Αρχική Σελίδα

Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες Σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Κείμενα Γενικής Χρήσης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εκπαίδευση για Δράση

Εκπαίδευση για Ενδυνάμωση.Μια Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Διαχείρισης για τις Κοινότητες

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση


2. Εκπαίδευση για Δράση

Αν θέλετε να μάθετε κάτι για χάρη της γνώσης, απευθυνθείτε σε ένα καθηγητή φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο. Ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε αυτή την εκπαίδευση είναι για να παράγουμε συγκεκριμένες δράσεις. Δεν υπάρχουν εξετάσεις. Το τεστ για την αποτελεσματικότητά της είναι η δράση που παράγει. Το τεστ της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι ο βαθμός στον οποίο οι κοινότητες-στόχοι ενδυναμώνονται (αύξηση δυνατοτήτων, βελτίωση αυτοδυναμίας). Ένας δείκτης της αύξησης της δύναμης είναι οτι η κοινότητα εμπλέκεται σε δράσεις που οργανώνει για την αυτοβοήθειά της.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης έχει έξι πτυχές:

  1. Ενημέρωση της κοινής γνώμης (υπάρχει ένα πρόβλημα).
  2. Μετάδοση πληροφοριών (αλλά υπάρχει λύση).
  3. Απόκτηση ικανοτήτων (πως να λυθεί το πρόβλημα).
  4. Ενθάρρυνση (πάρτε θάρρος, κάντε το).

και, πάνω απ'όλα

  1. Οργάνωση (Αποτελεσματική Οργάνωση)
  2. Κινητοποίηση (Δράση).

Η εκπαίδευση που παρέχουμε δικαιολογείται απο τα αποτελέσματα που απορρέουν απο την κοινοτική δράση.

2.1. Κοινοτική Συμμετοχή, Εμψύχωση και Διαχείριση:

Η Κοινωνική Εμψύχωση προωθεί τις δραστηριότητες της κοινότητας-στόχου, με σκοπό η κοινότητα να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για τη δική της ανάπτυξη, ξεκινώντας απο το να παίρνει αποφάσεις για τα προγράμματα που θα φέρει εις πέρας και δίνοντας το ερέθισμα για την κινητοποίηση πηγών και την οργάνωση δραστηριοτήτων.

Η Προώθηση της Κοινοτικής Συμμετοχικότητας έχει ως στόχο να εξασφαλίσει οτι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινότητα λαμβάνονται απο όλα (και όχι μόνο απο ορισμένα) μέλη της κοινότητας (ούτε απο μια εξωτερική υπηρεσία).

Η Κοινοτική Διαχείριση πηγαίνει αυτές τις δύο προσπάθειες ένα βήμα πιο πέρα, εκπαιδεύοντας τα μέλη της κοινότητας και τους ηγέτες πάνω σε τεχνικές διαχείρισης αναγκαίες για να εξασφαλίσουν οτι η κοινότητα θα πάρει τον έλεγχο της δικής της ανάπτυξης. Επίσης, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει κυβερνητικούς αξιωματούχους και κοινοτικούς ηγέτες να εγκαταλείπουν τον υπερπροστατευτικό τους ρόλο ως προς της παροχή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Θα πρέπει να διευκολύνουν τις κοινότητες να προσδιορίζουν τις πηγές και να αναλαμβάνουν δράση ώστε να παρέχουν και να διατηρούν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των ανθρώπινων οικισμών. Η εκπαίδευση για τη διαχείριση, όπως επίσης και η μεταφορά ικανοτήτων στα άτομα, χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και την αναδιοργάνωση που αποβλέπει στην αύξηση των δυνατοτήτων.

Εικόνα 3: Κοινοτική Συνάθροιση
Αποφασίζοντας τις Προτεραιότητες:


Κοινοτική Συνάθροιση. Αποφασίζοντας τις Προτεραιότητες

2.2. Ενημέρωση Κοινής Γνώμης και Κινητοποίηση:

Όλα τα παραπάνω, η εμψύχωση, η προώθηση της κοινοτικής συμμετοχής, και η εκπαίδευση κοινοτικής διαχείρισης, εμπεριέχουν δύο σημαντικά στοιχεία:

  1. (α) ενημέρωση και έπειτα
  2. (β) κινητοποίηση.

Τα μέλη της κοινότητας θα πρέπει να ανακαλύψουν οτι όχι μόνο υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται απο το σύνολο της κοινότητας, αλλά ακόμη οτι το σύνολο της κοινότητας έχει τη δυνατότητα και τις (συχνά άγνωστες) πηγές να λύσει κάθε πρόβλημα.

Μέρος της ενημέρωσης αποτελεί η επίδειξη στην κοινότητα του οτι οι λύσεις στα προβλήματά της, για να είναι πιο αποτελεσματικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτούς που στο παρελθόν παραμελούνταν, πχ ευαίσθητες ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, όλες τις μειονότητες και τους αδύναμους, ομάδες χαμηλών εισοδημάτων, και πρέπει να είναι οικολογικά ορθές, ρεαλιστικές και πρακτικές.

Οι πηγές περιλαμβάνουν εργασία (πληρωμένη, εθελοντική, κοινοτική κτλ.), γη (χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα), μεταφορά, εργαλεία,και άλλα κεφάλαια, χρηματοδότηση, οργάνωση, σχεδιασμό, διαχείριση και όλα όσα χρειάζονται για να έρθουν εις πέρας οι στόχοι που έχουν τεθεί. Η τοποθέτηση τους στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και στη σωστή ποσότητα (ενεργοποίηση αυτών των πηγών) αποτελεί το σκοπό της κινητοποίησης.

Η ενημέρωση και η κινητοποίηση δε συνεπάγονται την εκφώνηση λόγων για τη χειραγώγηση των μελών της κοινότητας ή για την αύξηση των προσδοκιών τους σε μη ρεαλιστικά επίπεδα. Οι εκπαιδευτές και οι υλοποιητές πρέπει να φροντίζουν να αποφεύγουν να δημιουργούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

(Πείτε, "Δεν υποσχόμαστε τίποτα.")

––»«––

Εικόνα 4: Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Σχεδιάζοντας ένα Έργο:


Εικόνα 4. Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κοινότητας

Σημείωση: Για να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε κάθε εικόνα απο το σύνδεσμο URL, κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτήν και επιλέξτε "Αποθήκευση Εικόνας ως" στο εμφανιζόμενο μενού. Δείτε επίσης Απεικονίσεις του Κύκλου Ενδυνάμωσης της Κοινότητας , Απεικονίσεις Καταστροφής, Απεικονίσεις Παραγωγής Εισοδήματος και Επιπλέον Απεικονίσεις για όλη τη σειρά χωρίς κείμενα. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εικόνες απο εκεί για να δημιουργήσετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό.


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 22.06.2012

 Αρχική σελίδα