Glavna Stranica
 Upravljanje
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke

Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


IZBOR ZAJEDNICE

Kriterijumi za izbor zajednica za mobilizovanje

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Posvećeno Gert Ludekingu

Materijal za Obuku

Koje su najbolje zajednice za mobilizaciju?

Uvod:

Ponekad morate izabrati zajednicu; ponekad je zajednica izabrana za vas. Ukoliko imate izbora, ovaj dokument će vas uputiti u tom izboru. Ovaj dokument je namenjen za mobilizere i za rukovodioce mobilizera.

Varijacije u Mogućnostima Izbora:

Zajednica može biti izabrana za vas na nekoliko načina. Možda radite za neprofitnu organizaciju ili projekat koji su već izabrali zajednice koje će dobiti njihovu pomoć. Možda ste deo vladinog (regionalna, opštinska, okruna vlada) projektnog procesa koji je odlučio koje zajednice će biti uslužene.

Sve više i više, veliki seoski vodni projekti primenjuju DRA (pristup koji zahteva odgovor). Ponekad to znači da je javni oglas objavljen da će pomoć biti na raspolaganju za vodu i sanitaciju ukoliko se zajednice prijave, i zadovolje odredjene kriterijume. Samo nakon što je zajednica izabrana za takvu pomoć će mobilizer biti poslat zajednici.

Možda vam je data formula, kao što je sela najbliža opštinskom glavnom gradu, ili zajednice odredjene veličine, i možda je zahtevano od vas da izaberete svaku zajednicu redom po veličini ili blizini. Ovakvi arbitrarni kriterijumi znači da vi nemate izbora u tome koju zajednicu da izaberete prvu, drugu, treću itd.

Gde imate izbora, mnogi načini mogu biti primenjeni u tom izboru. Ukoliko ste rukovodioc ili upravljač odredjenog područja (na primer: opštine) možete izabrati zajednice u okviru vašeg područja kojoj ćete poslati nekoliko mobilizera. Ili ukoliko ste mobilizer u odredjenom području, možete da izaberete zajednice u okviru tog područja. Pod ovim uslovima vi možete primeniti neke principe u unapredjenju koji su predstavljeni na nekoliko mesta na ovom sajtu, izabrati koje zajednice želite, kojim redom i preko kojeg vremenskog perioda.

Ukoliko ste mobilizer sa takvim izborom, onda bi vam ovaj dokument trebao biti koristan u biranju. Ukoliko ste rukovodioc mobilizera, mi predlažemo da u potpunosti komunicirate sa vašim mobilizerom ili mobilizerima, kroz primenu upravljanja u kojem i oni učestvuju, i da se suglasite sa njima u izboru zajednica, i vremenskog perioda za mobilizovanje. Ukoliko ste vi dobrovoljni ili samostalni aktivista, vi možete koristiti mnoge kriterijume, ali ti koji su ovde navedeni i opisani vam mogu biti korisni u biranju.

Zašto Bi Zajednica Trebala Biti Izabrana?

Dve glavne osnove na kojima bi trebali da bazirate svoj izbor su: (1) potreba i (2) mogućnost uspeha.

U idealnom svetu, gde bi svaka intervencija imala isti efekat na sve zajednice, izbor zajednice bi bio lak. Najsiromašnije zajednice, te sa najmanje sposobnosti i moći, bi trebale biti prve koje bi trebale dobiti mobilizera koji bi radio u njima. Svet, medjutim, nije idealan. Drugi kriterijum izbora mora biti prvenstveno primenjen. Postoje mnogi razlozi zašto zajednica nebi trebala biti izabrana - ako intervencija neće imati nikakvog efekta, ako će sav trud u mobilizaciji propasti.

Mogućnost za uspeh je važan kriterijum, ne samo potreba. Neuspeh može da upropasti ugled mobilizacije. Uspeh može da podstakne veću upotrebu mobilizacije. Ukoliko je trud uložen u mobilizovanje zajednice, sredstva će biti proćerdana (mobilizerska plata, vreme, energija) ukoliko se taj trud svrši u neuspehu.

Sveukupno, mi možemo da nadogradjemo na unapredjenje, i uspeh stvara unapredjenje.

Faktori Koji Utiču Na Uspeh:

Kada ste suočeni sa izborom zajednica u koje bih ste poslali mobilizere, potrebni su vam odredjeni podaci o zajednicama. Odredjeni podaci bi bili korisni u proceni gde bi uloženi mobilizacioni trud bio najuspešniji.

Da li postoji hitna potreba ili problem u zajednici? Ukoliko postoji, da li može da služi kao cilj? Ukoliko se članovi zajednice slažu da postoji odredjeni problem, to može služiti kao baza za uspeh u prvobitnoj mobilizaciji.

Da li postoji istorija uspeha u mobilizovanju, samomobilizovanju? Primetite da koristimo reč "uspeh." Prethodna mobilizacija nije imovina, i čak šta više može se pokazati preprekom, ukoliko je vidjena kao neuspeh od strane članova zajednice.

