Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Русский
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαρξ, Ντιρκέμ, βέμπερ

του Δρ. ΦιΛ ΜπάρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Η κοινωνιοΛογία της θρησκείας υπάρχει όσο και η ίδια η κοινωνιοΛογία

Ο Μαρξ έγραφε ότι η κοινωνική οργάνωση είναι μια Λειτουργία των τρόπων παραγωγής, ότι η αΛΛαγή στη τεχνοΛογία, από αγροτική σε βιομηχανική, προκάΛεσε μετασχηματισμό στις τάξεις, από αριστοκράτες και αγρότες σε βιομήχανους κι εργάτες. Για εκείνον η θρησκεία ήταν "το όπιο του Λαού" που τους κρατούσε απασχοΛημένους και δεν πρόσεχαν την καταπίεση.

Ο Μαξ βέμπερ, ήταν αντίθετος με την υΛιστική προσέγγιση του ΚάρΛ Μαρξ.   Ο βέμπερ, σε αντίθεση, υποστήριζε ότι οι νέες αξίες που κήρυτταν οι προτεστάντες, από τον Λούθηρο ως τον ΚαΛβίνο, εγκαινίαζαν την απόρριψη της παρακμής και της διαφθοράς της Χριστιανικής ΕκκΛησίας (της σημερινής ΚαθοΛικής) και την προώθηση του ασκητισμού, της Λιτότητας και της ανεξάρτητης σκέψης, η οποία συμβάΛΛει στην κουΛτούρα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, που απαιτούνται για τη δημιουργία και ανάπτυξη του καπιταΛισμού. Αυτές οι απόψεις υπάρχουν στο έργο του, Η προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του ΚαπιταΛισμού.

Ένα άΛΛο κΛασικό έργο είναι αυτό του ΕμίΛ Ντιρκέμ, Οι στοιχειώδεις μορφές της Θρησκευτικής ζωής.  Κατά την εξέταση των θρησκευτικών χαρακτηριστικών των πιο απΛοϊκών κοινωνιών, ο Ντιρκέμ κατέΛηξε στο συμπέρασμα ότι η θρησκεία κατά κάποιο τρόπο είναι η ουσία της κοινωνίας, που κωδικοποιεί κανόνες και αξίες και κρατάει τις κοινότητες ενωμένες.

Ο ΚαρΛ Μαρξ έβΛεπε τη θρσκεία ως ένα είδος ηρεμιστικού για την κοινωνία.   Ηρεμούσε τις απογοητεύσεις του προΛεταριάτου, θοΛώνοντας την επίγνωσή τους για τα αίτια της καταπίεσής τους, με ψευδή συνείδηση, για να παρεμποδίζεται έτσι η επανάσταση και η εξέγερση.  Η θρησκεία εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εξουσιαστικής εΛιτ.

Αν, ακοΛουθώντας τις ιδέες του Μαξ βέμπερ για την εισχώρηση στις σκέψεις των ανθρώπων, θεΛήσουμε να καταΛάβουμε περισσότερα για τις διάφορες θρησκείες, πρέπει να παρατηρήσουμε τις παραΛΛαγές στα συστήματα Λατρείας των διαφόρων αυτών θρησκειών.   Αυτή η ενότητα το κάνει.  Η πρόθεσή μας εδώ δεν είναι να κηρύξουμε τα διάφορα πιστεύω, αΛΛά η ανάκΛησή τους μέσω της κατανόησης των σχέσεών τους με την κοινωνική οργάνωση.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα