Pangunahing Pahina
 Mahahalagang mga Salita


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी
Italiano
Kiswahili
بهاس ملايو /
Bahasa Melayu

Português
Română
Русский
Srpski /   l
Srpski /   lj
ไทย /  ฬ
ไทย /  ล
Af Soomaali
Tiếng Việt
Türkçe
اردو  / ل
Yoruba

                           

Άλλες Σελίδες:

Λέξεις Κλειδιά

Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Κεντρική Σελίδα
Σημειώσεις Διαλέξεων
Συζητήσεις

Έγγραφα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Εκπαιδευτικά Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   D   E   G   H   I   K   L   M   N   NG   NY   P   R   S   T   U   W   Y


Mga pinakamahalalgang salita na nagsisimula sa letra L

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Maureen Genetiano, May M Virola, Lonela Bloxom


  KEY WORD

Text

links


──»«──
Wala pang mga importanteng salita para sa lettrang ito.

 
──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.20

 Pangunahing Pahina