Pangunahing Pahina
 Mahahalagang mga Salita


Mga Pagsasalin-wika:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी /   ब
हिन्दी /   भ
Italiano
日本語 /   ば
日本語 /   び
日本語 /   ぶ
日本語 /   べ
日本語 /   ぼ
Kiswahili
بهاس ملايو /
Bahasa Melayu

Nederlands
Português
Română
Русский
Crpski
ไทย
Af Soomaali
Tiếng Việt
Türkçe
اردو

Yoruba

                           

Ibang Mga Pahina:

Mga Keyword

Mga Modyul

Socyolohiya
Pangunahing Pahina
Nasusulat na lektyur

Mapa ng Site

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


Mga Pinakamahalagang salita na nagsisimula sa mga letra:

  A   B   D   E   G   H   I   K   L   M   N   NG   NY   P   R   S   T   U   W   Y


Mga pinakamahalalgang salita na nagsisimula sa letra B

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Maureen Genetiano, May M Virola, Lonela Bloxom


 

BAKASAN

Ang "bakasan o samahan" ay isang relasyon kung saan mayroong pagkakapantay-pantay ng mga nakipag-kasunduan," sa itaas, pinag-ukulan ngpansin na lahat tayo, kahit paano ay nakatangkilik sa isa't isa. Habang ang iyong mga gawain ay para sa pagtanggal ng pagtangkilik ng komunidad, ito ay hindi huwarang magiging magsasarili.

Ang realistikong layunin, kung gayon, ay para sa komunidad ay magkaroon ng bakasan o samahan sa mga awtoridad ng munisipyo o distrito, at gumawa patungo sa pantay na relasyon.

Deutsch: partnerschaft. English: partnership, Filipino/Tagalog: samahan, Français: association, हिन्दी : भागीदारी, Italiano: partenariato, Português: parceria, Română: partneriat


 

BATAY SA KOMUNIDAD

Para masabing ang isang proyekto o organisasyon ay base o hango sa komunidad, ito ay dapat nanggagaling sa komunidad mismo, ang mga miyembro ng komunidad ay ang may hawak ng responsibilidad, at ang mga desisyon (patakaran at eksekyutibo) ay gawa ng mga miyembro ng komunidad.

Ang isang ahensya mula sa labas o proyekto na makikita o nasa komunidad ay hindi maaaring akuin na ito ay hango o base sa komunidad. At, ang pagkokonsulta sa mga miyembro ng komunidad ay hindi rin isang batayan upang ito ay tawaging base o hango sa komunidad.

May malaking pagkakaiba sa batay sa komunidad at makikita o nakalagay sa komunidad Kung ang isang ahensya ay magtatayo ng mga serbisyo sa komunidad (halimbawa, isang klinika, o programmang IG), ito sa gayon ay nakalagay o matatagpuan sa komunidad.

Upang matawang na isang tunay na batay sa komunidad, and isang aktibidades, paggawa, serbisyo o organisasyon, ay dapat pinili, pinagpilian, at kinokontrol ng komunidad. (hindi lamang ng iilang paksyon). Ang importante ay ang pagpapasya ay base sa komunidad, ang pasya o desisyon ay dapat ginagawa sa loob ng komunidad.

Tignan Mga Gawaing Panlipunan sa mga ¨Refugee Camps¨ na Hango sa Komunidad. 
──»«──
Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring, sumulat sa amin.
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
──»«──
Huling binago: 2015.10.20

 Pangunahing Pahina