Pangunahing Pahina
 Mahahalagang mga Salita


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
العربية /   ن
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino /   n
Filipino /   ng
Filipino/   ny
Français
Galego
हिन्दी /   न
हिन्दी /   ण
Italiano
日本語 /   な
日本語 /   に
日本語 /   ぬ
日本語 /   ね
日本語 /   の
Kiswahili
بهاس ملايو /
Bahasa Melayu

Português
Română
Русский
ไทย /   น
ไทย /   ง
Af Soomaali
Tiếng Việt
Türkçe
اردو

                            

Ibang Mga Pahina:

Mga Keyword

Mga Modyul

Socyolohiya
Pangunahing Pahina
Nasusulat na lektyur

Mapa ng Site

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   D   E   G   H   I   K   L   M   N   NG   NY   P   R   S   T   U   W   Y


Mga pinakamahalalgang salita na nagsisimula sa letra NY

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinulin ni May M Virola


KEY WORD

Text

links


Wala pang mga importanteng salita para sa lettrang ito. Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring sumulat sa amin.

──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.06

 Pangunahing Pahina