Strona Główna
 Umacnianie
Tłumaczenia:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

OCHRONA KULTURY

napisał Phil Bartle, PhD

Przetłumaczone przez: Ewa Busz

zadedykowane Audrze Taillefer, Aktywistce i Uczonej


A więc chcesz zachowywać swoją kulturę.

Fajny pomysł. Możesz być zaskoczonym, gdy odkryjesz, że jesteś zagrożeniem dla swojej kultury, jeśli chcesz ją zachować.

Czyż nie brzmi to jak paradoks? Nie, jeśli przyjrzysz się temu, czym kultura jest i jak możesz ją umocnić. Metodologia umacniania na tej stronie internetowej skupia się na umacnianiu, a nie na chronieniu.

Czy chcesz umocnić swoją kulturę, czy zachować ją? Wybór należy do ciebie. Wybierz jedną z tych opcji. Nie możesz wybrać obu.

Charakterystyka Kultury:

Zanim zaczniemy dyskutować o pomyśle zachowania kultury, wpierw upewnijmy się, że posługujemy się tym samym znaczeniem kultury. Najbardziej podstawową definicją kultury jest ta, że jest to wszystko to, czego się nauczyliśmy.

Kilka dokumentów szkoleniowych na tej stronie porusza problem kultury. Zobacz dwa z nich: Kultura i Czym jest społeczność? Oba podkreślają, że kultura jest socjokulturalnym systemem lub społeczeństwem, czyli jest wszystkimi naszymi przekonaniami i działaniami, które nie są przekazane przez geny. Są one zachowane i przekazywane poprzez symbole. Zawierają w sobie sześć wymiarów: wymiar technologiczny, ekonomiczny, polityczny i instytucjonalny (mający wpływ na siebie nawzajem), oraz: wymiar kulturalny estetyki i wartości oraz nasze spojrzenie na świat lub pogląd na naturę wszechświata.

Ogólna, codzienna, popularna definicja kultury jest tym, co my w naukach socjalnych postrzegamy jako jeden z sześciu wymiarów: wymiar estetyczny. Bębny, taniec w Afryce, bębny i śpiew rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, balet i opera w Europie, wszystko to są częścią kultury, ale nie jej całością.

Ponieważ te tradycyjne pieśni, tańce i muzyka są ważnymi elementami identyfikacji tych, którzy je wykonują i cieszą się nimi, wspieramy idea zachowywania ich i rozwijania, tak samo jak zwiększanie ich obecności we wszystkich społecznościach i rozszerzanie ich treści. Silny sens identyfikacji jest wartościowyme elementem w umacnianiu społeczności i ich kultury. Zobacz Elementy Umacniania.

To w innych wymiarach i innych aspektach wymiarów wartości, zachowywanie kultury może spowodować szkody w umacnianiu tej kultury

Charakterystyka Zachowywania:

Pomyśl o rzeczach, które wiemy, że są zachowywane: pikle w słoiku, motyle w szklanej gablocie, piórko, dżem jeżynowy w słoiku, drzewo budowlane, insekty w bursztynie, żaby w formaldehydzie. Wszystkie te rzeczy mają jedną wspólną rzecz: wszystkie były kiedyś żywe (lub były częścią czegoś żywego) a teraz są martwe.

Proces zachowywania jest tym, który modyfikuje coś by trwało, by nie zmieniało się, a więc by nie żyło. By coś żyło, musi się ruszać, zmieniać. A więc jeśli chcesz ustrzec coś przez zmianą, zabijasz to. I tak się to zmieni (spytaj się Buddystów), bez względu na to, jak bardzo jest zachowywane.

Pozwól Kulturze Rosnąć i Stawać się Silniejszą

Jeśli powrócisz do dokumentów o kulturze zauważysz, że kultura jest żywa. Jest stworzona z symboli, znaczeń i zachowań ludzi, ale może przeżyć indywidulane ludzkie życie osób, które ją utrzymują. Jest ona jak żywy organizm, mimo tego, że nie jest biologicznym organizmem. Przewyższa biologiczny organizm.

Nie mogę dać ci wolności. Jeśli wolność mogłaby być dawana, mogłaby być również odebrana, (zgodnie z naukami Lao Tsu) i wówczas nie byłoby prawdziwej wolności.

Szkolenie umacniające na tej stronie internetowej jest skierowane ku walce z biedą i trudnościami, a nie z biednymi i przeżywającymi trudności. Metoda ma za zadanie umocnić społeczności biednych i przeżywających trudne chwile ludzi. Dla tych społeczności, by stać się silnymi, muszą oni przejść zmiany, a więc muszą się zmienić. Muszą zrobić to sami, my możemy tylko ich pokierować i zachęcać, ale nie możeny zrobić tego za nich lub im tego dać. Ponieważ kultura jest tym, czego ludzie się uczą, zmiany potrzebne do tego, by stać się silniejszymi wymagają również zmian kultury. Wzrost jest zmianą (tak samo jak upadek). Pozwól im rosnąć.

Kwiat rozkwitnie, jeśli dostanie wystarczającą ilość wody, światła słonecznego, ziemi i minerałów. Nie stanie się wyższy, jeśli będziesz go ciągnąć w górę. Możemy zapewne zapewnić mu wodę i minerały, ale jest kwiatem (tak jak biedna społeczność), który musi sam urosnąć. Ciągnięcie ludzi w górę, jest jak inżyniera społeczna. Stymulowanie poprzez dawanie wody i minerałów potrzebnych do wzrostu i stania się silniejszymi, jest metodologią umacniającą dla kwiatów.

