Pangunahing Pahina
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Romãnã

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


PAGSALIKSIK SA KOMUNIDAD

Pagtuklas sa Mahahalagang Impormasyon tungkol sa Komunidad

ni Phil Bartle, PhD

Isinalin ni Melanie Arriesgado Mosqueda, RN


Pambungad sa Modulo (Sentro)

Mga Dokumentong Kalakip sa Pagsasaliksik sa Komunidad na Modulo

Ano ang pagsasaliksik na kailangang isagawa?

Ang modulong ito ay nagpapahiwatig kung anong pagsasaliksik ang kailangang gawin upang itaguyod ang pagpapakilos, at maghandog ng kaunting gabay kung paanong gawin ang naturang pagsasaliksik. Ito ay mahalagang idiretso sa mga tagapagpakilos, at tumulong sa pagsaayos ng sistema ng impormasyong kinakailangan ng mga tagapangasiwa ng pagpapakilos.

Mayroong dalawang pangunahing uri ng pagsasaliksik na mahalaga sa pagpapakilos ng komunidad:

  1. pagsaliksik na ginawa ng tagapagpakilos upang ihanda ang pinakamabisang pagsasakapangyarihan ng estratehiya (ang pokus ng modulong ito), at
  2. paglahok sa pagtantiyang ginawa ng komunidad (na pinatnubayan ng tagapagpakilos) bilang mahalagang bahagi sa paglahok ng pagpili, pagdisenyo, pagpatupad at pagsuri ng mga proyekto ng komunidad.

Ang impormasyong nakalap sa bawat uri ng pagsaliksik ay kailangang maitala sa maayos na paraan, upang ito ay puwedeng makuhang muli kung kinakailangan, bilang bahagi ng programa sa pagbibigay kapangyarihan sa komunidad.

Itong pagsasaliksik na ito ay isa ring mahalagang bahagi ng Paulit-ulit na Pagpapakilos, kailangan nitong maging bahagi sa Programa sa Pagsaayos ng Pagpapakilos. Ang mga dokumentong kalakip sa modulong ito ay ang mga sumusunod

Mga Pamamaraan sa Pagsasaliksik ng Tagapagpakilos ito ay nakatuon sa paunang pagsaliksik na kailangang gawin ng tagapagpakilos, halimbawa, ano ang karapat-dapat at angkop na asal sa pagtuklas ng kinakailangang impormasyon para sa pagpapakilos.

Ang mga Katanungan sa Pagsasaliksik ay nagbibigay ng paunang talaan ng mga uri ng katanungan na kailangang sagutin ng tagapagpakilos upang isaayos ang komunidad para sa pagtulong sa sarili nito

Ang papel, Pagtago ng mga Talaan, ay ang simula na kung saan ang tagapagpakilos at tagapangasiwa ay kinakailangang magtago ng ebidensyang papel, at iimbak ang impormasyong ito upang mabilis itong makuhang muli kung kinakailangan.

Ang Pagsuri sa Panloob na Yaman ng Komunidad mga talaan ng posibleng mapagkukunan na magagamit ng komunidad, na kung saan kailangang tantiyahin muna ito ng tapagpakilos bago nito pangunahan ang mga kasapi ng komunidad tungo sa paglahok sa pagtantiya.

Pagsuri sa Panlabas na Yaman ay nagpapaalaala sa nagbabasa sa panganib na maidudulot nito kung sobrang umasa sa panlabas na mapagkukunan, ito rin ay tumutukoy sa pamahalaan at hindi pampamahalaang mapagkukunan at kung paano ito matatap.

––»«––

Ang Paggawa:


Ang Paggawa

Ang hindi paglaban ay siyang dahilan kung bakit ang mga ilog ay nabubo at bakit
ang ilang mga tao ay nagiging mga mandaraya


Kung iyong kinopya ang mga panulat sa lugar na ito, maari po bang magbigay pugay sa tagapanulat o mga tagapanulat
at iugnay pabalik sa cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 29.05.2011

 Pangunahing pahina