Pangunahing Pahina
Mga Translasyon:

Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
తెలుగు /Telugu
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

INTERBENSYON NG MOBILISASYON

Sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin sa Desirée Yu


Introduksyon sa Modulo (Hab)

Mga dokumentong kasama dito ay Mobilisasyon Modulo

Guest Paper:

Pagpapagalaw ng komunidad para umaksyon

Ang pagsasakapangyarihan ng mga komunidad, ang paghihikayat ng partisipasyon ng komunidad, ang siklo ng mobilisasyon, ang stimulasyon ng pagtulong sa sarili, ang pagpapabuti ng lipunan tungo sa pagtayo sa sariling paa, ang pagpuksa ng kahirapan - lahat ng ito ay uri ng interbensyon. Ang ahente ng mga ito ay maaring tawaging tagapagsigla, facilitator, tagamobilisa, opisyales ng paglilinang ng komunidad, ahente ng pagbabago o aktibista. Ang serye ng mga modulo ng pagsasanay para sa pagsasakapangyarihan ng komunidad na mababang kinikita, ay may kasamang ilang mga dokumento tungkol sa proseso ng interbensyong naisulat sa itaas.

Nakapaloob sa seryeng ito ay: Introduksyon sa Interbensyon sa Mobilisasyon, isang introduksyon, Ang Siklo ng Mobilisasyon, sa handout ng workshop ng Siklo ng Mobilisasyon, na detalyadong naipaliwanag, Mga Ilustrasyon ng Siklo ng Mobilisasyon, mga linyang larawan mula kay Julianna Kuruhiira, na nagsasalarawan ng bawat hakbang ng siklo, Para maging isang Tagamobilisa, isang pahinang handout sa pagsasanay kung saan nakasulat kung ano ang kailangan para maging isang tagamobilisa, at kung ano ang ginagawa nito, Magkaisang Pagoorganisa, ay nagbibigay paliwanag na ang komunidad ay hindi natural na magkaisa, ngunit kailangan ng interbensyon para mapagkaisa ang komunidad para magkaroon ng iisang desisyon, Pagkain Kasama ang mga Kaibigan,ay nagsasalarawan ng papel ng pagkain sa pagsasakapangyarihan ng komunida, Pagsasanay bilang pagmomobilisa, ay nagsasalarawan ng espesyal na metodolohiya ng pagsasanay na nakapaloob ang pag-oorganisa, gayun din ang pagpasa ng kakayahan.

Para sa power point na presentasyon ng siklo ng mobilisasyon, na may ilustrasyon at teksto, tignan lamang ang Power.


Siklo ng Mobilisasyon

––»«––

Konstruksyon ng Proyekto ng Komunidad:


Konstruksyon ng Proyekto ng Komunidad

Kung kokopya ng teksto mula sa site na ito, makikibanggit ang mga patnugot
at ilagay ang link na cec.vcn.bc.ca/cmp/

Ang hindi paglaban ay siyang dahilan kung bakit ang mga ilog ay nabubo at bakit
ang ilang mga tao ay nagiging mga mandaraya


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011

 Pangunahing Pahina