Takodje mi koristimo frazu "samomobilizovanje." Ukoliko je odredjena mobilizacija sprovedena bez intervencije iz spoljašnjosti, onda zajednica poseduje unutrašnju imovinu koju dobar mobilizer može da iskoristi.

Kakvi su stavovi lokalnih vlasti (rukovodioca, službenika)? Jesu li oni voljni, saosećajni, obrazovani? Lokalni politički rukovodioci su retko resurs metodima unapredjenja, zato što oni obično traže spoljna sredstva, i stoga možda nisu svesni opasnosti od zavisnosti koju ta sredstva mogu prouzrokovati. Ukoliko su oni voljni da slušaju vaša objašnjenja o metodima unapredjenja, i mogu da uvide da će i oni sami (i njihove političke aspiracije) imati dugoročne koristi od toga, onda oni mogu biti mogući saveznici (proverite Političari). Vaša prvobitna briga je da oni ne postanu prepreka u vašem radu. Bez njihovog odobrenja, čak i pasivnog odobrenja, mobilizacija može biti oteta od vas.

Kakva je situacija sa transportom i komunikacijom prema i od zajednice? Da li je zajednica dostupna čitave godine? Da li postoji put koji je pristupačan u svakoj vremenskoj situaciji? Kiša i poplava (u tropskim zemljama) ili sneg (u zajednicama u ili blizu Arktika) mogu preprečiti prilaz u odrejdenim delovima godine. To bi bilo problematično za mobilizaciju. Da li postoje telefoni koji rade čitave godine? Iako su putevi zatvoreni, telefoni mogu biti korisni u mobilizovanju. Ukoliko je internet dostupan, ili čak samo elektronska pošta, to takodje može biti korisno, naročito ukoliko zajednica nije fizički dostupna delom godine.

Kakva je društvena organizacija zajednice; da li je pogodna za samopomoć? Tu je potrebno da budete sociolog. Vi i vaši mogilizeri morate ne samo biti sposobni da sprovedete odredjenu meru društvenog istraživanja, vi morate biti sposobni da na svu informaciju proučite iz društvene perspektive. (Proverite Kultura za objašnjenje o tome kako društvena priroda zajednice prevazilazi pojedince od kojih se ona sastoji). Proverite lekciju o Zajedničnom Istraživanju. Informacija sakupljena i raportirana od strane mobilizera mora biti organizovana i zavedena u Upravljačkom Informacionom Sistemu (UIS) koji dozvoljava lak dosput svim podacima po potrebi. Informacija mora da vas dovede do odluke o tome koja je zajednica pogodnija i koja će pozitivno reagovati na mobilizaciju. Kako vaši mobilizeri održavaju arhivu, postave osnovu i sprovode istraživačke studije, i kako ih vi upućujete u tome, je presudno.

Da li postoje mogući rukovodioci koji mogu da sprovedu proces mobilizacije i unapredjenja? Da li se oni mogu identifikovati? Da li mogu biti obučeni u neophodnim veštinama? Da li će suradjivati u tom procesu?

Kolika je veličina zajednice? Da li je suviše mala da bi bila angažovana u samopomoćnim aktivnostima. Da li je suviše velika da bi se organizovala?

Da li postoje sukobi u okviru zajednice? Koji je stepen nejedinstva? Da li postoji mogućnost da se organizuje ujedinjenje koje će zbližiti frakcije? Da li postoji nasilje u okviru zajednice? Da li postoje kriminalne bande koje se bore jedno sa drugom na ulicama? Da li postoji etnička (i jezička i verska) tolerancija? Dok je neujedinjenost realnost, da li postoji mogućnost za umanjenje tog neujedinjenosti u toku procesa mobilizacije? Da li zajednica prihvata ujedinjenje? Da bih ste našli odgovore na ova pitanja mora ćete da sprovedete odredjenu dozu sociološke analize.

Ova sva pitanja su povezana sa uslovima u zajednicama, čiji odgovori vas mogu dovesti da postanete bolji u predvidjanju uspeha mobilizacije. Što zajednica ima bolje šanse da postane nezavisna kroz mobilizaciju, time bi trebala da bude bolji kandidat za izbor za vaš mobilizacioni program.

Zaključak:

Dva važna kriterijuma za izbor zajednica za mobilizovanje su: potreba (najsiromašnije bi trebale prvo biti izabrane) i mogućnost za uspeh.

Ukoliko ste vi odgovorni za nekoliko zajednica, sve bi trebale da zadovolje oba kriterijuma.

Ukoliko bi trebalo da izaberete medju nekoliko zajednica (recimo u okviru odredjenog područja), onda bi trebali da izaberete te kojima je ponajviše potrebno unapredjenje, ali takodje i te koje imaju najbolje šanse da pozitivno reaguju na intervenciju.

––»«––

Kopanje Jarka:


Community Contribution; Digging a Trench

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 02.10.2011.

 Glavna Stranica

 Upravljanje