert Lüdeking

Sentro ng Seksyon na Ito (Introduksyon)

Mga dokumentong kasama dito Pamamahala sa Pagkilos Seksyon

Ano ang Kailangan Para Mamahala ng Programa ng Pagbibigay Kapangyarihan?

Maaaring ikaw ay isang tagapag-ugnay ng iba't ibang tagapakilos. Pwede rin namang ikaw ay isang miyembro ng pinakamataas na opisyal sa isang pagseserbisyo na may karapatang magplano at mamahala ng sariling propesyon sa pamamahala. Maaring ikaw ay isang indipendiyenteng aktibista na walang ahensya.

Anuman ang inyong situasyon, ang pagpapakilos ay kailangang planuhin, pamahalaan, at pagmatyagan. Itong seksyon na ito ay may layunin na tulungan kayo na magplano at mamahala ng programa ng pagpapakilos. Maraming dokumento sa site na ito ang nagbibigay ng mga tagubilin para sa pamamahala, kasama ang dalawang buong seksyon.

Pamamahala ng Pagsali pinapakita kung paano magagamit ang basehan ng instrumento ng pamamahala para sa pagdami ng mahalagang kontribusyon ng mga tauhan para sa proseso ng paggawa ng desisyon ng pamamahala

Pagsasanay ng Pamamahala pinapakita kung paano magagamit ang mga pagsasanay para mabigyan ng anyo o maayos ang porma ng isang organisasyon.

Ang seksyon na ito ay tinitignan ang partikular na mga problema na nakapalibot sa pamamahala (pagpalano, pag-u-ugnay,pangangasiwa)

Pamamahala ng Pagkilos, ang sentrong dokumento para sa seksyon na ito, ay ipinapaliwanag ang ilan sa mga problema sa pamamahala na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng programa ng pagkilos. Kasama dito

Pagpili ng isang Komunidad, halimbawa, tinitignan ang mga konsiderasyon na dapat siyasatin sa pagpili ng isang komunidad para sa pagsali sa pagbibigay kapangyarihan.

Ito ay maaring gamitin ng isang tagapagpakilos na nakatalaga, ng isang namamahala ng isang programa ng pagpapaunlad ng isang komunidad, o ng isang tagaplano ng isang proyekto na may kasamang partisipasyon ng komunidad.

––»«––

Isang Pagsasanay:


Isang Pagsasanay

Kung balak kumopya ng mga teksto sa site na ito, maari po lamang na ipakilala ang may akda.
at i-link ito pabalik sa cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Ang pagsunod sa daan na may pinaka konting pagtutol ay naibabaluktot lahat
ng ilog at ilang katauhan


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 09.05.2011

 Unang Pahina