Anasayfa
 Güçlenme
Çeviriler:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
English
Español
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română
Türkçe
Tiếng Việt

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


GÜÇLENME YÖNTEMBİLİMİNİN SEKİZ UNSURU

hazırlayan Phil Bartle, PhD

Çeviren Aslı Günaydın Calma

Tartışma Notları

Bir toplumu güçlendirmek (veya organizasyonu) neye mal olur, veya o toplumun kapasitesini arttırmak nekadar zaman alır?

1. Gücün dengesi (kanaat önderleri ve liderler, sadece demografik bir çoğunluk değil) toplumun kendine yeter hale gelmesini ve bunun için çaba sarf edip özveride bulunmayı arzu etmelidir. (Liderler ve kanaat önderleri resmi ve/veya gayrıresmi olabildikleri gibi resmi olarak tanınmış veya tanınmamış da olabilirler). Bu olmadan, öncü vaktini boşa harcıyor demektir ve başka bir topluluk için çalışmaya başlaması daha iyi olur;

2. Deneyimli ve/veya eğitimli bir temsilci, toplumu, kendi kendine yeter hale gelmesi ve yoksulluğu yenmek için organize olup harekete geçmesi konusunda teşvik ve rehberlik amaçlı aracılık etmek için hazır olmalıdır. Öncünün doğal yetenek ve becerileri olabilir, ancak bu web sitesindeki eğitimlerin amacı da bu yetenek ve becerileri daha da geliştirip belirgin hale getirmektir;

3. Yardım teklifi yapılırken, bu teklif bağımlılığı ve güçsüzlüğü destekleyen hayır yardımı değil de kendine yetmeyi ve kapasite artışını destekleyen ortaklık yardımı olmalıdır;

4. Yardım alan organizasyon veya topluluklar değişime zorlanmamalıdır, aktivist (eylemci) veya öncü olarak eğitilen profesyöneller, teşvik etmeye, bilgilendirme ve yönlendirmeye aracılık etmelidir. Toplumsal mühendislikten kaçınılmalıdır. İnanca ve basitliğe ihtiyaç vardır;

5. Organizmalar, çalışarak, mücadele ederek ve sıkıntı ile yüzleşerek daha güçlü hale gelirler. Güçlenme yöntembilimi, bu ilkeyi (prensibi) toplumsal organizasyonlara dahil eder. Spor koçları şu sloganı kullanırlar, ''Acı yoksa; oyun da yok''. Acıyı teşvik etmiyoruz, ancak mücadele ve çabayı destekliyoruz;

6. Yardım alanların, özellikle de karar alma aşamasında katılımda bulunmaları kapasitelerinin artışı için çok gereklidir. Toplum adına ve toplum için kararlar alınamaz;

7. Toplum projesi için gerekli olan kaynakların önemli bir miktarı (bu miktar değişebilir) toplum üyelerinin kendileri tarafından sağlanmalıdır;

8. Katılımcıların tüm kontrolü ellerinde bulundurmalarını, karar alma aşamasında yer almalarını, ve onlara artan bir güç kazandırma yolunda rehberlik edecek olan atılan adımların bütün sorumluluğunu kabul etmelerini en baştan hedeflememiz gerekmektedir.

Anahtar kelimelere bakın: Güçlenme yöntembilimi.

––»«––

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 14.06.2011

 Anasayfa

 Toplumun Güçlendirilmesi