Pàgina inicial
 Gestió
Traduccions:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


DESCRIPCIÓ DE LA FEINA DEL MOBILITZADOR

Definint una feina pels seus requisits

per Phil Bartle, PhD

traduït per Judit Manuel


Dedicat a Gert Lüdeking

Fullet de preparació

Què fan els mobilitzadors?

Explicació:

En un altre lloc (en el mòdul de Gestió Participativa ), hem descrit el valor de les tasques del treball i com aquestes poden ser usades en la gestió participativa. Aquí, en el programa del mòdul sobre com gestionar una mobilització, hi ha una possible descripció del treball del mobilitzador.

Un director hauria de tractar el contingut de les tasques del treball almenys una vegada l'any, més sovint si cal, amb cada mobilitzador, ja que el treball canvia constantment. Els mobilitzadors en el teu programa tindran diferents treballs i responsabilitats que també aniran canviant amb el temps.

Aquesta descripció potencial del treball, per tant, potser un començament, el qual pots preparar i modificar d'acord amb els diferents objectius del programa, i oferir al mobilitzador discutir-lo. Demana a cada mobilitzador que suggereixi variacions basades en la seva experiència.

Possible descripció de la feina:

El títol de la descripció de la feina hauria de ser el títol del lloc de treball (seguit de "Descripció de la feina" o "Plecs de condicions". La introducció hauria de començar amb informació sobre la part administrativa i geogràfica, l'agència, un resum dels objectius generals i una indicació sobre quin serà el paper del mobilitzador en aconseguir aquests objectius.

Responsabilitats generals:

Aquesta és una suggeriment sobre les responsabilitats generals del mobilitzador, que haurien d'incloure's en la descripció de la feina, però d'altres descripcions també podrien ser vàlides. Cal que apliquis aquest suggeriment a la teva situació.

Per iniciar i desenvolupar un procés social en les comunitats sel·leccionades d'anàlisis col·lectiu dels problemes de la comunitat i d'acció col·lectiva encapçalant la solució d'aquests problemes, i per fer aquest procés autosuficient i autogestionat.

Tasques específiques:

Els deures específics haurien d'incloure els següents:

 • Engegar la reserca sobre el punt d'inici de les comunitats sel·leccionades i continuar controlant el canvi social i la nova informació social rellevant per l'empoderament de la comunitat;
 • Identificar líders o organitzadors potencials.
 • Motivar i encoratjar els líders potencials a que parlin amb els seus companys de la comunitat sobre la unitat i emancipació.
 • Iniciar accions destinades a trencar la passivitat, l'apatia i l'actitud de deixar que els altres facin les coses per ells.
 • Per elevar la consciència que els mateixos memebres de la comunitat poden fer-la sortir de la pobresa, i ensenyar-los la manera en que poden fer-ho.
 • Ajudar als membres de la comunitat a identificar les seves necessitats i a generar solucions, identificant les qüestions prioritàries i analitzant els seus problemes.
 • Encoratjar i estimular els membres de la comunitat a organitzar-se per l'acció, per tal de solucionar els seus problemes i implementar i monitoritzar l'acció que ells mateixos han definit.
 • Proveir els líders de la comunitat amb capacitats de gestió i coneixements sobre com interessar, organitzar i motivar els membres de la comunitat.
 • Desenvolupar confiança, tolerància i cooperació entre els membres de la comunitat.
 • Assistir la comunitat a l'hora d'obtenir recursos externs disponibles, i avisant-los dels efectes negatius d'esdevenir massa dependent d'aquests recursos foranis.
 • Encoratjar i estimular la participació completa de tots els membres de la comunitat, posant especial atenció en aquells que normalment són oblidats, marginats i passats per alt a l'hora de prendre les decisions a la comunitat.
 • Assistir la comunitat a l'hora d'obtenir informació i coneixement que pot estar disponible a través d'agències governamentals o no, programes d'extensió.
 • I assistir els membres de la comunitat a desenvolupar la seva pròpia capacitat i força fins al punt en que ja no necessitin els teus serveis, els del mobilitzador.

Afegeix més tasques adequades específicament al teu programa. Comença cadascuna amb el mot en "Infinitiu".

Qualificacions requerides:

Els següents requeriments haurien d'incloure's en la descripció de la feina, ja que els demandants que no les tinguin seran automàticament eliminats. Algunes d'ells, com les qualitats personals, no es mostren al currículum, però potser si en l'entrevista i entrevistes amb referències.

