Pangunahing Pahina
 Mobilisasyon
Mga Translasyon:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Tiếng Việt

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

BALANGKAS NG SIKLO NG MOBILISASYON

Sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin sa Desirée Yu


Handout sa Pagsasanay

Ang serye ng interbensyon sa pagsasanay sa mobilisasyon at pamamalakad ay susulong ng ganitong paraan (maaring iba-ibahin ayon sa naiibang mga sitwasyon)

Mobilization Cycle


Pagpapasensitibo at Pagbibigay Pahintulot

Mga sesyon kasama ang mga lokal na lider at opisyales ng pamahalaan

Pagpapalaganap ng Kaalaman

Mga pampublikong miting kasama ang mga miyembro ng natukoy na komunidad

Pagsasanay ng Tagamobilisa

Pag-oorganisa ng mga manggagawa ng komunidad

Pag-oorganisa ng Pagkakaisa

Pagbubuklod ng iba-ibang mga paksyon sa komunidad

Pagsasanay sa Pamamalakad

Pagsasanay ng mga lider ng komunidad at mga tagamobilisa
(tulad ng paghanda at pagsulat ng epektibong disenyo ng proyekto)

Pagtatasa ng Partisipasyon

Matukoy ang pangunahing mga problema (kung saan magiging pangunahing layunin ang magiging solusyon)

Community Action Plan (CAP) o Planong-Aksyon ng Komunidad

Konsistente sa mga Plano ng Distrito and Prioridad ng Komunidad

Mga Disenyo sa Proyekto ng Komunidad

Naimbitahan mula sa komunidad at isinumite ng natukoy na komunidad bilang kanilang proposisyon

Negosasyon

Tatalakayin ang mga proposisyon hanggang maabot ang inaasahan ng lahat

Pagsisimula ng Implementasyon

Magsisimula ito sa pagsasagawa ng mga miyembro ng komunidad ng mga proyekto ng komunidad

Pagsusubaybay at Paguulat

Isang rikisito sa implementasyon

Magpapatuloy ang Gawain hanggang Katapusan ng Proyekto

Implementasyon, pagsusubaybay, pagbibigay ulat, pagbabayad

Opisyal na Seremonya sa Pagtatapos

Kumumbida ng mas maraming disenyo para sa proyEkto
(isang proseso lamang; at hindi tiyak na katapusan)

Tignan ang PAPA mula kay Kamal Phuyal

Para sa power point na presentasyon ng siklo ng mobilisasyon, kasama ang mga larawan at nakasulat, tignan ang Power.

Para sa paliwanag ng bawat hakbang ng siklong nakalarawan sa itaas, tignan ang Paliwanag sa Siklo ng Mobilisasyon

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Mobilisasyon