Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

TERMINOLOGIA SOBRE EL MATRIMONI

Les regles entren en joc

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Donem un cop d'ull als termes tècnics que utilitzem per designar diferents normes del matrimoni

La major part d'aquests termes ja són al glossari, però els recollim aquí per poder comparar-los i contrastar-los.

Quan estudïis aquestes normes, assegura't de que distingeixes quines proscriuen o prohibeixen, quines marquen preferències, quines prescriuen (ordenen) i quines permeten (o autoritzen) certs comportaments.

La forma sufixada "-gàmia" s'utilitza sovint i actualment fa referència a la unió o al matrimoni.

En diferents cultures, hi ha diferents nivells de formalitat i de reconeixement social de la cohabitació.

En la societat akan, una forma de cohabitació socialment reconeguda però que no implica matrimoni, es diu mpna.

Una sacerdotessa està casada amb el seu déu, però pot tenir una mpna per tenir fills.

Al Canadà, les persones que viuen juntes, porten una vida conjugal sense haver celebrat una cerimònia de matrimoni legal, poden obtenir un tractament legal com si estiguessin casades, sempre i quan portin vivint juntes un cert temps.

Les lleis que afecten el matrimoni entren dintre de la jurisdicció provincial al Canadà, i per tant, difereixen de província en província.

Molt sovint, els immigrants que arriben al Canadà porten amb ells les pràctiques i costums sobre el matrimoni del seu poble, i després les modifiquen i adapten perquè s'ajustin a la llei canadenca.

Donat que tenir més d'una esposa és il·legal al Canadà, hi ha casos de musulmans procedents de l'Orient Mitjà que veuen el seu estatus d'immigrants denegat per tenir més d'una muller, encara que compleixin la resta de requeriments d'immigració.

Bigàmia vol dir dues dones, doncs el prefix "bi" significa dos. És una forma concreta de poligàmia.

És il·legal al Canadà i a les societats occidentals. La llei reflecteix la història i els valors cristians.

Endogàmia vol dir matrimoni dins del mateix grup, amb el prefix "endo "que significa dintre.

Endogàmia ètnica o racial vol dir que una persona ha de triar la seva parella dintre del seu mateix grup ètnic o raça.

Està permesa al Canadà, i la practiquen alguns grups d'immigrants, però no es considera coherent amb els valors canadencs d'inclusió i igualtat racial.

Exogàmia significa matrimoni amb algú de fora del propi grup, amb le prefix "exo" que vol dir fora.

El grup més petit fora del qual una persona ha de casar-se o tenir relacions sexuals és la família immediata, i el tabú de l'incest, quasi universal, proscriu o prohibeix que es doni dintre de la família immediata.

L'exogàmia de llinatge, on es permet el matrimoni només fora del llinatge propi, es considera una extensió del tabú de l'incest.

Monogàmia vol dir matrimoni amb una sola persona, amb el prefix "mono", que vol dir un o una.

Aquesta és la norma preferida pels ideals cristians, i és la que es practica a Europa i a Amèrica del Nord.

Monogàmia en sèrie vol dir diferents cònjuges consecutius, un cada vegada.

Poliàndriavol dir tenir més d'un marit, amb el sufix "-àndria" que significa home. No és una pràctica gaire habitual, i es pot trobar en certs llocs de Nigèria i del nord-est de l'Índia.

Poligàmia vol dir més d'un cònjuge, i inclou tant la poliàndria com la poligínia.  Donat que la poliàndria és molt poc habitual, sovint s'utilitza el terme poligàmia en lloc de poligínia.

Poligínia significa més d'una muller, amb el sufix "gínia" que vol dir dona.

La majoria de cultures i societats de les que es té notícia permeten la poligínia, però en totes elles la proporció de matrimonis poliginis és molt petita.

La majoria dels homes afirmen que no poden tenir més d'una muller perquè no es poden permetre les despeses extres que això els causaria.

Als EEUU i al Canadà, grups com ara els mormons i els oneida permeten la poligínia.

Donat que en molts llocs l'adulteri no és il·legal, la poligínia es pot practicar sempre i quan no es demani que la llei reconegui com a matrimoni a més d'una relació.

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.03.24

 Pàgina d'inici