Trang chủ
 Động viên
Phần dịch

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
Polszczyzna
Português
Română
Русский
Српски / Srpski
Tiếng Việt

                                        

Trang Khác:

Học Phần

Sơ đồ

Từ khóa

Liên hệ

Tư liệu sử dụng

Liên kết hữu ích

PHÁC THẢO VỀ CHU TRÌNH ĐỘNG VIÊN

Bài của Tiến sĩ Phil Bartle

Bài dịch của: Lua Nguyen Thi


Báo cáo đào tạo

Mối liên hệ giữa động viên và quản lý như sau ( thay đổi theo hoàn cảnh)

Chu trình  động viên


Gây cảm ứng và thanh toán

Kỳ làm việc cùng lãnh đạo địa phương và các quan chức chính phủ

Nâng cao nhận thức

Tổ chức các cuộc họp công khai với các thành viên của cộng đồng đích

Đào tạo người động viên

Tổ chức người lao động cho cộng đồng

Thống nhất tổ chức

Kết hợp các thành phần khác nhau của cộng đồng

Đào tạo quản lý

Đào tạo lãnh đạo và người động viên cộng đồng
(ví dụ: cách chuẩn bị và viết một bản thiết kế dự án hiệu quả)

Đánh giá tham gia

Xác định các vấn đề ưu tiên ( vì vậy các mục tiêu ưu tiên thường được coi là các giải pháp)

Kế hoạch hành động của cộng đồng (CAP

Phù hợp với kế hoạch của vùng và những ưu tiên của cộng đồng

Thiết kế dự án mang tính cộng đồng

Được cộng đồng đích mời hay được lựa chọn.

Đàm phán

Phải thảo luận các đề xuất cho đến khi chúng đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu

Tiến hành

Các thành viên của cộng đồng cùng bắt đầu thực hiện dự án mang tính cộng đồng.

Quản lýBáo cáo

Yêu cầu thực hiện

Tiếp tục công việc cho tới khi hoàn thành

Tiến hành, quản lý, báo cáo, thanh toán

Lễ tổng kết chính thức

Mời thêm các thiết kế dự án mang tính cộng đồng hơn.
(một quá trình; không phải là một kết thúc hữu hạn)

Xem PAPA của Kamal Phuyal

Để có được một bài thuyết trình bằng power point về chu trình động viên, bằng cách sử dụng các phương pháp trợ giúp hình ảnh và bài khóa, xem Power.

Để hiểu rõ từng bước trong chu trình trên, xem thêm Giảng giải về chu trình động viên

––»«––

© Bản quyền 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.01.16

 Trang chủ

 Động viên