Pàgina inicial
 Measurement
Traduccions:

Bahasa Indonesia
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:


MESURAR L'AVENÇ

Una visió general del mètode d'observació de la capacitat de desenvolupament

pel Dr. Phil Bartle

traduït por María Pérez


Visió general

Com mesurar el punt en el qual una comunitat esdevé més forta i potenciada

El problema al qual ens enfrontem:

Hem exposat el nostre objectiu: volem reforçar comunitats. Creiem que tenim una metodologia per a fer-ho, però com podem saber fins a quin punt ho hem aconseguit?

Potser el que volem dir amb la pregunta anterior és: "Com mesurem el reforçament de les comunitats que afirmem fer?" Dit d'una altra manera: "Què volem dir amb reforçar comunitats, augmentar les seves capacitats i potenciar-les?" Podem utilizar qualsevol dels tres següents indistintament (1 potenciar, 2 reforçar, 3 millora de capacitats), tot i que un semblarà més acceptable que un altre segons el parer de cada persona.

Per exemple, la paraula "potenciació" sembla més aviat un objectiu politic, mentre que "millora de capacitats" sembla una paraula més "neutra" (apolítica), la qual cosa la fa més acceptable per als especialistes tècnics que no volen estar involucrats en qualsevol cosa que sembli ideològicament influenciada o "política". La paraula "reforçament" sembla ser un terme intermig.

Com pots veure, "mesurar" i "definir" són dos termes estretament relacionats.

Ens hem adonat que, en el nostre programa de reforçament comunitari, l'objectiu que més ha trigat en fer-se realitat ha estat establir un procés sistemàtic (o conjunt de procediments) per a observar i avaluar els resultats de totes les nostes activitats, l'objectiu de les quals és realitzar aquest reforçament. No podem mesurar una cosa si no és que coneixem què és el que estem mesurant i com procedirem a realitzar aquest mesurament (quines eines podem utilitzar).

A propòsit, cal aclarir de passada que l'objectiu del nostre afecte, "la comunitat", també és problemàtica a l'hora de definir-la amb precisió. Veieu: "Què és la comunitat?" Com a comunitat, entenem alguna cosa més que un conjunt de persones; és l'organització (el superorganisme) de la comunitat el que volem reforçar. Si els individus esdevenen forts al mateix temps, certament és millor, però el que volem augmentar és l'organització de la capacitat de tota la comunitat.

Desafortunadament, no tenim cap eina electrònica que, a l'hora de moure's del 62 al 78, ens indiqui que la força de la comunitat ha crescut en tots els 16 punts.

Què podem fer? Bé, potser podem analitzar el concepte de "força", "poder" o "capacitat", en la seva aplicació a les comunitats, i observar els seus components varis i veure si, a través d'ells, podem establir un conjunt d'observacions que ens indiquin si s'ha produit algun reforçament o millora en la capacitat.

Els elements de la força:

Quins són aquests components o elements de la capacitat comunitària o organitzativa, que canvien a mesura que aquestes esdevenen més fortes? Consulteu: Els setze elements del reforçament comunitari.

Mètodes de mesurament:

Com es poden mesurar la força o el canvi en la seva intensitat? Consulteu Mètodes participatoris de la potenciació comunitària.

L'objectiu de la comunitat i l'objectiu de l'agència que reforça la comunitat són diferents. Per exemple, l'objectiu de la comunitat pot ser instal·lar un sistema de reg o un hospital, cosa que es pugui haver decidit amb l'ajuda del capacitador o activista. En canvi, l'agència a la qual pertany l'activista pot tenir un objectiu diferent, com ara que la comunitat emprengui una acció d'autoajuda amb la finalitat de reforçar-la (augmentant la seva capacitat, potenciant-la).

Així doncs, el seguiment i avaluació difereixen per part de l'agència i dels membres comunitaris, ja que mesuren el progrès amb la realització de diferents objectius. L'observació de la construcció física d'un hospital és relativament fàcil, vist que, per exemple, es pot informar que les bases de la construcció ja estan cimentades o que ja s'estan alçant les seves parets. En canvi, observar els canvis en la força de la comunitat equival a portar a terme una mena de mesurament sociològic pel que fa als canvis en les característiques socials de la comunitat (enumerades anteriorment).

Malgrat que els objectius siguin diferents, continua sent important que la mateixa comunitat formi part del procés de mesurament de la força i avaluació del seu augment. Quan es construeix un hospital, l'objectiu és definit i limitat, per la qual cosa és fàcil veure el punt en el qual s'ha acabat la construcció de la clínica. En canvi, a l'hora de mesurar la força o capacitat de la comunitat en si mateixa, l'objectiu no està definit i no hi ha cap final establert per al procés.

La pròpia comunitat (els membres reunits en grup, i no en unes quantes faccions o persones amb influència) ha de ser la major font per a avaluar els augments que s'hagin produit en la força, quin (si n'hi ha) dels elements anteriors han contribuit a aquest reforçament, potser encara desitjat per la comunitat. Els mètodes per a comprovar les observacions de la comunitat han de ser diferents en el cas del seguiment de la construcció d'una instal·lació i en el cas del seguiment de la força de la comunitat que l'ha construit.

Fullets de taller útils en la potenciació comunitària:

Com a complement dels dos documents mencionats anteriorment, altres fullets han estat preparats com a part d'aquest mòdul: (1) els setze elements de potenciació i (2) un mètode participatori per a mesurar la millora de capacitat.

Són els següents: el fullet dels Setze elements de potenciació , el fullet de les Notes dels participants sobre mesurar l'augment de la capacitat i el fullet de Formulari per a mesurar el canvi en el poder .

––»«––

Un taller:


A Workshop

Com a alternativa diferent (però relacionada) quant al mesurament de la potenciació comunitària, veieu: Measuring Community Capacity Building. 1996. Washington, DC. Aspen Institute.
És un quadern d'exercicis per als líders comunitaris i ciutadans que vulguin aprendre a "millorar l'aptitud de les persones, organitzacions, negocis i governs per a aprendre junts i prendre decisions ben raonades sobre el present i futur de les comunitats, i també per a treballar junts i portar a terme aquestes decisions - la qual cosa és millorar la capacitat de la comunitat". Conté materials amb els quals es pot treballar individualment o en grups. Els vuit punts clau són la inclusió en la participació, l'expansió de la base de lideratge, el reforçament de les aptituds personals, l'estimulació per a pensar, l'establiment d'un ordre comunitari estratègic, el descobriment dels objectiu realistes i tangibles, la creació d'unes institucions efectives i l'encoratjament a un millor ús dels recursos de la comunitat. Es pot obtenir contactant amb The Aspen Institute, Rural Economic Policy Program, 1333 New Hampshire Avenue NW, Suite 1070, Washington DC 20036; telephone 202-467-5804. Cost: $45. (Review by Kellogg)


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 22.09.2010

 Pàgina inicial

 Mesurar la potenciació