Pàgina d'inici
 Redacció d'informes
Traduccions:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


Continguts:

Continguts:

Continguts:


A QUI VAN ADREÇATS ELS INFORMES?

pel Dr. Phil Bartle

traduït per Isaac Blanquet


Guia per als mobilitzadors comunitaris

PART B: Qui ha de rebre els informes?

Abans de decidir a qui van adreçats els informes, fóra útil revisar qui en pot treure beneficis dels informes. Donem un cop d’ull als següents:

These include:

Els autors de l'informe;
La comunitat que ha participat en el projecte;
Qualsevol altra comunitat;
Els donants i els que hi han contribuït (inclús els membres de les comunitats);
Investigadors; i
El govern (central, del districte, local.

Beneficis per l'autor (s):

A primera vista, hom pot assumir que el que rep els beneficis en gaudeix el primer i el que ho fa amb més quantitat. I és clar que no! El primer beneficiari és l’autor (o autors).

Per què això és així? En els tallers, vaig preguntar als mobilitzadors que suggerissin per què l’autor o autors es poden beneficiar pel fet de redactar informes. Aquí hi ha algunes de les suggeriments:

  • Ordena i organitza la informació disponible;
  • La informació que només es troba en el cap d'una persona està desorganitzada;
  • S'hi pot trobar la informació que s'ha oblidat;
  • L'autor pot adoptar un punt de vista total i més neutral;
  • Fa que l'anàlisi i l'assessorament siguin més fàcils;
  • Evidencia la relació entre les activitats i els resultats finals;
  • Ajuda l'autor en fer que l'autoassessorament sigui menys subjectiva;
  • Proveeix recomanacions per a donar recomanacions; i
  • Pot portar canvis en els objectius, en les estratègies, i/o en les activitats posteriors.

Un benefici afegit (és possible però no del tot segur) és la reacció (consells, experiència, recomanacions sobre l’informe, l’autor i d’altres). Després dels autors, certament, els que se’n beneficien després són els destinataris de l’informe.

Qui rep els informes?

Tingueu en compte la gent que ha de rebre els informes (imprescindible en la redacció d’informes). Tothom pot utilitzar els informes amb les mateixes finalitats que s’han mencionat més endalt.

Poden incloure les OBC (Organitzacions Basades en Comunitats), o bé l’executiu del projecte comunitari, AL (l’Ajuntament Local), el FED (Funcionari Executiu del Districte), les oficines centrals o les agències del projecte (que a la vegada poden informar les NU, el govern, les oficines centrals locals i els donants).

Quan els objectius, les estratègies i les activitats es modifiquen (en base als informes), el projecte pot donar un bon gir i fins i tot ser millorat; llavors els objectius de les comunitats es beneficiaran d’aquests informes.

Decisions per community based organizations, such as sending copies of financial statements (when and to whom), and verbal Informes at community meetings, are made in similar brainstorming sessions as the facilitator trainer guides community members through the why and how.

Com se'n beneficien els receptors?

Com se’n poden beneficiar els destinataris? Aquí hi ha les tres maneres més importants: la informació, l’assessorament i l’impuls.

Taula 1: Qui se'n pot beneficiar dels informes?

Qui n'obté beneficis? Com s'obtenen aquests beneficis?
L'autor (s) dels informes En escriure, l’autor (s) aprenen habilitats (com organitzar les idees, com escriure), identifiquen les febleses, els errors i els factors positius, i les fortaleses (algunes d’elles no surten a la llum fins que no es redacten). Escriure, per sí mateix, millora les habilitats de valoració.
La comunitat que ha participat en el projecte De la mateixa manera que “veure” ajuda el conductor d’un cotxe a comprovar la velocitat i la direcció, una comunitat “veu” el seu propi progrés a través de la supervisió i dels informes. Els resultats (arribats als objectius desitjats) fan que les comunitats estiguin contentes i encoratjades (per més, especialment informes verbals).
Qualsevol altra comuntiat Veient o sentint dels progressos d’una comunitat, la gent d’altres comunitats es convencen de que totes aquestes coses són possibles. Quan llegeixen o senten parlar dels èxits d’una comunitat, també se’ls envia coratge per a dur a terme els seus projectes comunitaris.
Investigadors Els investigadors poden utilitzar els informes ben redactats com a fonts de dades d'investigació
Donants i contrïbuidors Els donants i els contribuïdors poden veure com s’inverteixen els diners, la feina, les terres, o les donacions en els informes. Recordeu que tots els membres de la comunitat són donants. No només ho són la gent de fora.
Govern central, regional i local Els informes del projecte comunitari i els dels activistes ajuden a proporcionar la informació vital i necessària per a la planificació efectiva dels governs central, regionals i locals. Com passa en els casos anteriors, els informes són una bona font d’estímuls, i també són útils per als governs.

Aquesta taula indica que gent implicada molt diferent pot ser beneficiària dels bons informes redactats, i és per això que quan s’escriuen els informes, s’ha de fer pensant amb aquests lectors.

––»«––

Informes Progrés per a l' executiu comunitari:


Informes Progrés to the Community Executive

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Pàgina web dissenyada per Lourdes Sada
––»«––
Darrera actualització: 10.02.2011

 Pàgina d'inici

 Redacció d'informes