Glavna Stranica
 Glavne reči


Prevodi:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Deutsch
Català
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Galego
हिन्दी /   ब
हिन्दी /   भ
Italiano
日本語 /   ば
日本語 /   び
日本語 /   ぶ
日本語 /   べ
日本語 /   ぼ
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Crpski
Af Soomaali
Tiếng Việt
Türkçe
اردو

                              

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne vezeGlavne reči koje počinju sa slovom B

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

 

BES:

Potencijalno najopasnija emocija pri vašem radu je bes ─ kako podneti bes? Kao jjudska bića, mi imamo emocije, i bes je jedan od emocija. Ureduje biti besan; to je deo nas kao ljudskih bića. Netreba da se osećamo krivim ili da budemo osramoćeni kada se osećamo besnim. Sam bes je normalno ljudsko osećanje. Treba da ga prihvatimo.

Šta mi uradimo u tom besu, medjutim, može uticati na naš rad, bez obzira da li mobiliziramo zajednice, rukovodimo osobljem ili dobrovoljcima. Kada stranka, dobrovoljac, osoblje ili član zajednice napravi grešku, naročito grešku koja utiče na naše ciljeve, na primer, iskušeni smo da pokažemo naš bes, baš kada važno da budemo mirni i i odmereni.

Kada vidimo da neko napravi grešku koja utiče na naš proizvod, treba da prepoznamo da će nas to razbesneti i da je to naša odgovornost da podnesemo taj bes. Najbolji potez je da se prošetamo. Ukoliko memamo dovoljno vremena, onda bi trebali da barem odemo u drugu sobu bez da pokažemo bes, i da taj bes tamo ispustimo, izvan pogleda tih koji su nas razbesneli.

Zatim, kada bes imamo pod kontrolom, možemo efektnije da se suočimo sa dogadjajem koji je izazvao naš bes. Ukoliko je to bila greška od strane stranke, dobrovoljca, osoblja ili člana zajednice, možemo poduzeti akciju opisanu u glavnoj reči, Greška. Ta akcija može samo onda biti efektivna ukoliko je poduhvatimo kada smo smireni.

 العربيّة: غضب,   বাংলা : রাগ,   Bahasa Indonesia: kemarahan,   Català: ràbia,   Deutsch: wut,   Ελληνικά: Θυμός,   English: anger, ire, choler,   Español: Ira,   Euskera: Haserrea,   Ewe: ibinu,   Filipino/Tagalog: Galit,   Français: colère,   Galego: anoxo,   Italiano: collera,   日本語: 怒り,   Kiswahili: hasira,   Malay: Kemarahan,   Português: ira,   Română: furie,   Srpski: bes,    తెలుగు: ఆవేశము,   Tiên Việt: sự tức giận,   Türkçe: öfke,  中文 (Zhōngwén): 怒气

 

BEZGLAVNI

U malim grupama lovaca i sakupljača hrane, politička struktura je minimalna, skoro jednaka. Gde nepostoje kraljevi i šefovi, antropolozi su nazvali takve grupe bezglavnim.

U modernom društvu, one se mogu naći medju privremenim ili obićno promenljivim grupama prijatelja. Samo u najmanjim i neutvrdjenim zajednicama ćete naći bezglavne političke sisteme.

 Català: acèfal,    Deutsch: azephal,    Ελληνικά: ακεφαλοσ,    English: acephalous,    Español: acéfalo,    Français: acéphale,    Galego: acéfalo,    हिन्दी : बेसिर,    Italiano: acefalo,    Kiswahili: acephalous,    日本語: 指導者の欠如,    Português: acéfalo,    Română: acefa,    Pyccкий: ацефальное,    Srpski: bezglavni,    Türkçe: başsız,    中文 : 没有领导者


 

BILATERALNO

Nešto što obuhvata dve stranke. Od "bi" što znači dva. "Lateral" znači da su dve stranke na istom nivou, ali to je obično samo ideja u ovoj industriji gde zemlja koja dostavlja sredstva odlučuje dali da dostavi stredstva i za koju svrhu.

Takodje se često podrazumeva da je zemlja koja dostavlja sredstava moralno bolja od primaoca te pomoći. Kanadska agencija, CIDA, ima odeljak koji se zove "Bilateralni" koji vodi računa o dostavljanju pomoći izmedju Kanade i ostalih zemalja koje primaju njenu pomoć. Uporedite to sa " Mnogostranom."

Bilateralna pomoć znači pomoć medju vladama, uključujući Britanski DFID, Američka USAID, Kanadska CIDA, Švedska SIDA, Danska Danida, i ostali odeljci bogatih zemalja kao što su Nemačka, Francuska, i Japan, i lokalne agencije, obično kompanije, koje dobijaju sredstva od bilateralnih agencija.

