Ana sayfa
 Yönetmenlik
Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


SEFERBERLİKCİ İŞ TANITIMI

Koşullara göre İş Tanımlamak

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren: Sadettin Akkaya


Gert Lüdeking'e ithaf edilmiştir

Yardımcı Eğitim

Seferberlikciler ne yapar?

Açıklama:

Başka bir yerde ( Katılımcı Yönetim modül), değerini iş tanımları, ve katılımcı yönetimde nasıl kullanılabilecekleri açıklanıyor. Burada, mobilizasyon programı yönetme modülünde, bir seferberlikci için yeterli bilgi bulunmaktadır.

Bir yönetici. işin içeriğini yılda en az bir defa yada gerek duyuldukca harekete geçirici ile gözden geçirmeli çünkü işler herzaman değişmekte. Sizin programınızdaki seferberlikcilerin farklı iş tanımları olacak ve bunlarda her iş tanımı gibi zamanla değişecek.

Bu potansiyel iş tanımı üzerinde gerekli değişiklikler yapıp, harekete geçirici kişi ile tartışma platformu kurduktan sonra bu iş tanımı sizin için bir başlangıç olabilir. Bunun üstüne farklı deneyimlere göre her harekete geçiriciden öneriler göz önünde bulundurulmalı.

Olasılıklı İş Tanımı:

İş tanımı ilk olarak başlığı net bir şekilde açıklamalıdır ve (“İş Tanımı” veya “Başvuru Şartları” kelimeleri takip etmelidir). Giriş coğrafi ve idari bölge, ajansı, genel amaçların özetini ve harekete geçiricinin oynayacağı rolün bir göstergesi hakkında bilgi açılmalıdır.

Genel Sorumluluklar:

Bu harekete geçiricinin genel sorumluklarını açıklamaktadır ve iş tanımı bölümüne girilmelidir. Diğer açıklamalar eşit derecede geçerli olabilir. Bunu sizin durumunuza göre şekillendirmelisiniz.

Kurulmasına ve gelişmesine toplumsal sorunların kolektif analizi ve bu sorunların çözümleri için önde gelen toplu eylem seçilen toplumlarda sosyal bir süreç ve bu süreç kendi kendini idame ettirmeli ve kendini yönetmeli.

Özel Görevler:

Belirli görevler şunların herhangi birinden oluşabilir:

 • Seçilen toplulukların temel araştırmalarına başlamak ve toplumsal değişim ve toplumun güçlendirilmesi ile ilgili yeni sosyal bilgiler izlemeye devam etmek;
 • Potansiyel liderlere ve / veya organizatörleri belirlemek;
 • Potansiyel liderleri topluma birlik ve beraberlik konusunda konuşmaları için motive ve teşvik etmek;
 • Pasiflik, apati ve başkalarının kontrolü altında olma gibi tutumları kırmayı amaçlayan eylemler başlatmak;
 • Topluluk üyeleri kendilerini yoksulluktan her toplumun hareket etmesini bilinçlendirmek ve onları kendileri için bunu yapabileceklerini göstermek;
 • Ihtiyaçlarını belirlemek için topluluk üyelerine yardımcı olmak ve çözüm üretmek için, belirlenmesi öncelikli sorunları ve onların sorunlarını analiz etmek;
 • Teşvik edilmesi ve sorunlara yönelik eylem için düzenlemek ve planlamak, uygulamak ve kendilerini tanımlayan bu eylemi izlemek topluluk üyeleri teşvik etmek;
 • Toplum liderlerine halkı organize, motive ve bilinçlendirmede yönetmenlik bilgi ve becerilerini sağlamak;
 • Topluluk üyeleri arasında güven, hoşgörü ve işbirliğini geliştirmek;
 • Toplulumdaki bireylere fazla bağımlı olmayacakları şekilde kullanabilecekleri dış kaynaklar konusunda yardımcı olmak;
 • Toplumdaki bütün üyelerin tam katılımı teşvik etmek; özellikle verilen kararlarda unutulmuş, marjinal, ve göz ardı edilen kişileri;
 • Uzatma ve yardım programları aracılığıyla, kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla mümkün olabilir bilgi ve bilgiye ulaşmanın topluma yardımcı olmak, ve
 • Topluluk üyelerini kendi kapasite ve güce sahip olana kadar geliştirme ve bu harekete geçirici hizmetlere gerek duyulmayana kadar yardımcı olmak.

Programınızın özelliklerine göre daha çok görev ekleyin. Her cümleyi "için" kelimesiyle başlatın.

Gereken Nitelikler:

Aşağıdaki gereksinimleri bir iş tanımı sunmalıdır. Bunların herhangi birine sahip olmayan başvuru sahipleri, otomatik olarak elimine olacaktır. Kişisel niteliklerin bazılarını, cv ortaya koymayabilir, ama belki de mülakat ve görüşmeler göz önünde bulunduracaktır.

