Trang chủ
 Trang bị sức mạnh
Ngôn ngữ khác:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
Tiếng Việt

                                        

Các trang khác

Học Phần

Sơ đồ

Từ khóa

Liên hệ

Tư liệu sử dụng

Liên kết hữu ích


TÁM NHÂN TỐ CỦA TRAO QUYỀN

Viết bởi: Tiến sĩ Phil Bartle


Tài liệu phát thảo luận

Cần Những Gì Để Tăng Cường Sức Mạnh Cộng Đồng/ Tổ Chức?

1. Sự cân bằng quyền lực (không chỉ người dân mà cả các nhà ngôn luận và các nhà lãnh đạo đều phải mong muốn cộng đồng trở nên tự chủ hơn cũng như là sẵn sàng cống hiến sức lực và nguồn lực để đạt được điều đó. Nếu không có điều này, nhà hoạt động nên tìm một cộng đồng khác.

2. Một nhà trung gian được đào tạo và có kinh nghiệm cần sẵn sàng tham gia hướng dẫn, thúc đẩy và tổ chức giúp cộng đồng hành động vượt qua đói nghèo và trở nên tự chủ. Một nhà động viên cộng đồng luôn có những tài năng bẩm sinh và trang web này giúp phát triển những tài năng đó.

3. Sự trợ giúp là rất cần thiết nhưng không nên là viện trợ và làm cho cộng đồng trở nên yếu ớt và phụ thuộc mà phải là trợ giúp trên tinh thần hợp tác giúp đỡ đào tạo nhằm khuyến khích sự tự chủ và nâng cao năng lực cộng đồng.

4. Không nên ép buộc tổ chức hay cộng đồng tiếp nhận phải thay đổi. Các nhà động viên cộng đồng nên can thiệp trên tinh thần thúc đẩy, thông tin và hướng dẫn. Tuyệt đối tránh cách làm quy hoạch xã hội. Sự thuyết phục và động viên là rất cần thiết.

5. Tổ chức chỉ có thể mạnh hơn qua hành động, đấu tranh và đối mặt với khó khăn. Phương pháp trao quyền có bao hàm nguyên lí tổ chức xã hội này. Các huấn luyện viên thể thao thường nói "không chịu đau thì chẳng gặt hái được gì". Chúng ta không khuyến khích sự đau đớn nhưng chúng ta khuyến khích nỗ lực và tranh đấu.

6. Sự tham gia thực tế của người tiếp nhận đặc biệt trong quá trình ra quyết định có vai trò rất quan trọng trong gia tăng sức mạnh cộng đồng. Các quyết sách không thể được đưa ra một cách đại diện.

7. Một phần tương đối của nguồn lực (chẳng hạn sức lao động) phải được cung cấp bởi chính các thành viên cộng đồng.

8. Mục tiêu của chúng ta là làm sao để ngay từ đầu các thành viên cộng đồng nắm toàn quyền kiểm soát, tham gia đầy đủ vào việc ra quyết sách và chấp nhân toàn bộ trách nhiệm về những hành động nhằm nâng cao năng lực cộng đồng.

Xem từ khóa: Phương thức trao quyền.

––»«––

© Bản quyền 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.01.14

 Trang chủ

  Trang bị sức mạnh cho cộng đồng