 Català: bilateral,    Deutsch: bilateral,    Ελληνικά: δίπλευροσ/αμφίπλευροσ,    English: bilateral,    Español: bilateral,    Galego: bilateral,    हिन्दी : द्विपक्षी (Dhwi-pakshee),    Italiano: bilaterale,    Português: bilateral,    Română: bilateral,    Pyccкий: билатеральный,    Srpski: bilateralno,    Türkçe: iki taraflı,    中文 (Zhōngwén): 双方的


 

BOGATSTVO

Bogatstvo je bilo šta (roba ili usluga) što ima vrednost. Količina vrednosti je bazirana na relativnoj oskudici za tu stvar i njegovoj relativnoj korisnosti.

Prenošenje para (preno), sam od sebe, nestvara bogatstvo, niti umanjuje siromaštvo. Davanje para siromašnoj osobi, bez obzira koliko puta se to ponovi, nije rešenje društvenom problemu siromaštva. Bogatstvo je stvoreno kada je neka vrednost dodata ekonomiji.

Proverite IG, Siromaštvo, Bogatstvo.

Bogatstvo pripada šesnaest elementima moći ili sposobnosti zajednice ili organizacije. Sepen do kojeg je čitava zajednica (nasuprot pojedincima unutar nje) je u kontroli stvarnih i potencijalnih sredstava, proizvodnji i distribuciji retkih retke i korisne robe i usluga, monetarnih i nemonetarnih (uključujući doprinete radne snage, zemlje, pribora, znanja, veština).

Što je zajednica bogatija, s time je snažnija. (Kada pohlepni pojedinci, porodice ili grupe se domognu bogatstva na trošak čitave zajednice ili organizacije, to oslabljuje zajednicu ili organizaciju). Pri podsticanju zajednice da se organizuje i deluje, mobilizer mora biti svestan uloge koju bogatstvo ima u unapredjenju zajednice ili organizacije.

Proverite: Elementi Zajednične Sposobnosti.

 Català: riquesa,    Deutsch: Wohlstand,    Ελληνικά: πλουτοσ,    English: wealth,    Español: riqueza,    Français: richesse,    Italiano: Ricchezza,    Português: riqueza,    Română: belșug,    Srpski: bogatstvo,    中文 (Zhōngwén): 财富


 

BOJA

Kada svetlo vibrira pod različitim frekvencijama, mi "vidimo" te varijacije kao različite boje.

Boje nisu deo stvari koje mi vidimo, nego su odraz u nama tih frekvencija pod kojima se svetlo odbija.

Razlike u bojama su unutar našeg optičkog i nervnog sistema.

Mi nemamo načina da potvrdimo da šta vi vidite kao "crveno" je isto što ja vidim kao "crveno" čak i kada istu stvar sa istom bojom (crvenom) opisujemo.

Proverite " Tri Duše." Boja je vrlo važna u kosmologiji Akana.

=Boja kože se često koristi da se razlikuju manjine koje se često zovu "rase."

Ovo je vrlo nenaučno.

Biološke kategorije nepostoje za rase ili boje.

Veće varijacije u tonu boje kože jedne osobe postoje nego medju bojama ljudi koji pripadaju različitim rasama. Granice ne postoje.

Rase i boje su društvene kategorije.

Različiti jezici postave granice okolo različitih boja.

Varijacije u sistemu za nazivanje boja su dovele do razvoja Sapir-Vorf hipoteze koja tvrdi da mi naučimo da opažamo i razumemo stvarnost kroz jezik koji naučimo.

 Català: color,    Ελληνικά: χρωμα,    English: colour,    Español: color,    Italiano: colori,    Português: cor,    Srpski: boja,    中文 (Zhōngwén): 颜色


 

BOLEST

Bolest je jedna od pet glavnih faktora siromaštva.

Jeftinije je i produktivnije za društvo ili zajednicu da spreči nego da leči bolest i da upotrebi ograničena sredstva u tretiranju nekoliko najučestalijih bolesti koje utiču na većinu stanovnika, nego da ih upotrebe na neki skup pribor za tretiranje nekoliko bogatih ljudi (to je razlog zašto Svetska Zdravstvena Organizacija podržava osnovnu zdravstvenu zaštitu).

Sa time u vidu, vi kao mobilizer ćete možda podstaknuti promenu zajedničnog izbora da izgrade bolnicu i možda im pomoći da uvide logiku da prvo izaberu efikasniji vodovodni i sanitarni sistem koji će sprečiti bolesti koje se prenose putem vode.

