Pangunahing Pahina
 Mahahalagang mga Salita


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी /  र
हिन्दी /  ऋ
Italiano
日本語 /   ら
日本語 /   り
日本語 /   る
日本語 /   れ
日本語 /   ろ
Kiswahili
بهاس ملايو /
Bahasa Melayu

Português
Română
Русский
Srpski
ไทย
Türkçe
Tiếng Việt
اردو /   ر
اردو /   ڑ
Yoruba

                           

Ibang Mga Pahina:

Socyolohiya

Nasusulat na lektyur

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   D   E   G   H   I   K   L   M   N   NG   NY   P   R   S   T   U   W   Y


Mga pinakamahalalgang salita na nagsisimula sa letra R

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Maureen Genetiano, May M Virola, Lonela Bloxom


 

REHABILITASYON BATAY SA KOMUNIDAD

Ang rehabilitasyon sa ganitong konteksto ay nangangahulugan ng pisikal (bayolohikal), rehabilitasyong emosyonal o ng pag-iisip (o habilitasyon) ng mga tao na nabaldado ng kawalang-kakayahang pisikal, emosyonal o mental.

Kung ang rehabilitasyon ay batay sa komunidad, gayon ang mga pasya at responsibilidad para sa rehabilitasyon ng mga indibidwal na nabaldado ay nasa komunidad, at hindi nangagaling sa labas ng komunidad.

Tignan ang Akronim, RBK (CBR). 
──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.09

 Pangunahing Pahina