Ana Sayfa
 Rapor Yazımı
Çeviriler:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


KİMLER İÇİN RAPOR YAZILIR?

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Minel Türkel


Topluluk Hareketlendiricileri için Bir Kılavuz

BÖLÜM B: Raporları Kimler Teslim Almalıdır?

Raporları kimlerin alması gerektiğine karar vermeden önce, bu raporlardan kimlerin fayda sağlayacağına göz atmak yararlı olacaktır. Bunların herbiri için faydalara bir bakalım:

Kapsadıkları:

Raporun yazarları;
Projeye dâhil olan topluluk;
Diğer topluluklar;
Bağışçılar ve paydaşlar (topluluk üyeleri dâhil olmak üzere);
Araştırmacılar; ve
Hükümet: merkezi, bölgesel, mahalli.

Yazara (yazarlara) olan Faydaları:

İlk bakışta, bir rapordan her şeyden önce alıcının fayda sağlayacağı düşünülebilir. Pek değil! İlk faydalanıcı yazar (ya da yazarlar)'dır.

Peki neden böyle? Çalıştayımızda, hareketlendiricilere yazar ya da yazarların bir raporun yazımından neden fayda sağlayabildikleriyle ilgili öneride bulunmalarını istedim. İşte, onların önerilerinden bazıları:

  • Mevcut bilgileri ayarlayıp düzenlemektedir;
  • Herhangi birinin aklındaki bilgiler düzensiz olabilmektedir;
  • Eksik bilgiler belirlenebilir;
  • Yazar, genel ve tarafsız bir görüş elde edebilir;
  • Analiz ve değerlendirmeyi kolaylaştırır;
  • Etkinliklerle (girdi) sonuçlar (çıktı) arasındaki ilişkiyi netleştirir;
  • Yazara daha az ön yargılı bir öz değerlendirme yapması konusunda yardımcı olur;
  • Tavsiyede bulunma amacıyla bilgi sağlar; ve
  • Hedeflerde, stratejilerde ve/veya gelecekteki etkinliklerde değişikliklere yol açabilir.

Fazladan bir yarar (mümkün ama garantili değil) geribildirimdir (öğüt, tecrübe, tavsiye, rapor hakkında, yazar ve diğerleri). Yazarlardan sonra, pek tabi, sıradaki faydalanıcılar, alıcılardır.

Raporları Kimler Teslim Alır?

Raporları alması gereken aktörleri göz önünde bulundurun. (rapor yazarken her zaman için bunları kimlerin okuyacağını hatırlayın). Hepsi, yukarıda sıralanan aynı faydalar sebebiyle raporları kullanabilirler.

Bunlar, CBO (topluluk esaslı organizasyon ya da topluluk proje idaresi)'yu, LC (Yerel Konsey)'yi, CAO (Kaymakam)'yu, DPC (İlçe Program Koordinatörü)'yi, birimin ya da projenin ulusal merkezlerini (sırasıyla BM'ye, hükümete, ulusal merkezlere ve bağışçılara raporlayan) kapsayabilir.

Hedefler, stratejiler ve etkinlikler üzerinde (raporlara dayalı) değişiklikler yapıldığında, proje daha doğru ayarlanıp, gelişebilir; sonrasında da hedef topluluklar bu raporlardan fayda sağlayabilirler.

Topluluk temelli organizasyonlar tarafından alınan, örneğin bilanço kopyalarını göndermek (ne zaman ve kime), ve topluluk toplantılarındaki sözlü raporlamalar gibi kararlar, kolaylaştırıcı eğitmeninin neden ve nasıl yoluyla topluluk üyelerine rehberlik ettiği benzer beyin fırtınası oturumlarında oluşturulmaktadır.

Alıcılar Nasıl Fayda Sağlar?

Raporların alıcıları nasıl fayda sağlar? Fayda sağlayabilecekleri üç ana yol vardır: bilgi, değerlendirme, teşvik.

Tablo 1: Raporlardan Kimler Fayda Sağlar?

Kimler Faydalanır? Raporlardan Nasıl Faydalanırlar?
Raporun yazarı (yazarları) Yazım yoluyla, yazar (yazarlar) beceri kazanır (fikirler nasıl düzenlenir, nasıl yazılır); zayıflıkları, başarısızlıkları ve başarıyı tanımlar; ve (yazılmış olana kadar saklı kalan) zorlukları tanımlar. Yazmanın (kendisi), değerlendirme becerilerini geliştirmektedir.
Projeye dâhil olan topluluk "Görüş"ün taşıt sürücüsüne hızı ve yönünü kontrol etmesi konusunda yardımcı olması gibi; topluluk da izleme ve raporlama yoluyla ilerlemesini "görmektedir". Sonuçlar (istenilen hedeflere ulaşma) topluluk üyelerinin kendilerini (daha çoğunu yapabilmek için)(özellikle sözel raporlar) iyi hissetmelerini ve cesaretlenmelerini sağlamaktadır.
Diğer başka topluluklar Diğer bir başka topluluktaki insanlar, bir topluluğun ilerlemesi hakkında, bir şeyler görerek ya da duyarak farkındalıklarını arttırabilirler; böyle şeylerin mümkün olabileceğini öğrenirler. Topluluğun başarılarını okurken ya da hakkında fikir edinirken, aynı zamanda kendi topluluk projelerinin sorumluluğunu üstlenme konusunda da cesaretlenmiş olurlar.
Araştırmacılar Araştırmacılar iyi yazılmış raporları, araştırma verilerinin kaynakları olarak kullanabilirler.
Bağışçılar ve paydaşlar Bağışçılar ve paydaşlar, raporları okuyarak ya da öğrenerek bağış yaptıkları paranın, emek gücünün, mekanın ya da ayni bağışın nasıl kullanıldığını öğrenebilirler. Unutmayın ki, tüm topluluk üyeleri bağışçıdırlar. Bu nedenle, sadece topluluk haricindekilerin bağışçı olabileceklerini düşünmeyin.
Hükümet: Merkezi, Bölgesel ve Mahalli Topluluk proje raporları ve hareketlendiricilerin raporları, hükümetin merkezi, bölgesel ve yerel seviyelerinde bilgilendirilmiş ve etkili planlama için gerekli olan hayati bilgileri sağlayarak yardımcı olurlar. Yukarıda belirtilen diğer durumlardaki gibi, raporlar aynı zamanda cesaretlendirmenin de kaynağı, ve diğerleri kadar hükümete faydalıdırlar.

Bu tablo birçok farklı aktörün iyi yazılmış raporlardan faydalandığını gösterir, böylece raporlar yazılırken, akıldaki bu okurlarla birlikte yazılmalıdırlar.

––»«––

Topluluk Yönetimine Durum Raporu Sunuşu:


Topluluk Yönetimine Durum Raporu Sunuşu

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 30.08.2012

 Ana Sayfa

 Rapor Yazımı