Wielu ludzi wierzy w mityczną przeszłość, gdzie tradycyjna kultura była utopijna. Dowody są inne. "Stare dobre czasy" nigdy nie istniały. Żadna przedkolonijna społeczność nie była niezmienna. Istniała przemoc, wojny, niesprawiedliwość, były zmiany i adaptacja. Nie powinniśmy wierzyć w nieprawdziwą przeszłość i próbować zachować coś, co nigdy nie istniało. Wtedy i teraz, siła, wzrost i przetrwanie wymagały i wymagają zmiany i asertywności.

Wybieranie

Powiedzieliśmy powyżej, że zachęcamy do zachowywania pieśni, tańców i muzyki, ponieważ pomagają one w poczuciu identyfikacji, ważnym czynniku możliwości rozwoju. Ale uważamy, że niektóre praktyki i wartości muszą się zmienić, jeśli społeczność ma stać się silniejszą.

Przez chwilę pomyśl o społeczności jako ubiorze. W rzeczywistości, ubiór jest technologią, częścią naszej kultury. Ubieramy się w zależności od warunków i okoliczności. Nie ubieramy kostiumu kąpielowego do polowania na foki na lodzie, tak samo jak nie ubieramy arktycznej parki do pływania w tropikalnym morzu. By rosnąć i dostosowywać się do zmieniających warunków, musimy być w stanie "nosić" różne aspekty naszej kultury w różnych warunkach.

Inna metafora: pomyśl o kulturze jako o środkach transportu. (nasze środki transportu są innym technologicznym aspektem kultury). Nie wjeżdżamy jeepem z napędem na cztery koła do oceanu, by łowić łososie. Nie jeździmy łodzią rybacką, by polować na żyrafy na Pustyni Kalahari. Wybieramy co jest odpowiednie i efektywne. Jeśli jakiś aspekt naszej kultury utrudnia nam przetrwanie, rozwój i zwycięstwo w środowisku, w którym obecnie jesteśmy, wtedy musimi wybrać nowe kulturalne ścieżki. Zobacz dokument o FGM.

Niektóre z tych kulturalnych wartości są bardzo wartościowe i cenne, ale jeśli sprawiają że słabniemy i wymieramy, muszą być zmienione, tak samo jak nowy ubiór lub nowe środki transportu. Jeśli mówimy, "Oh, nie będziemy walczyć z tym", I jeśteśmy dumni z tego aspektu naszej kultury, wtedy kiedy przychodzi czas walki o to, co jest dobre dla nas i nie walczymy, tracimy to, co jest dobre dla nas.

Jeśli mówimy, "Oh, zawsze szanowaliśmy i słuchaliśmy tych, co są u władzy" i jeśli ci u władzy są skorumpowani i źli, wtedy musimy albo czasowo odłożyć tę kulturalną wartość i przyjąć coś bardziej użytecznego dla nas. Jeśli tego nie zrobimy, wtedy będziemy eksploatowani, ograbiani i uciskani przez naszych przywódców i zdobywców.

Dlatego więc, nie mów, że musimy wybrać co jest najlepsze z naszej tradycyjnej kultury i zachować to. Powinniśmy powiedzieć, że musimy utrzymać naszą tożsamość, ale musimy być w stanie zaadoptować nasze wartości, nawyki, nasze sposoby myślenia i działania, by używać tych, które czynią nas silniejszymi (a nie te, które czynią nas honorowymi i słabymi). Tak długo, jak arktyczna parka jest honorowym ubraniem, nie służy nam dobrze jako kostium do pływania w morzu tropikalnym.

Współczesna postkolonialna Afryka i Ameryka Łacińska, społeczności autochtoniczne Zachodu lub europejskich społeczeństw, biedne kraje świata, wszyscy oni żyją w środowiskach wymagających zmian kulturalnych. Musimy świadomie wybrać to, co jest dla nas odpowiednie do uczynienia nas silnymi, dla naszego własnego umocnienienia.

Zakończenie; A więc chcesz Zachować Kulturę?

Na szkoleniu umacnianiającym na tej stronie internetowej, podkreślamy że zachęcenie do uczestnictwa społeczności i sprawienie, by podejmowała decyzje nie znaczy, byś automatycznie i pasywnie akceptował wszystko, co społeczność mówi lub chce. Oznacza to dawanie wyzwań społeczności, zachęcanie jej członków do określenia i sprawdzenie, czego naprawdę chcą i co chcą robić. Ostatecznie to oni muszą wziąć odpowiedzialność.

Częścią twoich wyzwań jako aktywisty jest to, byś sam wiedział, co to dokładnie znaczy, co implikuje i co może przynieść. (Dlatego też odrzucamy łagodzenie biedy i skupiany się na jej usunięciu).

Pomysł "Zachowywania Kultury", gdy nie wnikamy w jego sens, niesie ze sobą miłe uczucia. Na początku myślimy, że możemy ten pomysł wspierać. Po bliższym przyjrzeniu się odkrywamy jednak, że jest to odwrotne do tego, czego naprawdę chcemy.

––»«––

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011

 Strona Główna

  Dawanie Władzy Społeczności