Glavna Stranica
 Glavne reči


Prevodi:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Italiano
Kiswahili
Português
Română
Русский
ไทย   / Pho Phueng
ไทย   / Fo Fa
ไทย   / Pho Phan
ไทย   / Fo Fan
ไทย   / Pho Sam-Phao
Srpski
Af Soomaali
Tiếng Việt
Türkçe
اردو

                       

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne vezeGlavne reči koje počinju sa slovom F

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

 

FAKTORI SIROMAŠTVA

"Velikih pet" faktora siromaštva (kao društvenog problema) su: neznanje, bolest, ravnodušnost, nepoštenje, i zavisnost.

Oni, zauzvrat, doprinose faktorima kao što su nedostatak tržišta, slaba infrastruktura, slabo rukovodstvo, lože upravljanje, pod-zapošljavanje, nedostatak sposobnosti, nedostatak kapitala, i ostali.

 Català: factors de la pobresa,    Deutsch: Armutsfaktoren,    English: factors of poverty,    Español: factores de pobreza,    Français: facteurs de la pauvreté,    Italiano: fattore di povertà,    Português: fatores de pobreza,    Română: factori ai săraciei,    Srpski: faktori siromaštva,    Türkçe: yoksulluğun etkenleri,    中文 : 导致贫穷的因素


 

FEMINISTIČE TEORIJE

Ovo su društvene teorije koje proučavaju istorijske i kulturne aspekte pola i veze izmedju polova. Feminističke perspektive obuhvataju stavove Marksa, Liberala i ne-Marksa.

U vašem radu kao mobilizer, vi treba da posmtrate i razumete prirodu pola u zajednici, i kakav uticaj veze medju polovima imaju na potencijal za unapredjenje zajednice.

(Proverite Pol).

 Català: teories feministes,    Deutsch: Feministische Theorien,    Ελληνικά: φεμινιστικεσ θεωριεσ,    English: feminist theories,    Español: teorías feministas,    Français: théories féministes,    Italiano: femminismo,    Português: teorias feministas,    Română: teorii feministe,    Pyccкий: Феминистические Теории,    Srpski: feminističe teorije,    Türkçe: feminist kuramlar,    中文 : 女权主义理论


 

FIKSIRAN PROGRAM

Program koji je strog i po receptu.

Materijal za obuku je predstavljen na sistematski način. Proverite Veliko.

Sve lekcije su kreirane na način koji forsira učitelje da prate stroga uputstva.

Ovakav program nedozvoljava da učitelji budu kreativni. (Džek Slik)

 Català: programa de seqüenciació tancada,    Deutsch: standardprogramm zum lesenlernen,    Ελληνικά: προγραμμα lock step,    English: lock step programme,    Español: programa de secuencia cerrada,    Français: programmes à échelons fixes,    Italiano: programma lock step,    Română: programul ”pas inchis”,    Srpski: fiksiran,    中文 (Zhōngwén): 一个有既定步骤的计划


 

FRAKCIJA

A "frakcija" je grupa ljudi na jednom kraju društvenog spektruma.

Kao mobilizer, vi treba da obezbedite da se vi nesmatrate kao da podržavate bilo koju frakciju u zajednici (objašnjeno u Organizovanje Jedinstva).

Proverite društvene frakcije.

 Català: facció,    Deutsch: Interessengruppe,    Ελληνικά: φατρια,    English: faction,    Español: facción,    Français: faction,    Italiano: fazione,    Português: Facção,    Română: facțiune,    Srpski: frakcija,    Türkçe: gruplaşma,    中文 : 派系


 

FUNKCIONALNA ANALIZA

U sociologiji, funkcionalna analiza je teorija koja smatra društvo skupom različitih elemenata koji doprinose ravnoteži u tom društvu.

Kritika protiv ove teorije je da ona podržava konzervatizam i stanje bez promena. Drugi problem sa ovom teorijom je da se nemože dokazati niti potući (kao istinski naučne teorije).

Većina sociologa, medjutim, smatra da različiti aspekti društvene organizacije doprinose održavanju ostalih aspekata. Promene u jednom aspektu će, stoga, uticati na promenu ostalih aspekata.

Mobilizer nemora da dokaže teoriju, nego samo da posmatra zajednicu koliko god može, i uvidi kako neki delovi pomažu da održe čitavu zajednicu, i kako promene u jednom delu mogu doprineti promenama u drugim delovima zajednice.

 Català: anàlisi funcional,    Deutsch: Funktionalistische Theorien,    English: functional analysis,    Español: análisis funcional,    Français: l'analyse utilitaire,    Italiano: analisi funzional,    Português: análise funcional,    Română: analiza funcțională,    Pyccкий: Функциональный Анализ,    Srpski: funkcionalna analiza,    Türkçe: işlevsel analiz,    中文 : 功能性分析


──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
──»«──
Zadnja dopuna: 2015.09.12

 Glavna Stranica