 বাংলা : রোগ,    Bahasa Indonesia: penyakit,    Català: malaltia,    Deutsch: Krankheit,    Ελληνικά: ασθενεια,    English: disease,    Español: enfermedad,    Euskera: gaixotasuna,    Filipino/Tagalog: sakit,    Français: maladie,    Galego: enfermidade,    Italiano: malattia,    日本語: 病気,    Malay: penyakit,    Português: doença,    Română: boala,    Af Soomaali: cudur,    Srpski: bolest,    Tiên Việt: dịch bệnh,    Türkçe: hastalık,    中文 (Zhōngwén): 疾病


 

BURADJENJE SVINJETINE

Politička korupcija postoji svugde u svetu. Stoga možda nije prikladna upotreba lokalnog izraza iz Amerike da se opiše jedan česti oblik korupcije, ali ovo je lokalni izraz.

Grad Čikago je poznat po tome da je dom najpoznatijeg oblika organizovanog kriminala, mafije, koji je postojao u vremenskom periodu zabrane.

Taj grad je takodje i važno mesto za klanje životinja. Ljudi kažu da kriminal i mesari smrde.

Mnogi ljudi su stali u tom gradu na putu ka zapadnoj obali da pokupe buradi posoljene svinjetine koja može da traje kroz zimu jer sol sačuva meso.

Čikago je takodje imao poznato podmitljivu gradsku vladu, a da negovorimo o podmitljivim unijama.

Od političara se očekivalo da podplate njihove podržavatelje, ili barem rukovodioce grupa koji su glasali za njih:  rukovodioce unija, etničkih organizacija, čak i crkvene rukovodioce.

Kada su oni pobedili na izborima, oni su uzvratili uslugu, ugovor ovde, zakon onde, posao ovde, fiksirana kazna onde, i tako dalje.

Na te usluge se odnosi kao na porinuće u burad posoljene svinjetine od strane političara i dodeljivanje ovoga ili onoga različitim podržavateljima.

Od tada, "burad svinjetine" je postao glagol, i "buradjenje svinjetine" je postao priznata metodologija. To je sve sleng.

 Català: favoritisme,    Deutsch: pork barrel,    Ελληνικά: χοιρινο στο βαρελι,    English: pork barrel,    Español: favoritismo,    Français: porc barrelling,    Italiano: pork barrelling,    Português: barril de carne de porco,    Română: pork barrelling,    Srpski: buradjenje svinjetine,    中文 (Zhōngwén): 猪肉桶政治


 

BURŽOASKI

Ovo je pridev, i odnosi se na način života osoba koje su "važne" (važne osobe u gradu) ili vlasnici fabrika i prodavnica. Ona predstavlja krute i netolerantne stavove, i "ispravni" način života, odraz Viktorijanskog doba devetnaestog stoleća.

To je popularna reč medju umetnicima, koji sebe smatraju članovima te klase.

 Català: burgès,    Deutsch: bourgeois,    Ελληνικά: αστικοσ,    English: bourgeois,    Español: burgués,    Français: bourgeois,    Galego: burgués,    हिन्दी : बूर्जुआ (burjuaa),    Italiano: borghese,    Português: Burguês,    Română: burghez,    Pyccкий: Буржуазный,    Srpski: buržoaski,    Türkçe: burjuva,    中文 (Zhōngwén): 中产阶级的


 

BURŽOAZIJA

Ova reč je imenica koja se odnosi na ljude koji su vlasnici načina proizvodnje bogatstva. Ovo su kapitalisti. Marks je napisao da je glavni sukob u društvu medju vlasnicima bogatstva, i tih koji prodaju njihovu radnu snagu za opstanak.

Na nivou zajednice, važno je za mobilizera da utvrdi ko je vlasnik i kontroliše zemljište (ukoliko se radi o poljoprivrednoj zajednici gde je zemlja glavni faktor u proizvodnji) i bilo kojih drugih faktora proizvodnje, i da utvrdi ko su ti koji zapošljavaju ljude da rade za njih.

Takodje je važno da se utvrde ti koji su vlasnici imovine koju drugi iznajmljuju.

 Català: burgesia,    Deutsch: bourgeoise,    Ελληνικά: Αστική/μεσαία τάξη,    English: bourgeoisie,    Español: burguesía,    Français: bourgeoisie,    Galego: burguesía,    हिन्दी : पूंजीपति (Punjee Pati),    Italiano: borghesia,    Português: burguesia,    Română: burghezie,    Pyccкий: Буржуазия,    Srpski: buržoazija,    Türkçe: burjuvazi,    中文 (Zhōngwén): 中产阶级


──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
──»«──
Zadnja dopuna: 2015.09.10

 Glavna Stranica