 • Ortaokul eğitim düzeyi;
 • Okuma ve yerel dillerde yazabilme ve ulusal dil;
 • Yerel ve ulusal dillerde konuşabilme ve dinleme yeteneğine sahip olmalı;
 • Bilgisayar becerileri, ya da bunları öğrenmek için potansiyeli, kelime işleme odaklanmak;
 • İnternet becerileri, ya da araştırma (ve e-posta) odaklanmak, bunları öğrenmek için potansiyeli;
 • Korku ya da kibir göstermeden bir grup önünde ayakta durma becerisi;
 • Seferberlik becerileri öğrenme yeteneği (bu web sitesinde yer alan);
 • Toplumun güçlendirilmesi yoluyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak arzusu;
 • Güçlü ahlak yani. dürüstlük, şeffaflık, cömertlik, fedakarlık ve saygı;
 • İyi motive olmuş, ekip üyesi olarak ve/veya tek başına denetim olmadan çalışabilen;
 • Sosyal göstergeler gözlemlemek ve analiz yeteneğine sahip; ve
 • Tarafından sunulan ve programın gerektirdiği ileri eğitim üstlenmek isteği.

Benzer şekilde, yönettiğiniz programın gereksinimlerine göre bunu değiştirmek. Dikkatle programı ulaşması gerektiği yere analiz eder ve bu nedenle programı yürütecek harekete geçiricilerin özniteliklerini kontrol eder.

Gereken değil ancak İstenen Nitelikler:

 • Ortaokuldan yüksek eğitim;
 • Sosyal bilim diploma, sertifika veya derece;
 • Okuma, yazma, konuşma ve aynı veya diğer dillerde, dinlemek için yüksek yetenek;
 • Beceriler, eğitim ve / veya yönetim tecrübesi, sosyal animasyon ve / veya uzatma, sosyal araştırma, yetişkin eğitimi, oyunculuk, gazetecilik;
 • Bilgisayar, internet ileri beceriler;
 • Seferberlik deneyimi veya eğitimi.

Dikkat ediniz bu özellikler gerekli değildir. Bazı adayların dikkatle istediğiniz gibi okuyamaz ve başvurmayabilir. Eğer bu adayları herhangi şekilde başvurmaktan durduracaksa bu özelliklerin programa dahil edilmemeleri daha uygun olabilir.

Nasıl Başvuruluracağına ilişkin bilgiler:

Bu iş tanımı bir program için yeni seferberlikciler için ise, daha sonra nasıl başvuralacağı hakkında bilgi içermeli.

Sertifikaların ve referansların asılları veya kopyaları kapalı olmamalı, fakat kısa liste edilen adaylar orijinallerini mülakata getirmelidir. Kopyaları başvuru sahibi tarafından değil, yönetici tarafından yapılacaktır.

Bir CV (özgeçmiş) aşağıdaki kategorileri içermelidir ::
 • Tam adı, genel bir meslek, kariyer hedefleri tek cümlede açıklaması,
 • İşle ilgili özel beceriler listesi;
 • Detaylı iş deneyimi (zaman tersten, düzenlenen işveren, post adı dahil olmak üzere, ilk listelenen son bir iş, yapılılan çalışma ve başlangıç ​​ve bitiş tarihleri​​);
 • örgün eğitim listesi (elde edilen sertifika, diploma ve / veya derece ile);
 • informal eğitim ve kısa kurslar;
 • gönüllü veya ücretsiz iş (varsa);
 • kişisel bilgileri (iletişim adresi, telefon, e-posta adresi, irtibat kişi);
 • Adı, unvanı, telefon numarası, e-posta ve adresi veya üç hakem, bir profesyonel, kişisel ve herhangi biri.

Bir CV medeni durumu, çocuk sayısı, siyasal ya da dinsel aidiyetler, doğum tarihi ya da etnik köken (bu gerekli değildir ve başvuru seçerken dikkate alınmamalıdır) içermemelidir.CV başvuru uygulayarak edildiği yazılan gösteren, uygulamanın tam ve resmi mektup eklenmelidir, uygulama nedenleri ve güçlü başvuru işi getiren olacaktır.

Danışman / İşçi Sözleşme:

Aynı iş tanımı, katılımcı bir yönetim aracı olarak kullanılabilir ve daha sonra nasıl uygulanacağı hakkında bilgi gerekmez. Işler zaman içinde değiştiği için, iş tanımı, her yıl sonra, ilk altı ay sonra, harekete geçirici ve yöneticisi tarafından ortaklaşa gözden geçirilmelidir.

Yöneticisi ve harekete geçirici arasındaki parasal olmayan sözleşme gibi, alt her biri tarafından doldurulacak imza ve tarihlerin bir yere sahip olmalıdır. Onları ve harekete geçirici ve yöneticisi her ikisi tarafından güncellenmesi için önerileri arasındaki tartışmalardan sonra, iş tanımı değiştirilmelidir. Imzalı ve tarihli sonra, kopya yöneticisi ve harekete geçirici için yapılan ve belki de yönetici danışmanı ve proje HQ varsa yönelik kopyalar edilmelidir.

––»«––

Alanında bir Seferberlikci:


A Mobilizer in the Field

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 26.07.2012

 Anasayfa

 Yönetmenlik