Ana sayfa
 Güçlendirmek
Çeviriler:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

KÜLTÜRÜN KORUNMASI

yazan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Nesrin Yılmaz


Aktivist ve Akademist olan Audra Taillefer'e adanmıştır


Yani siz kültürünüzü korumak istiyorsun.

İyi fikir. Ancak, onu korumak istediğinizde kendi kültürünüz için bir tehlike olduğunuzu keşfetmekten dolayı şaşırabilirsiniz.

Bu çelişkili gibi mi geldi? Kültürün kendisi dikkatlice incelendiğinde ve onun nasıl güçlendirilebileceğine bakıldığında çelişki olmadığı görülür. Bu sitenin güçlendirme yöntemleri korumaya değil daha güçlü hale getirmeye önem verir.

Kültürünüzü korumayı mı yada güçlendirmeyi mi istiyorsunuz? Tercih size aittir. Sadece birini tercih edin. İkisine birden sahip olamassınız.

Kültürün Karakteristik Özellikleri:

Kültürü koruma fikrini tartışmaya geçmeden önce onun ne olduğu hakkında aynı fikre sahip olduğumuzdan emin olalım. En temel anlamda kültür öğrendiğimiz herşeyin bir bütünüdür.

Bu sitedeki birçok eğitim dökümanları kültür hakkındadır. Bunlardan ikisi: Kültür ve Toplum nedir? Bunların her ikise de kültürün sosyo-kültürel sistem yada toplum- genler aracılığıyla iletilmeyen inançlarımız ve davranışlarımızın bir bütünü olan- olduğunu vurgular. Bunlar semboller aracılığıyla muhafaza edilir ve iletilir. Bunlar altı boyutu- teknolojik, ekonomik, politik ve kurumsal (etkileşimsel) boyutları-, kültürün estetiksel ve değerler boyutunu ve dünya görüşümüzü, yada evrenin doğası konusundaki bakış açılarımızı içerir.

Kültürün yaygın, günlük, yada sokaktaki tanımı bizim sosyal bilimlerde altı boyuttan biri olarak gördüğümüz estetiktir. Afrika’da davul çalmak ve dans etmek, Kuzey Amerika yerlilerinde davul çalmak ve şarkı söylemek, Avrupa’da bale ve opera; bunların hepsi kültürün birer parçasıdır ancak kültürün bütünü değildir.

Geleneksel şarkılar, danslar, ve müzikler onları uygulayanların ve onlardan zevk alanların kimliğini tanımlayan önemli unsurlardan biri olduğundan biz, onların varlığını ve profilini bütün toplumda çoğaltma, içeriklerini arttırma ve genişletmeyi olduğu kadar, onları koruma ve onlara katkıda bulunma fikrini önemli ölçüde destekleriz. Güçlü bir kimlik anlayışı toplumları güçlendirmede ve onların kültüründe değerli bir unsurdur. Ayrıca bak Güçlendirmenin Unsurları.

Kültürü koruma, diğer unsurlar ve bu unsurların diğer değerleri yönlerinden yine o kültürü güçlendirmeye zarar verebilir.

Korumanın Karakteristik Unsurları:

Korunduğunu bildiğiniz şeyleri düşününüz: bir kavanoz turşu, bir cam kafesteki kelebekler, bir deri cüzdan, bir kavanoz böğürtlen reçeli, yapı için kereste, koyu sarı haşereler, formaldehitteki kurbağalar. Bunların hepsinin ortak bir yanı vardır. Hepsi birzaman yaşamış (yada yaşayan birşeyin parçası olmuş) ancak şimdi ölüdür.

Koruma süreci herhangi birşeyi kalıcı olması için, değişime uğramaması yada yaşamaması için değiştirir. Yaşayabiliyor olmak hareket ettirebilecek yada değiştirebilecek herhangi birşeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle, eğer herhangi birşeyi değişimden uzun süre alıkoymak isterseniz yokedin. Çünkü o, nasıl korunduğu önemli olmadan zamanla zaten değişecektir (sadece herhangi bir Budiste sorun).