 • Nivell d'escola primària.
 • Capacitat de llegir i escriure en les llengües locals i en la nacional.
 • Capacitat de parlar i entendre correctament les llengües locals i la nacional.
 • Habilitat amb la informàtica, o potencial per adquirir-la, especialment en processadors de textos.
 • Habilitat amb internet, o potencial per adquirir-la, especialment en reserca (i correu electrònic).
 • Capacitat d'estar davant d'un grup sense mostrar por ni arrogància.
 • Capacitat d'aprendre les habilitats mobilitzadores (tal com s'inclouen en aquesta pàgina).
 • El desig de contribuir al desenvolupament nacional a través de l'empoderament de la comunitat.
 • Forts ideals morals tals com honestedad, transparència, generositat, altruisme i respecte.
 • Bona motivació, un membre d'equip capaç de treballar sol i/o sense supervisió.
 • Capacitat d'observar i analitzar indicadors socials.
 • Disposició d'assumir més entrenament com l'ofert i requerit pel programa.

També, modificar això d'acord amb els requeriments del programa que gestionis. S'ha d'analitzar detingudament el que el teu programa hauria d'aconseguir, a més a més dels atributs dels mobilitzadors que duran a terme el programa.

Qualificacions no requerides però desitjables:

 • Nivell educatiu més alt que el d'educació primària.
 • Diploma, certificat o grau en ciències socials.
 • Gran capacitat per llegir, escriure, parlar i entendre en les mateixos o altres llengües.
 • Habilitats, entrenament i/o experiència en gestió, animació social i/o recerca social, educació per adults, interpretació, periodisme.
 • Habilitats avançades en informàtica i internet.
 • Experiència prèvia, o formació, en mobilització

Adona't que aquestes característiques no són requeriments, alguns demandants no es llegeixen atentament que són desitjats i no requerits. Si això els atura a l'hora de demanar la feina, llavors potser és millor que no formin part del programa.

Informació sobre com demanar la feina: . .

Si aquesta descripció de la feina és utilitzada per buscar nous mobilitzadors , llavors inclou informació sobre com demanar la feina.

Els originals o les còpies de certificats i recomanacions no cal que s'adjuntin, però els originals es poden portar a l'entrevista en cas que tingui poques recomanacions. Les còpies les farà el gerent, no per l'entrevistat.

Un CV (resum) hauria d'incloure les següents categories:
 • Nom complet, nom general de la professió, una frase que descrigui els assoliments professionals,
 • llista de les habilitats específiques relacionades amb la feina,
 • experiència laboral detallada (en ordre invers en el temps, l'últim treball el primer, incloent el nom del contractant, lloc de treball, feina que es realitzava i dates de començament i fi),
 • llista de nivells acadèmics assolits (amb certificats, diplomes i/o graus obtinguts),
 • formació informal i cursos curts,
 • feina voluntària o no remunerada (si convé),
 • informació personal (adreça de contacte, telefon, adreça electrònica, persones de contacte).
 • Nom, títol, número de telefon, correu electrònic i adreces o tres referències, una professional, una personal i una altra de les dues.

Un CV no hauria d'incloure estat civil, nombre de fills, afiliacions polítiques o religioses, data de naixement o ètnia (això no és requerit i no es tindrà en compte en la selecció). El CV hauria de portar adjuntat una carta formal i completa de presentació, indicant el lloc de treball que es solicita, els motius per solicitar-lo i els punts forts que hom aportaria al treball.

Supervisor/ Contracte del treballador:

La mateixa descripció del treball pot fer-se serrvir com a una eina per la gestió i llavors, no es necessita la informació sobre com sol·licitar. Com que les feines canvien al llarg del temps, la descripció del treball hauria de ser revisada conjuntament amb el mobilitzador i el director després dels primers sis mesos i després anualment.

En tant que és un contracte no monetari entre el mobilitzador i el director, al peu s'hi hauria d'incloure un espai per les signautres i dades a ser emplenades per cadascun d'ells. Després de discutir-ho entre ells i suggeriments per posar-lo al dia per part d'ambdós, la descripció del treball hauria de ser canviada. Després de ser signat i datat, s'hauran de fer copies tant pel mobilizador com pel director i potser pel supervisor del director.

––»«––

Un mobilitzador fent treball de camp:


Un mobilitzador fent treball de camp

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 15.03.2011

 Pàgina d'inici

 Direcció