Afermer xa

Gormer DzerdzerGormerderderwo:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
>తెలుగు /Telugu
ไทย / Thai
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

axa bubuwos:

Dodowo

Lifo

Nyatiwo

Amenkuta

Hahia Gbalerviwo

Kperkperdenu Teferwo

HAHOMER NYAMER DZODZRO

Hahomer Takperkper Worwor Mornu

Nunlorla Phil Bartle, PhD

Nugormerderla Victor Tsikpe-Morttey


Herher Gbalervi

Amerkplorla hia adanuwo herna gberfaderder na kormertorwo

Ber aternu ana nyanya akperder kormer dodowo worwor mer la, wo dorwrnu gaator ernyer haho takperkper worwor simer nyamerdzodzro anyer worna gbator.

Erler vevie ler afisia ber wo nuwo nyanya kpler wogormerserser tso wo amerkplor dorworwor nuti tadodzikperwo, aber alersi nunornlor la tor asi do ngor,kpler susu siwo dzi wotur tamerbubuawo dee,aber ler nyatiwo mer.

Kpler bubuawo.

Merka ler nuwo dordor der tamer aber ako fer gber derder erner o ; dzer agbagba nagbugbor der wo gormer der wo nutor wo gormerserser nu,eye nada susu tso wo nuti ler wo nunornlor dadi gbalervi mer kpler ler wo erverliawo domer. Wo nugormerdernyawo merganor aber Mawunya gborgblor ler takperkper womer o ; wo nyagborgblor merka nor aber dunyaherlawo tor o ; wo nugormer derder merkanor gbadzaa aber sukukorkorwo fer nufiala o, avoid pontificating na gbernu tso dokui kafukafu nu , nafo nu kpler dzigbordi ,gberderder manormee.

Vu mornuwo na wornawo worwor,Bia nugormer derder,Fia nuworwor mornu,

Wo worna kpordernutor nyuietor wu kata nanyer nufiala ga sinor anyi ler gberdertorwo norxi ler Grik,woyorner ber Socrates.erfer nufiamornu ernyer nyagormer derder biabia tso erfer nusrolawo gbor ,erya nutor mernana nudodo o.Ernyer nuserdo amer la gaa ler nuwornawo mer,erye wokplorna amerwo to tamer bubu(nyamerdzodzro,nkulerler dernu nuti mer ) na wodokuiwo

Wo dzi nadzer ermer,kpler kakader dokuidzi eye wo nku nanor nyadzordzor wodzi . Xor nyagormerderderwo tso takperkper mernorlawo gbor. Vervietor na bia gber amersiwo ler anyi kpoo eye wo kperna nu.Merkana mornukporkpor amersiwo erkpor ber wonyer amer dokui dalawo kpler nkuklerlawo ber woa do tor axor nyamerdzodzro la azu wotoer o.

" Ler nyamerdzodzroa terfer la nado "susumerkakakpor" nusorsror mornu da ,erye adoe da aker ler nyamerdzodzro takperkpear dodo mer kpler amertsitsi terfer norlawo ler haborbor la mer.

Nader ermer na takperkpermer valawo ber nyamerdzro mornuwo to vovo, eye dersiader kpler erser siwo kplorna ernuti dor worwor.

Nyamerdzodzro gbadzaa,simer aherwo toe kpler biabiawo,derna mor na nya fer akpa gerder dadakpor tso amerta wokata siwo ler takperkper la mer gbor;"susumerkaka mornu to vovo.

Ler susumerkaka mornu la nya herher meli o , tsitretsitsi der wo erverlia fer nyagborgblor merli o. Adzer ergomer kpler susu dodawo nonlor der kperdzi ,ersiwo merder to o ha, ermergber miatsia ler susu siwo kata mienlor dadi womer."Susumerkaka" norna dodo nu eye wohia na takperkper mernorlawo ber woasror, eye woaza ernuti serwo dziworwor.

Merka gblor nusi nuti wodzer ber kormer la nabu alo awor wo herher mer o.

Adi ber yea gbloer nawo,erlaberna wo nufiafia dodowo li na nuser nana wo, na derkermatsorlermer dzidudu,na gododo ler numanyamanya morwo dzi,na nudzodzro mornuwo gbergber,na sidzerdzer dorlerler mornuwo kpler na nyaterfer matomato(siwo kata nyer worna siwo dzi hiakamer dzina do)

––»«––

Kormer Fufoifo


  kormertorwo fer fufofo

Nernyer ber erwor nunornlor ader nudor tso doworfer sia la dzer agbagba nana nyanya Nunlorla(wo)
eye natsia wo dorworna kpler cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Nunlorla fer nutornyernyer dzersi 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Dor Lorlor tata Lourdes Sada
––»«––
Numerdzodzro Susuea: 2012.01.20

 Afermer Xa

 Gormer Dzerdzer