Kültürün Büyümesine ve Güçlenmesine İzin Verin

Kültürle ilgili dökümanlara geri dönerseniz; kültürün yaşayan birşey olduğunu göreceksiniz. O, sembollerden, anlamlardan ve insanların davranışlarından meydana gelir, ancak onu taşıyan insanların bireysel yaşamlarının ötesine geçer. Biyolojik olarak olmasa da yaşayan bir organizma gibidir. O, biyolojik olmanın üstündedir, onu aşar.

Ben size özgürlük veremem. Özgürlük verilebilecek birşey olsaydı, geri de alınabilirdi ( Lao Tsu'nun öğretilerine göre) ve böylece gerçek bir özgürlük olmazdı.

Bu web sitesindeki güçlendirme eğitimi yoksulun ve ezilenin değil, yoksulluğun ve zulümün ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kullanılar metod toplumun en yoksul ve ezilen insanlarını güçlendirmeyi hedefler. Bu toplulukların daha güçlü olabilmesi için onların değişmesi, böylece onların kültürlerinin değişmesi gerekir. Bu değişimi kendilerinin yapması gerekir; biz sadece yol gösterebiliriz ve harekete geçirebiliriz, ancak onlar için değiştiremeyiz yada onlara değişimi veremeyiz. Kültür insanların öğrendiği herşey olduğundan, daha güçlü hale gelmek için gerekli olan değişimler kültürün değişmesini de gerektirir. Büyüme değişim demektir (zayıflama da olduğu gibi). Toplulukların gelişmesine izin vermelisiniz.

Bir çiçek yeterince su, güneş ışığı, toprak ve mineral aldığı sürece büyüyecektir. Tepesinden çekerek onu daha uzun hale getiremessiniz. Biz, muhtemelen,su ve mineral temin edebiliriz, ancak büyümesini sağlaması gereken çiçeklerin (yoksul toplumlarda olduğu gibi) kendisidir. Başlarından çekmek sosyal mühendislik gibidir. Büyümesi ve daha güçlü hale gelmesi için su ve mineral vererek harekete geçirmek, çiçekler için bir güçlendirme yöntemidir.

Birçok insan geleneksel kültürün ütopik olduğu mitolojik bir geçmişe inanır. Ancak kanıtlar farklıdır. “Eski güzel zamanlar” hiçbir zaman varolmamıştır. Koloni öncesi değişmeyen hiçbir toplum varolmamıştır. Orada katliamlar, savaşlar, adaletsizlik, değişim ve adaptasyon vardı. Biz gerçek olmayan bir geçmişe inanmamalıyız ve aslında hiçbir zaman varolmamış şeyleri korumaya çalışmamalıyız. O zamandan beridir, büyüme, güçlenme ve hayatta kalma değişimi ve kendine güveni gerektirdi ve gerektirir.

Seç ve Karar Ver

Yukarıda belirttiğimiz gibi biz, şarkıların, dansların ve müziğin korunmasını destekleriz, çünkü bunlar kapasiteyi arttırmanın önemli bir unsuru olarak kimlik duygusunu geliştirir. Ancak biz, toplumun güçlenmesi için bazı uygulamaların ve değerlerin değişmesi gerektiğine inanırız.

Bir dakikalığına kültürü elbise giymek gibi düşünün. Aslında giyim kültürün bir parçası olan teknolojidir. Biz çevre koşullarına göre farklı giysiler giyeriz. Örneğin buzda fok balığı avlamak için bikini, yada tropikal denizde yüzmek için kışlık parka giymeyiz. Büyümek ve değişen koşullara adapte olabilmek için biz, farklı koşullarda kültürümüzün farklı unsurlarını giyebilmeliyiz.

Bir diğer metafor: kültürü bir taşıma aracı gibi düşünün. (Taşıma araçları kültürümüzün diğer teknolojik unsurudur). Biz dört tekerlekli çekişli bir cipi okyanusun içinde somon balığı avlamak için kullanmayız. Kalahari Çölü’nde zürafa avlamak için balıkçı kayığı kullanmayız. Biz uygun olanı seçer ve onu kullanırız. Eğer kültürümüzün bazı unsurları varolduğumuz çevrede hayatta kalmamıza, gelişmemize ve kazanmamıza engel oluyorsa biz, yeni kültürel özellikler giymeliyiz. Ayrıca bak FGM.

Kültürel özelliklerin bazıları çok onur verici ve takdire değerdir, ancak onlar zayıf düşmemize ve yok olmamıza neden oluyorsa yeni bir takım elbise giymek yada yeni bir taşıma aracına binmek gibi onların değişmesi gerekir. Eğer “biz mahkemeye başvurmayız ve savaşmayız,” dersek ve kültürümüzün bu yönüyle gurur duyarsak, hakkımız olan için savaşma ve dava açma zamanı geldiğinde, ve bizim savaşmadığımız durumda, hakkımız olanı kaybederiz.

Eğer biz, “biz herzaman güce sahip olana saygı duyar ve ona itaat ederiz,” dersek, ve güce sahip olanlar yolsuz ve zararlıysa, bu durumda kültürümüzün bu özelliğini kısa süreliğine askıya almalı ve daha yararlı yeni özellikler edinmeliyiz. Aksi halde istilacılarımız ve liderlerimiz tarafından istismar edilecek, soyguna uğrayacak ve baskı altında tutulmuş olacağız.

Bu nedenle biz, en iyi geleneksel kültürümüzü seçmeli ve onu korumalıyız, dememeliyiz. Kimliğimizi korumamız gerektiğini söylemeli, ancak değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, düşünce ve davranış biçimimizi adapte edebilmeliyiz, bizi daha güçlü kılacak olanları (gurur verici olan ancak bizi zayıf düşürenlerin aksine) kullanabilmeliyiz. Bir parka gurur verici olabilir ancak tropik bir okyanusta yüzerken bize iyi hizmet etmeyecektir.

Sömürge sonrası modern Afrika ve Latin Amerika, şimdiki batıda yada Avrupa toplumlarındaki yerli topluluklar, dünyanın en yoksul ülkeleri, ve diğerleri kültürel özelliklerin bazılarında değişimi gerektiren bir çevrede yaşıyorlar. Bizim, kendi gücümüz için ve bizi daha kuvvetli kılmak için uygun olanları bilinçli olarak seçmemiz gerekir.

Sonuç; Yani Siz Kültürü Korumak İstiyorsunuz?

Bu web sitesindeki güçlendirme eğitiminde biz, toplumu katılım ve topluluk kararı verme için desteklemenin, topluluk üyelerinin istediğini söylediği herşeyi direk ve pasif olarak kabul edilmesi anlamına gelmediğini vurgularız. Bu, zorlukların üstesinden gelmesi; ne istediğini ve ne yapmak istediğini dikkatlice belirlemesi ve analiz etmesi için toplumu desteklemek anlamına gelir. En sonunda sorumluluğu onların alması şarttır.

Bir aktivist olarak mücadelemizin bir parçası, onların bazılarının ne anlama geldiği, neyi ima ettiği ve neleri beraberinde getirebileceği hakkında anlaşılır fikirlere sahip olmaktır. (Bu nedenle biz yoksulluğun hafifletilmesini reddeder ve yoksulluğun yokedilmesini hedefleriz).

“Kültürel Koruma” fikri incelenmediği zaman iyi, sıcak ve belirsiz hisslere neden olur. Öncelikli olarak bu fikri destekleyebileceğimizi düşünürüz. Ancak yakından incelendiğinde aslında istediğimizin tam tersi olduğunu farkederiz.

––»«––

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 19.10.2011

 Ana sayfa

 Toplumu Güçlendirmek