Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

'العربية
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
بهاس ملايو
Português
Pycкий
Română
Srpski
Tiên Việt
中文

                                        

Ibang Mga Pahina:
Mga Keyword
Mga Modyul

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones

Magagamit:
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

SOSYOLOHIYANG PANINGIN

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ken Poliran

Panimulang Modulo (Sentro)

Mga dokumentong nakapaloob dito sa Paningin na Modyul

Kung paano mo nakita ang komunidad ay maging mas mahalaga kung paano ka tumingin nito

Sa pagaaral sa komunidad malaking tulong kung alam mo ang agham ng karunungang panlipunan at ang mga kadahilanan sa likod ng praktical na pagpatupad gaya sa pagpalakas ng komunidad.

Ang pinaka importanteng tulong sa larangan ng "Sosyolohiyang Paningin" ay ang paraan sa pagtakda at pagtingin sa lipunan na ginagamit ng mga dulubhasang siyentipiko sa panlipunan.

Karagdagan sa paksa ng pundasyon na ito, makahulugang tignan din natin ang tatlong amang nagtatag ng karunungang panlipunan na sina Marx, Weber at Durkheim.

Bagamat hindi sila nagbigay ng pagpahayag at pagtukoy sa gawain, ang mga sinulat nila ay nagbigay daan sa mga sosyolohista sa tatlong tanyag na pananaw, ang magkasalungat, ang makahulungang pagtulong at ang gumagana.

Di-gaya sa pamatanyang modulo sa pahinang ito, ang modulong ito ay hindi binubou ng ibang kasulatan para sa ibang nagbabasa at ibang layunin.

Lahat na ito ay maikling sanaysay base sa aking mga listahan ng panayam, at nakatutok para sa mga baguhan na mang-aaral sa karunungang panlipunan.

Sa mga dibdibang magaaral ipinapayo na magsimula sa mga nakasulat dito pero sa kalaunan pumunta sa bou at pamantayang pamamaraan sa tatlong tanyag na sosyolohista at tatlong tanyag na pananaw.

––»«––

Ang Pagsasanay

Ang Pagsasanay

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.06.19

 Pangunahing Pahina