Glavna Stranica
 Glavne reči


Prevodi:

Akan
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी
Italiano
Kiswahili
Português
Română
Русский
Srpski
Tiếng Việt
Türkçe
اردو

                           

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne vezeGlavne reči koje počinju sa slovom V

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


 

VENOV DIJAGRAM

Venoc dijagram je dijagram koji se sastoji od nekoliko krugova, svaki krug predstavlja deo celine. Nekoliko krugova se mogu preklapati, što znači da se neki delovi preklapaju po nekim karakteristikama.

U zajedničnom radu i sociologiji, celina može biti zajednica i svaki krug može predstavljati grupu u okviru te zajednice. Neke od tih grupa se mogu preklapati, i to je predstavljeno sa krugovima koji se preklapaju.

 Català: diagrama de venn,    Deutsch: Venn-Diagramm,    Ελληνικά: διαγραμμα του venn,    English: Venn diagramme,    Español: diagrama de Venn,    Français: diagramme de Venn,    Italiano: diagramma di Venn:,    Português: diagrama de Venn,    Română: diagrama venn,    Srpski: venov dijagram,    中文 (Zhōngwén): 维恩图


 

VERNA DIMENZIJA

Verna dimenzija zajednice je još jedna struktura ideja, ponekad protivrečnih, koje ljudi imaju o prirodi svemira, sveta oko sebe, njihove uloge u tome svemu, uzroku i efektu, i o prirodi vremena, materije, i ponašanja. Proverite "Kultura."

Verovnaja, kao svi kulturni elementi, se prenose kroz simbole, ne kroz gene. Verovanja i mišljenje o stvarnosti koju članovi zajednice dele su pod uticajem vaših mobilizacionih aktivnosti, i trebalo bi da to uzmete u obzir pri planiranju mobilizacionih aktivnosti.


VERSKA DIMENZIJA ZAJEDNICE

Verska dimenzija zajednice su ideje, nekada suprotne jedna drugoj, koje ljudi poseduju o prirodi svemira, svetu oko njih, njihove uloge u tom svemiru, uzroku i efektu, i o prirodi vremena, stvari i ponašanju.  Proverite "kultura."

Verovanja, kao svi kulturni elementi, se prenose kroz komunikaciju simbola, ne nasledjeni kroz gene.  Mobilizacione aktivnosti utiču na verovanja i poglede na stvarnost koje članovi zajednice dele, i to se mora uzeti u obzir pri planiranju tih aktivnosti.


 

VEŠTINE

To su sposobnosti pojedinaca koji doprinose organizaciji zajednice, sposobnost da sprovedu svoje projekte, njihovog tehničkog, administrativnog, organizacionog znanja, njihove sposobnosti da se mobilišu.

Veštine pripadaju elementima moći ili sposobnosti zajednice ili organizacije. Proverite: Elementi Zajednične Moći. To su tehničke veštine, veštine u rukovodjenju, organizaciji, mobilizaciji.

Što više veština (grupe ili pojedinci) zajednice ili organizacije pribave i koriste, unapredjenija će biti zajednica ili organizacije sa time. Pri podsticanju zajednice da se organizuje i deluje, mobilizer mora biti upoznat sa ulogom koju veštine imaju u unapredjenju te zajednice ili organizacije.

 Català: habilitats,    Deutsch: Kenntnisse,    Ελληνικά: δεξιοτητεσ,    English: skills,    Español: aptitudes,    Français: compétences et savoir faire,    Português: habilidades,    Srpski: veštine,    中文 (Zhōngwén): 技能


 

VIZIJA

U običnom rečniku, imati "viziju" znači "biti sposoban videti."

U našem razvojnom rečniku, imati "viziju" je skoro duhovno, biti sposoban da se vidi budućnost, mogućnosti kako stvari mogu biti.

"Vizionar" je rukovodioc koji vidi velike mogućnosti.

Dok svi članovi zajednice nemoraju biti vizionari, oni moraju da imaju neku ideju o tome šta oni žele da njihova zajednica postane.

Potrebna im je "destinacija." Moraju da razmisle u kom smeru bi hteli da se stvari pokrenu. Pre nego što mogu da planiraju gde da idu, oni moraju znati gde je to "gde."

Posao mobilizera je da se suprostave stavovima ravnodušnosti i fatalizma, i usadi u članove zajednice ideju da oni mogu imati neku kontrolu nad njihovom sudbinom, i da bi oni trebali da zamisle u kom smeru bi hteli da se pokrenu.

 Català: visió:,    Deutsch: Vision,    Ελληνικά: οραμα,    English: vision,    Español: vision,    Français: vision,    Italiano: visione,    Português: visão,    Română: viziune,    Srpski: vizija,    中文 (Zhōngwén): 远见


 

VREDNOST

U mobilizaciji ova reč ima dva različita značenja koja se koriste u različitim situacijama.

(1) Kada mi “ocenjujemo” (na primer: napredak projekta) mi donosimo vrednosnu procenu: dobro/loše, ispravno/pogrešno, ili lepo/gadno.

(2) Kada mi podstičemo stvaranje prihoda ili bogatstva, u borbi protiv siromaštva, mi kažemo da pare nisu bogatstvo, ali bogatstvo je bilo koja stvar ili usluga koja ima vrednost, tj. je istovremeno korisna i oskudna. Kada mi dodamo vrednost, mi stvorimo bogatstvo.

 Català: valor,    Deutsch: Wert,    Ελληνικά: αξια,    English: value,    Español: valor,    Français: valeur,    Italiano: valore,    Português: valor,    Română: valoare,    Srpski: vrednost,    中文 (Zhōngwén): 价值


 

VREDNOSNA-ESTETSKA DIMENZIJA

Estetska-vrednosna dimenzija zajednice se sastoji od ideja, koje su ponekad paradoksalne, protivrečne, ili kontradiktorne, koje ljudi imaju o tome šta je dobro i loše, lepo i gadno, i ispravno ili pogrešno, što ljudi koriste kao opravdanje za njihove akcije. Ideology.

Ona je dimenzija kulture. Osnovna jedinica = simbol. Proverite "Kultura." To su sve stvari koje se nauče; ne prenesu genetski.


──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
──»«──
Zadnja dopuna: 2015.09.20

 Glavna Stranica