Trang Chủ


Dịch:

Akan / j
Akan / y
العربية / ج
العربية / ي
Indonesia / j
Indonesia / y
Deutsch
Deutsch
Ελληνικά
English / j
English / y
Español / j
Español / y
Filipino
Français / j
Français / y
Galego / j
Galego / y
हिन्दी / य
हिन्दी / जा
हिन्दी / ज
हिन्दी / य
Italiano / j
Italiano / y
日本語 /   や
日本語 /   ゆ
日本語 /   よ
Kiswahili / j
Kiswahili / y
Português / j
Português / y
Română / j
Română / y
Русский /   и
Русский /   ë
Русский /   ю
Русский /   я
Af Soomaali / j
Af Soomaali / y
ไทย /  ญ
ไทย /  ย
Tiếng Việt / j
Tiếng Việt / y
Türkçe / j
Türkçe / y
اردو / ـﺞ
اردو / ـژ
اردو / ے
اردو / ـی
Yoruba / j
Yoruba / y

                           

Trang Khác:

Từ Khóa

Sociology

Học Phần

Sơ Đồ Trang

Liên Hệ

Tài Liệu Hữu Ích

Đường Dẫn Hữu Ích


Liên kết đến các từ bắt đầu với:

  A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y


Từ khoá bắt đầu bằng chữ cái J

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi So Ta, Duong Vu

 

KEY WORD

text

links 
––»«––
Các trang này được làm bởi sự cộng tác của tình nguyện viên.
Nếu bạn tìm được từ liên quan đến sự uỷ quyền cộng đồng và nó cần được thảo luận, xin mời bạn viết ra.
Trang web này được lưu trữ thông qua mạng cộng đồng Vancouver (VCN)
Nếu bạn sử dung lại tài liệu của trang này xin hãy ghi rõ tên tác giả
và nối đường dẫn đến www.cec.vcn.bc.ca

© Quyền tác giả: Phil Bartle
 Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Last update: 2015.10.04

 A i tekivu ni drau ni pepa