Αρχική Σελίδα
 Μέτρηση

Μεταφράσεις:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Περίληψη της μεθόδου παρατήρησης της ανάπτυξης ικανοτήτων

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μεταφράστηκε από τον Ανέστη Ασατίδη


Περίληψη

Πώς να μετρήσετε τον βαθμό στον οποίον η κοινότητα γίνεται πιο δυνατή και αυτάρκης

Το Πρόβλημα που Αντιμετωπίζουμε:

Ο στόχος μας έχει διατυπωθεί, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις κοινότητες. Αισθανόμαστε ότι έχουμε μία μεθοδολογία για το πραγματοποιήσουμε, αλλά πως ξέρουμε ότι έχουμε επιτύχει ή σε ποιο βαθμό;

Αυτό που εννοούμε με την παραπάνω ερώτηση είναι "Πως μετράμε την ενδυνάμωση των κοινοτήτων που θεωρούμε ότι ενδυναμώνουμε;" Με άλλα λόγια, "Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην ενδυνάμωση κοινοτήτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην ανεξαρτητοποίησή τους;" Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τις τρεις λέξεις (ανεξαρτητοποίηση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ικανοτήτων) εναλλακτικά, καθώς κάθε μία είναι περισσότερο αποδεκτή σε διαφορετικούς ανθρώπους.

Η λέξη "ανεξαρτητοποίηση", για παράδειγμα, έχει περισσότερο ένα πολιτικό υπόβαθρο, ενώ "ανάπτυξη ικανοτήτων" ακούγετε πιο ουδέτερη (μη πολιτική), επομένως πιο αποδεκτή σε ορισμένους ανθρώπους που δεν θέλουν να συνδεθούν με κάτι που μπορεί να έχει ιδεολογική ή πολιτική χροιά. Η λέξη "ενδυνάμωση" προφανώς είναι κάπου ενδιάμεσα.

"Μετρώντας" και "καθορίζοντας", όπως μπορείτε να δείτε, είναι στενά συνδεδεμένες η μία με την άλλη.

Παρατηρήσαμε ότι, στο πρόγραμμα της κοινοτικής ενδυνάμωσης, οι στόχοι μας που είναι λιγότερο χειροπιαστοί πρέπει να ενισχυθούν με την καθιέρωση μιας συστηματικής διαδικασίας (ή μία σειρά από διαδικασίες) παρατήρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πραγματοποίηση αυτής της ενδυνάμωσης. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι αν δεν ξέρουμε τι μετράμε και πώς να εκτελέσουμε την μέτρηση (με ποια εργαλεία).

Παρεμπιπτόντως, η λέξη "κοινότητα" είναι προβληματική όσο αφορά τον ορισμό της. "Τι είναι κοινότητα;" Με τον όρο κοινότητα εννοούμε κάτι περισσότερο από μία συγκέντρωση ανθρώπων, είναι η οργάνωση (ο οργανισμός) της κοινότητας που θέλουμε να ενισχύσουμε. Αν εντωμεταξύ κάποια μεμονωμένα άτομα γίνουν πιο δυνατά, ας γίνουν, αλλά είναι η οργάνωση της κοινότητας σαν σύνολο που θέλουμε να αναπτύξουμε.

Δυστυχώς, δεν έχουμε κάποιον ηλεκτρονικό μετρητή που, όταν μετακινείτε από το 62 στο 78, λέμε ότι αυξήθηκε κατά 16 μονάδες.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Ίσως να αναλύσουμε τις έννοιες "αντοχή", "δύναμη" ή "ικανότητες" όπως εφαρμόζονται στις κοινότητες, να κοιτάξουμε τα διάφορα συστατικά τους και να δούμε από αυτά αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια σειρά στοιχείων που θα μας φανερώσουν αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ενδυνάμωση ή ανάπτυξη ικανοτήτων.

Τα Στοιχεία of Δύναμης:

Ποια είναι αυτά τα συστατικά, ή τα στοιχεία, της κοινότητας και της οργανωτικής ικανότητας που αλλάζουν όταν η κοινότητα ή ο οργανισμός ενδυναμώνεται; Μεταβείτε στα Δεκαέξι Στοιχεία της Κοινοτικής Ενδυνάμωσης.

Οι Μέθοδοι Μέτρηση:

Πως μπορεί να μετρηθεί η ενδυνάμωση ή τα διαφορετικά επίπεδα αυτής; Μεταβείτε στις Συμμετοχικές Μέθοδοι για τη Μέτρηση της Ενδυνάμωσης.

Ο στόχος της κοινότητας είναι διαφορετικός από τον στόχο των αντιπροσώπων ενδυνάμωσης της κοινότητας. Ο στόχος της κοινότητας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η εγκατάσταση ενός υδρευτικού συστήματος ή μίας κλινικής που μπορεί να αποφασιστεί π.χ. με την βοήθεια ενός πνευματικούς αρχηγού. Οι αντιπρόσωποι που θα παρέχουν τους πόρους στον πνευματικό αρχηγό έχουν διαφορετικό στόχο, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τις πράξεις αυτό-βοήθειας της κοινότητας ως μέσα για την ενδυνάμωσή της (αναπτύσσοντας τις ικανότητές της).

