Trang chủ
 Động viên
Phần dịch

Bahasa Indonesia
বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt
اردو / Urdu

                                        

Trang Khác:

Học Phần

Sơ đồ

Từ khóa

Liên hệ

Tư liệu sử dụng

Liên kết hữu ích

TRỞ THÀNH NHÀ ĐỘNG VIÊN

Bài của Tiến sĩ Phil Bartle

Bài dịch của: Lua Nguyen


Báo cáo đào tạo

Bạn đã được chuẩn bị để trở thành nhà hoạt động, người tạo điều kiện thuận lợi hay người động viên chưa?

Tự kiểm tra

Đánh giá các kỹ năng và kiến thức bạn có. Hãy tự hỏi
 • Tôi có mong muốn dành thời gian và sở thích của mình để giúp đỡ các thành viên cộng đồng, giúp giải quyết các vấn đề của họ hay không?
 • Liệu tôi có thể cư xử theo cách để người khác không nghĩ tôi đang khoe khoang hay không?
 • Tôi có thể làm việc yên ổn không liên quan tới những tranh chấp về chính trị và bè phái hay không?
 • Tôi có thể giữ được sự quan tâm của người khác không?
 • Tôi có muốn làm việc theo cách họ đã từng làm hay không?
 • Liệu tôi có đủ những kiến thức kỹ thuật cơ bản về nông nghiệp, kỹ thuật phù hợp, xây dựng, những con đường, dinh dưỡng,các công trình xã hội, bảo tồn nguồn đất, vệ sinh nước - để hỗ trợ các thành viên cộng đồng phân tích các vấn đề của họ?
 • Tôi có ý định tránh bị nản lòng khi có quá nhiều thứ khác xa với những gì tôi mong đợi?
Nếu có những khả năng này, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để trở thành một nhà động viên

Vai trò của người động viên

Vai trò của người động viên là nhằm động viên cộng đồng hoạt động để ngày càng phát triển tính tự lực và khả năng của mình.
Một cách chi tiết, vai trò đó bao gồm những vấn đề sau:
 • Kêu gọi các cuộc họp cộng đồng để
  • Tóm tắt cho tất cả các thành viên các thông tin chính xác liên quan tới tính tự lực của cộng đồng,
  • Tổ chức và sắp xếp trợ giúp các nguồn cần thiết (cả con người và tài nguyên) cho các hoạt động của cộng đồng.
 • Khuyến khích các thành viên tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng.
 • Tham gia vào các hoạt động nhằm tăng cường tính hiệu quả, khả năng, tự lực và năng lực.
 • Đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các thông tin là chính xác và được dịch một cách đúng đắn.
 • Tránh các thông tin sai lệch, đặc biệt những thông tin gây ra những mong đợi phi hiện thực, sau đó khiến cho họ thất vọng và chán nản.
 • Khuyến khích và khen ngợi các thành viên của cộng đồng, xác nhận rằng họ có khả năng tự phát triển
 • Đảm bảo chắc chắn rằng mỗi quyết định về các hoạt động mà cộng đồng tiến hành là lựa chọn của cả cộng đồng, chứ không phải chỉ là của một số người lãnh đạo cộng đồng.
 • Đảm bảo những đối tượng dễ tổn thương cũng có tiếng nói trong cộng đồng: bao gồm phụ nữ, thanh niên, người tàn tât, những người thuộc dân tộc thiểu số, người yếu và những người bị tước quyền công dân.
 • Để củng cố và khuyến khích sự đồng nhất của cộng đồng, đồng nhất về mục đích, mục tiêu và hành động; chống lại các thế lực làm mất tính thống nhất của cộng động: các định kiến, mê tín dị đoan, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, chia bè cánh, kẻ cả, đặc quyền, phân chia tầng lớp.
 • Tăng cường hoạt động cùng các nhà động viên khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề chung, và để phát triển các kỹ năng về động viên xã hội và quản lý cộng đồng.
 • Được các nhà lãnh đạo và các thành viên cộng đồng hỗ trợ việc học hỏi các kỹ năng và kỹ thuật quản lý cộng đồng.

Người động viên cộng đồng là một nhà hoạt động xã hội và phải có hiểu biết về hoạt động, các nguyên tắc và các kỹ năng xã hội, phải tìm hiểu học hỏi về cách thức cộng đồng được khuyến khích để thống nhất, tự đưa ra quyết định, lên kế hoạch hành động, xác định và cung cấp các nguồn tài nguyên của chính họ cho hoạt động cộng đồng, và lựa chọn các chiến lược phù hợp để sử dụng các nguồn tài nguyên trong và ngoài để đạt được mục đích chung của cộng đồng. xem Công việc của nhà động viên.

––»«––

Nhà động viên hoạt động


Nhà động viên hoạt động

© Bản quyền 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.01.16

 Trang chủ

 Động viên