Pangunahing Pahina
 Mahahalagang mga Salita


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
العربية /  س
العربية /  ش
العربية /  ص
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी /   स
हिन्दी /   ष
हिन्दी /   श
Italiano
日本語 /   ち
日本語 /   さ
日本語 /   し
日本語 /   す
日本語 /   せ
日本語 /   そ
Kiswahili
بهاس ملايو / Melayu
Nederlands
Português
Română
Русский  / с
Русский  / ц
Русский  / ч
Русский  / ш
Русский  / щ
ไทย   / ซ
ไทย   / ศ
ไทย   / ษ
ไทย  / ส
Srpski  / s
Srpski  / š
Tiếng Việt
Türkçe / s
Türkçe / ş
اردو  / ﺚ
اردو  / س
اردو  / ش
اردو  / ص
Yoruba

                           

Ibang Mga Pahina:

Socyolohiya

Nasusulat na lektyur

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   D   E   G   H   I   K   L   M   N   NG   NY   P   R   S   T   U   W   Y


Mga pinakamahalalgang salita na nagsisimula sa letra S

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Maureen Genetiano, May M Virola, Lonela Bloxom


 

SAKIT

Ang karamdaman o pagkakasakit ay isa sa limang elemento ng kahirapan

Mas mura, mas makatao, at mas prodaktibo para sa isang komunidad na pigilin kaysa gamutin ang sakit at ibaling ang mga yaman sa paggamot ng mga karamdaman na laging nararanasan ng mga tao sa komunidad, sa halip na sa mga sopistikadong kagamitan o mga kakayahan sa paggagamot ng iilang mayayamang tao (ito ang dahilan kaya ang WHO ay itinataguyod at sinusuportahan ang mga prinsipyo ng pangunahing kakayahang pangkalusugan).

Dahil alam mo na ito, ikaw bilang tagapagpakilos ay maaaring hamunin ang una at minsan ay hindi pinapansin na klinika, at marahil ay ipakita sa kanila ang dahilan kung bakit ang pagpili ng epektibong pagkukunan ng tubig at sistema ng kalinisan upang maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa tubig ay mahalaga.

Deutsch: Krankheit, English: disease, Español: enfermedad, Filipino/Tagalog: sakit, Français: maladie, Português: doença, Română: boala, Somali: cudur


 

SAMAHAN

Ang "bakasan o samahan" ay isang relasyon kung saan mayroong pagkakapantay-pantay ng mga nakipag-kasunduan.," sa itaas, pinag-ukulan ngpansin na lahat tayo, kahit paano ay nakatangkilik sa isa't isa. Habang ang iyong mga gawain ay para sa pagtanggal ng pagtangkilik ng komunidad, ito ay hindi huwarang magiging magsasarili.

Ang realistikong layunin, kung gayon, ay para sa komunidad ay magkaroon ng bakasan o samahan sa mga awtoridad ng munisipyo o distrito, at gumawa patungo sa pantay na relasyon.

Deutsch: die partnerschaft. English: partnerships, Español: asociación, Français: partenariat, हिन्दी (Hindi): भागीदारी, Italiano: partenariato, Português: parceria, Română: partneriat 
──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.10

 Pangunahing Pahina