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση από τους αντιπροσώπους και τα μέλη της κοινότητας, διαφέρουν επειδή μετράνε την πρόοδο αναφορικά με διαφορετικούς στόχους. Η παρακολούθηση της κατασκευής μιας κλινικής είναι σχετικά εύκολο, μπορούν να αναφέρουν, για παράδειγμα, αν έχει χτιστεί μόνο η βάση ή και κάποιοι τοίχοι. Η παρακολούθηση, αντιθέτως, της αλλαγής του επιπέδου της ενδυνάμωσης της κοινότητας, περιλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο μία κοινωνιολογική μέτρηση της αλλαγής των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω).

Γνωρίζοντας ότι οι στόχοι διαφέρουν, εξακολουθεί να είναι σημαντικό για την κοινότητα να είναι μέρος της διαδικασίας μέτρησης της δύναμης και να αξιολογεί οποιαδήποτε αύξηση της. Όταν κτίζεται μια κλινική έχει ένα καθορισμένο στόχο και είναι εύκολο να δούμε πότε έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Στη μέτρηση της δύναμης ή των ικανοτήτων της κοινότητας, όμως, ο στόχος είναι ανοιχτός, δεν υπάρχει συγκεκριμένο τέλος στις προσπάθειες.

Ολόκληρη η κοινότητα (και όχι ορισμένοι με μεγάλη επιρροή) πρέπει να είναι η βασική πυγή αξιολόγησης της ανάπτυξης της δύναμης, των στοιχείων που συνεισέφεραν σε αυτή την ανάπτυξη και αν είναι επιθυμητά από την κοινότητα. Η μέθοδο της καταγραφής των παρατηρήσεων πρέπει να διαφέρει από αυτήν της παρακολούθησης της κατασκευής μιας εγκατάστασης σε σχέση με την παρακολούθηση της ενδυνάμωσης της κοινωνίας που την κατασκεύασε.

Εργαστηριακά Έντυπα που Χρησιμοποιούνται στη Μετρώντας της Ενδυνάμωσης:

Για να συμπληρώσουν τα δύο σημαντικά κείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω (1) Τα Δεκαέξι Στοιχεία της Ενδυνάμωσης και (2) Μια Συμμετοχική Μέθοδος για την Μέτρηση της Ανάπτυξης των Ικανοτήτων, έχουν προετοιμαστεί αρκετά εργαστηριακά έντυπα ως μέρος αυτής της ενότητας.

Αυτά περιλαμβάνουν: τα Δεκαέξι Στοιχεία της Ενδυνάμωσης , τις Σημειώσεις Συμμετεχόντων για τη Μέτρηση των Αυξημένων Ικανοτήτων και τις Φόρμες για τη Μέτρηση της Αλλαγής της Εξουσίας .

––»«––

Ένα εργαστήριο:


Ένα εργαστήριο

Για μια διαφορετική (αλλά σχετική) προσέγγιση αναφορικά με την μέτρηση της κοινοτικής ενδυνάμωσης, δείτε το βιβλίο: Measuring Community Capacity Building. 1996. Washington, DC. Aspen Institute.
Πρόκειται για ένα βιβλίο για κοινοτικούς ηγέτες και πολίτες που θέλουν να "Βελτιώσουν την ικανότητα των ατόμων, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων στις κοινωνίες τους να συνεργάζονται, να μαθαίνουν και να παίρνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον και να εκτελούν αυτές τις αποφάσεις, ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες της κοινότητας." Περιλαμβάνει υλικό που μπορεί να επεξεργαστεί ατομικά αλλά και ομαδικά. Τα οχτώ σημεία κλειδιά που αναφέρονται είναι η συμμετοχή, η επέκταση της ηγετικής βάσης, η ενδυνάμωση μεμονωμένων δεξιοτήτων, η καλλιέργεια ενός οράματος, η καθιέρωση μιας στρατηγικής επικοινωνιακής ατζέντας, η ανακάλυψη χειροπιαστών και ρεαλιστικών στόχων, η δημιουργία αποτελεσματικών ιδρυμάτων και η καλύτερη χρήση των πόρων από την κοινότητα. Μπορεί να το αποκτήσετε επικοινωνώντας με το The Aspen Institute Rural Economic Policy Program, 1333 New Hampshire Avenue NW, Suite 1070, Washington DC 20036, τηλέφωνο 202-467-5804. Κόστος: $45. (Κριτική από τον Kellogg)


© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 28.01.2012

 Πίσω στην Αρχική Σελίδα

 Μετρώντας την Ενδυνάμωση