หน้าแรก
การเริ่มต้น
แปลโดย:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
>తెలుగు /Telugu
ไทย / Thai
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

หน้าอื่น:

หลักสูตร

แผนที่เวบไซต์

คำสำคัญ

ติดต่อ

เอกสารที่เป็นประโยชน์

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

การ เปิดวิถีทาง

การ ได้รับการยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจ

โดย ดร. ฟิล บาร์เทิล

แปลโดย วัชรวีร์ Pakij Saengsawang


คู่มือการฝึก

ก่อนที่ท่านจะเริ่มงานในชุมชนเป้าหมาย (หรือในสังคม) ท่านต้องได้รับการอนุญาต และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ และผู้นำซึ่งอยู่ในพื้นที่

สำหรับผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนแล้ว เจ้าหน้าที่ถูกมองว่าเป็น "ศัตรู" หรือ "ฝ่ายตรงข้าม" และมองหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดการชุมชนยากจนว่าเป็นการต่อต้านพวกตน "ผู้ต่อต้าน" มันอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมในบางสถานการณ์ และมักจะถูกมองว่าเป็น "การปะทะกันของสังคม" มากกว่าเป็น "การมีส่วนร่วมของชุมชน" ทฤษฏีในส่วนนี้ (พัฒนาในทวีปแอฟริกาเป็นหลัก) มองว่าการนำเอาเจ้าหน้าที่มาเป็นพวกจะนำไปสู่ความยั่งยืน และนโยบายแห่งชาติที่สอดคล้อง และโปรแกรมการขจัดความยากจน

จำ ไว้ว่าท่านมีเป้าหมายอยู่ สองกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่เพียงแต่ (1)ตัวชุมชนเอง แต่รวมถึง (2)ผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่ชุมชนตั้งอยู่ด้วย

จุด มุ่งหมายของท่านต่อแต่ละชุมชนคือการทำให้ชุมชนเข้มแข็งโดยการสนับสนุน กิจกรรมการพึ่งตนเอง จุดมุ่งหมายของท่านต่อผู้มีอำนาจคือการมุ่งไปสู่ความยั่งยืนโดยเข้าหาบริบท หรือสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำได้ (ด้านการเมือง และด้านการบริหาร) ที่อยู่รอบๆ หรืออยู่เหนือชุมชน

จุด มุ่งหมายของท่านสำหรับผู้นำ (การเมือง และที่ไม่เป็นทางการ) ผู้บริหาร ("ข้าราชการ") และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิก ("ผู้ที่ปกครองโดยใช้ความเชี่ยวชาญ) คือการชักจูงพวกเขาจากการเป็น "ผู้จัดหาให้" มาเป็น "ผู้อำนวยให้เกิดการช่วยเหลือตนเองโดยชุมชน" มันไม่ใช่งานเล็ก เมื่อนักการเมืองสามารถอ้างได้ว่าพวกเขา "จัดหา"(ตย. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชุมชน) แล้วพวกเขาก็จะได้รับความนิยม และเสียงโหวตลงคะแนน ดังนั้น พวกเขาจึงมักจะมีผลประโยชน์อันชอบธรรมใน "แนวทางการจัดหาให้"

ใน ขณะที่ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ สามารถอ้างได้ว่าพวกเขา "จัดหา" พวกเขาเชื่อว่า (เป็นความถูกต้องส่วนใหญ่) พวกเขาจะมีความเติบโตในหน้าที่การงาน และได้รับการโปรโมต พวกเขาอาจมีผลประโยชน์อันชอบธรรมที่จะไม่เปลี่ยนไปเป็น "ผู้อำนวยความสะดวก" กลยุทธ์ของท่านคือ การแสดงตัวอย่างและทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการทิ้งแนวทาง "การจัดให้" และขยับมาเป็นแนวทาง "การอำนวยความสะดวก"

ความ จริงก็คือ ถ้าพวกเขาเปลี่ยนจากการใช้แนวทาง "การจัดให้" มาเป็นแนวทาง "การให้อำนาจ" ทันเวลา พวกเขาจะได้รับประโยชน์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกชุมชนจะมีทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่สามารถเห็นและ ใช้ได้ ตราบเท่าที่ยังมีการคาดหวังว่าผู้มีอำนาจภายนอกจะจัดหาทรัพยากรต่างๆ ให้

ต่อ เมื่อชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการจัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเอง และมีการฝึกการจัดการที่จะทำการดังกล่าวแล้ว เมื่อนั้นทรัพยากรที่ถูกบดบังมากมายจะถูกเปิดเผยและนำมาใช้ ถ้าผู้นำ และผู้มีอำนาจรับผิดชอบเปลี่ยนมาสู่แนวทางการให้อำนาจผลของการเพิ่มความเข้ม แข็งของชุมชนก็จะกลายเป็นพื้นฐานที่พวกเขาจะได้มาซึ่งความนิยม, คะแนนโหวต, หน้าที่การงาน และการโปรโมต

เป็น หน้าที่ของท่านที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าแนวทาง "การจัดให้" อาจมีประโยชน์ต่อผู้นำ และผู้มีอำนาจในระยะสั้น แต่ไม่ยั่งยืน ในขณะที่แนวทาง "การให้อำนาจ" จะให้การพัฒนาและการเติบโตที่เป็นของแท้ ซึ่งจะทำผลประโยชน์ให้กับพวกเขาในระยะยาว

ผล พลอยได้ที่มาจากการที่ท่านสามารถชักชวนผู้มีอำนาจให้เชื่อว่าความเข้มแข็ง ของชุมชนจะทำให้เขาได้ผลประโยชน์ ก็คือท่านจะได้รับการอนุญาตให้ทำงานอย่างง่ายดาย, ได้รับความร่วมมือต่างๆ และต่อต้านผลประโยชน์ที่ชอบธรรมที่ขัดขวางความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองของชุมชน

ใน การที่จะได้คำอนุญาตจากผู้มีอำนาจนั้น อาจต้องทำเอกสารบางอย่าง อ้างถึงนโยบายรัฐ, ข้อตกลง และบันทึกความเข้าใจ ซึ่งท่าน อาจต้องจัดทำขึ้น (ขึ้นกับสถานการณ์ของท่านขณะนั้น)

ใน ขณะที่ท่านทำเช่นนั้น อธิบายให้พวกเขาทราบว่าเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่องบประมาณ และแผนปฏิบัติการได้รับอนุญาต ก็ถึงเวลาที่จะจัดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการกระตุ้นผู้มีอำนาจ

––»«––

หากคุณคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์นี้ กรุณาระบุชื่อผู้เขียน
และลิงค์กลับมาที่ cec.vcn.bc.ca/cmp/

©สงวนลิขสิทธิ์ 1967, 1987, 2007: ฟิล บาร์เทิล
ดีไซน์เวบโดย ลอร์ดซ ซาดา
––»«––
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2012.01.09

 หน้าแรก

 การเริ่มต้น