Mata yang memandang
Sosiologi
Nota Kuliah
Perspektif
'العربية   Català   Deutsch   Ελληνικά   English   Español   Filipino   Français   Italiano   Português   Pycкий   Română   Srpski   Tiên Việt 中文  
 
......... .   . 
.
SOSIOLOGI  PERSPEKTIF
oleh Phil Bartle
diterjemahkan oleh Yoon Sook Jhee
.
Pengenalan Modul (Hub)
  ..
Dokumen dalam Modul PerspektifModul
..
Bagaimana anda Melihat Satu Komuniti adalah Sepenting Bagaimana Anda Memandangnya
.
Dalam mempelajari komuniti, adalah berguna untuk mengetahui sains sosiologi, dan sebab di sebalik aplikasi praktikal seperti pemberdayaan komuniti . Sumbangan terpenting disiplin ini ialah {Perspektif Sosiologi", "cara mendefinisi dan memandang masyarakat oleh saintis sosial
..
Tambahan pula, sebagai asas topik ini, adalah amat berguna untuk menggunakannya untuk melihat pengasas-pengasas sosiologi, Marx, weber dan Durkheim . Walaupun mereka tidak menyumbang dari segi istilah atau pengenalan pendekatan, penulisan mereka membawa ahli sosiologi ke tiga perspektif , konflik, interaski simbolik dan functional
..
Berbeza dengan modul lain di laman ini, modul ini tidak mempunyai dokumen berlainan untuk pembaca dan tujuan yang pelbagai . Semua esei pendek adalah berasaskan nota kuiah saya, dan bersasarkan mereka yang mula belajar sosiologi
..
Pelajar yang serius dinasihatkan untuk bermula dengan semua ini tetapi perlu merujuk sumber yang lebih standard dan lengkap tentang tiga ahli sosiolgi yang klasik dan tiga perspektif klasik
––»«––
.
Muka Surat Terbawah
Hak Cipta Phil Bartle 1967, 1987, 2007
Pengenalan kepada laman ini
Tujuan dan latar belakang laman ini
Bagaimana memohon dana
Pautan kepada modul latihan
Tiga buku panduan untuk pemobilisasi
Modules
Kata Kunci
Pautan anda balik ke laman ini
Jika anda pakai teks dalam laman ini, harapa dapat nyatakan sumbangan penulis dan memaut kembali ke www.scn.org/mpfc
Kajian Masyarakat Akan
Home Page
Peta Laman
Contact us
Dikemaskini pada: 2012.06.19
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked